1
Bài 36. THẾ NĂNG ĐÀN HỒI
Nếu cánh cung bị uốn cong thì cánh cung có mang năng lượng không? Vì sao?
Lò xo bị biến dạng có mang năng lượng không? Vì sao?
1. Công của lực đàn hồi
2
 
 
O
O
 
 
3
 
1. Công của lực đàn hồi
2. Thế năng đàn hồi
4
 
 
Đơn vị: Jun (J)
Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi.
nguon VI OLET