CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ DỰ GIỜ

TRƯỜNG MẪU GIÁO SONG LỘC
Lớp: LÁ 3
Chủ đề : Ngành nghề
Lĩnh vực: phát triển thẩm mỹ
Hoạt động: Âm nhạc
Đề tài: Vận động “Cháu yêu cô chú công nhân
Người thực hiện : Thạch Thị Sáu
Dạy vận động
Nghe hát “Anh phi công ơi”
Trò chơi
“Hát to hát nhỏ”
nguon VI OLET