Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

bài giảng điện tử Thể dục Khác (Thể dục)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       3      0
Ngày đăng 2018-02-28 09:49:01 Tác giả Thắng Trần Quyết loại .ppt kích thước 5.48 M số trang 18
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GV: Dương Ngọc TúChào mừng quý thầy cô về dự giờ !Kiểm tra bài cũ1. Các chất được cấu tạo như thế nào?2. Giải thích: quả bóng cao su được bơm căng, dù có buộc thật chặt vẫn cứ ngày một xẹp dần?Trả lời

  • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - 1
  • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - 2
  • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - 3
  • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - 4
  • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GV: Dương Ngọc Tú
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ !
Kiểm tra bài cũ
1. Các chất được cấu tạo như thế nào?
2. Giải thích: quả bóng cao su được bơm căng, dù có buộc thật chặt vẫn cứ ngày một xẹp dần?
Trả lời
1.Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử, hay phân tử.
- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
2. Giữa các phân tử cao su có khoảng cách, nên các phân tử không khí xen vào giữa khoảng cách đó thoát ra ngoài, vì vậy quả bóng cứ ngày xẹp dần.
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Hình ảnh quan sát được
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Thông tin
Đường chuyển động của hạt
phấn hoa
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Tiết 25
Quan sát và so sánh sự tương tự
Quả bóng tương tự với ….………….. trong thí nghiệm Bơ rao.
Các học sinh tương tự như ……..……………….trong thí nghiệm Bơ rao.
Quả bóng chuyển động được là nhờ …...……….. xô đẩy từ nhiều phía.
Hạt phấn hoa chuyển động được là nhờ …………………………………..
hạt phấn hoa
những phân tử nước
các học sinh
Các phân tử nước chuyển động
đến va chạm vào hạt phấn hoa từ nhiều phía.
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
An-be Anh-xtanh (1879 -1955)
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Xem hình ảnh
Nước nóng
Nước lạnh
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
IV.Vận dụng
C4:
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
C4: Giữa các phân tử nước, giữa các phân tử đồng sunfat đều có khoảng cách. Các phân tử này chuyển động không ngừng về mọi phía, chúng đan xen vào khoảng cách của nhau nên dần dần chuyển thành dung dịch có màu xanh nhạt.
IV.Vận dụng
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
IV.Vận dụng
Trả lời phần nêu ở đầu bài: Tại sao chỉ xịt nước hoa ở một góc phòng nhưng lát sau các phân tử nước hoa lại có mặt khắp mọi nơi trong phòng?
Vì: Các phân tử nước hoa và phân tử không khí chuyển động hỗn độn không ngừng, chúng đan xen vào khoảng cách lẫn nhau nên các phân tử nước hoa có mặt khắp mọi nơi trong phòng.
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25 NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Hiện tượng khuếch tán với chất rắn
Sau 5 năm
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
C5:Tại sao nước trong sông, hồ, ao,
biển lại có không khí mặc dù không
khí nhẹ hơn nước rất nhiều?
Giữa các phân tử nước, giữa các phân tử không khí đều có khoảng cách. Các phân tử không khí chuyển động xuống xen vào khoảng cách các phân tử nước. Nên trong nước có không khí.
IV.Vận dụng
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Khi các phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động nhanh lên thì đại
lượng nào sau đây không đổi?
Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Khối lượng của vật
B. Trọng lượng của vật
C. Nhiệt độ của vật
D. Cả khối lượng và trọng lượng.
IV.Vận dụng
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các phân tử gây ra? Hãy chọn câu trả lời đúng:
Sự khuếch tán của đồng sun fát vào nước.
Quả bóng bay dù đã buộc chặt vẫn bị xẹp theo thời gian.
Sự tạo thành gió.
Đường tan vào nước.
IV.Vận dụng
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Tiết 25
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
HAY ĐỨNG YÊN?
Dặn dò
Hệ thống lại kiến thức về nguyên tử và phân tử dưới dạng bản đồ tư duy theo ý tưởng của mình.
Làm bài tập: 20.1 20.6.
Đọc phần có thể em chưa biết.
- Xem trước bài “NHIỆT NĂNG”.
Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
chuyển động càng nhanh.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt
độ
Các nguyên tử, phân tử chuyển
động hỗn độn không ngừng.
II. Các nguyên tử, phân tử chuyển
động không ngừng
Hiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển
động không ngừng về mọi phía.
I. Thí nghiệm Bơ-rao
Cảm ơn quý thầy, cô và các em học sinh đã chú ý, theo dõi tiết dạy.
Chúc quý thầy, cô sức khỏe, hạnh phúc!

Nguồn:Thắng Trần Quyết

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngNguyen_tu_phan_tu_chuyen_dong_hay_dung_yen_8.ppt[5.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
6rbz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-28 09:49:01
Loại file
ppt
Dung lượng
5.48 M
Trang
18
Lần tải
1
Lần xem
3
bài giảng điện tử Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan