Bài Giảng Lưu Trữ Tạm Thời:Vật Lí 9. Bài 60. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng

bài giảng điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
1tuz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-31 16:27:17
Loại file
ppt
Dung lượng
0.30 M
Trang
15
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

1 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNGGIÁO ÁN ĐIỆN TỬBÀI 60ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG2 Kiểm tra bài cũCâu 1: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào?Làm tăng thể

  • Vật lí 9. Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - 1
  • Vật lí 9. Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - 2
  • Vật lí 9. Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - 3
  • Vật lí 9. Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - 4
  • Vật lí 9. Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
BÀI 60
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
2
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào?
Làm tăng thể tích các vật khác.
Làm nóng các vật khác.
Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.
Nổi được trên mặt nước.
Câu 2: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ.
Trả lời Câu 2: Điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như bàn là, nồi cơm điện.
3
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
a. Thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm như hình bên
Thả viên bi lăn từ độ cao h1. Quan sát CĐ của viên bi, đánh dấu vị trí của viên bi khi lên đến độ cao B có độ cao lớn nhất h2 ở bên phải.
C1 Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi CĐ từ A đến C rồi từ C đến B.
TLC1 Từ A đến C thế năng biến đổi thành động năng.
Từ C đến B động năng biến đổi thành thế năng.
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

4
C2 So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng viên bi có ở điểm B.
TLC2 Thế năng viên bi ở A lớn hơn thế năng viên bi ở điểm B.
C3 Thiết bị TN trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng thế năng mà ta cung cấp cho nó ban đầu không? Trong quá trình viên bi viên bi CĐ, ngoài cơ năng ra còn có năng lượng mới nào xuất hiện không?
TLC3 Viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta đã cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ngoài cơ năng ra còn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát.
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
HiÖu suÊt <1 (tøc lµ H< 100%)
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

5
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
a. Thí nghiệm
Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng, cơ năng luôn luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hoá thành nhiệt năng.
b. Kết luận 1
* Nếu cơ năng của vật tăng lên so với ban đầu thì phần tăng thêm là do năng lượng khác chuyển hoá thành.
* Ngay sau đây các em sẽ xem chuyển động của viên bi (mô phỏng chuyển động trên) dưới dạng: "Chuyển động chậm . Tách chuyển động . Lưu ảnh" để ta dễ quan sát và quan sát được chi tiết hơn .
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

6
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
Thí nghiệm mô phỏng
h1
A
C
B
1: Xuống dốc 0.8 s
2: Lên dốc 2s
3: Xuống dốc 1s
4: Lên dốc 2.2 s
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

7
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
QS hiện tượng xảy ra với MPĐ, ĐCĐ và quả nặng B khi ta thả quả nặng A chuyển động từ trên xuống dưới.
Máy phát điện
Động cơ điện
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

8
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
C4 Hãy chỉ ra trong TN này, năng lượng đã biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận.
TLC4 Trong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng.
Trong động cơ điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng.
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

9
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
C5 So sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự hao hụt thế năng này?
TLC5 Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
Khi quả nặng A rơi xuống, chỉ có một phần thế năng biến thành điện năng, còn một phần biến thành động năng của chính quả nặng. Khi dòng điện làm cho động cơ điện quay, kéo quả nặng B lên thì chỉ có một phần điện năng biến thành cơ năng, còn một phần biến thành điện năng làm nóng dây dẫn. Do những hao phí trên nên thế năng mà quả nặng B thu được nhỏ hơn thế năng của quả nặng B.
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

10
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng
Kết luận 2
Trong động cơ điện phần lớn điện năng chuyển hoá thành cơ năng.
Trong các máy phát điện phần lớn cơ năng chuyển hoá thành điện năng.
Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy.
Phần năng lượng hao hụt đi đã biến đổi thành dạng năng lượng khác.
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

11
I. Sự chuyển hoá Năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện
Ii. Định luật bảo toàn Năng lượng
Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

12
Iii. Vận dụng
C6 Hãy giải thích vì sao không chế tạo được động cơ vĩnh cửu
TLC6 Động cơ vĩnh cửu không thể hoạt động được vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được là có cơ năng. Cơ năng không thể tự sinh ra. Muốn có cơ năng này bắt buộc phải cung cấp cho máy một năng lượng ban đầu (dùng năng lượng của nước hay đốt than, củi, dầu.). Ta hãy xem hình ảnh năng lượng của:
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

13
Iii. Vận dụng
C7 Hình dưới vẽ một bếp đun củi cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình bên.
TLC7 Nhiệt năng của bếp cung cấp một phần làm nóng nước, phần còn lại truyền cho môi trường xung quanh theo định luật bảo toàn năng lượng. Bếp cải tiến có vách cách nhiệt, giữ cho nhiệt năng ít bị truyền ra ngoài, tận dụng được nhiệt năng để đun sôi hai nồi nước.
B�i 60 Định luật bảo toàn năng lượng

14
GHI NHớ
Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
15
Dặn dò
-Học kỹ bài .
-Làm bài tập 60 SBT trang 67

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Vật lí 9. Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_60_Dinh_luat_bao_toan_nang_luong_Ly_9.ppt[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự