Bài Giảng:Vat Li 9

bài giảng điện tử Toán học Khác (Toán học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gn9w0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-24 06:32:56
Loại file
ppt
Dung lượng
2.95 M
Trang
44
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY (CÔ) ĐẾN DỰ GiỜ -THĂM LỚP 9/2KIỂM TRA BÀI CŨ:1) Phát biểu định luật JUN – LEN-XƠ và viết hệ thức của định luật.*Phát biểu định luật JUN – LEN-XƠ:Nhieät löôïng toûa ra ôû daây daãn k

 • vat li 9 - 1
 • vat li 9 - 2
 • vat li 9 - 3
 • vat li 9 - 4
 • vat li 9 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY (CÔ)
ĐẾN DỰ GiỜ -THĂM LỚP 9/2
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1) Phát biểu định luật JUN – LEN-XƠ và viết hệ thức của định luật.
*Phát biểu định luật JUN – LEN-XƠ:
Nhieät löôïng toûa ra ôû daây daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua tæ leä thuaän vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän, vôùi ñieän trôû cuûa daây daãn vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua.
*Hệ thức của định luật JUN – LEN-XƠ : Q = I2Rt
Trong ñoù: I laø cöôøng ñoä doøng ñieän (A)
R laø ñieän trôû (Ω)
t laø thôøi gian (s)
Q laø nhieät löôïng (J)
KIỂM TRA BÀI CŨ:
2) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có
điện trở suất lớn ?


Trả lời:
2) Bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều được làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn để đoạn dây dẫn này có điện trở lớn.
Khi có dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn được tính bằng: Q= I2.R.t mà dòng điện chạy qua dây dẫn và dây nối từ ổ cắm đến dụng cụ điện bằng nhau do đó hầu như nhiệt lượng chỉ toả ra ở đoạn dây dẫn này mà không toả ra ở dây nối bằng đồng (có điện trở suất nhỏ và do đó có điện trở nhỏ).
Xây nhà có ban công gần với đường dây tải điện.

Những nguyên nhân có thể gây tai nạn điện
Chơi ở gần đường dây dẫn điện cao thế
Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt và rơi xuống đất
Hậu quả tai nạn điện
Tai nạn điện xảy ra có thể gây hậu quả nặng nề
Theo thống kê mới nhất, trong năm 2011 có:
+ 145 vụ tai nạn điện, làm 285 người chết và bị thương.
+ Khoảng 2,5 tỉ kWh điện bị tiêu hụt.
Vậy làm thế nào để phòng tránh các
tai nạn do điện gây ra? Và làm thế
nào để sử dụng điện tiết kiệm?TIẾT 20- BÀI 19
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
GV: Nguyễn Kim Hải
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7


BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn?
Làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V
C2
Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc như thế nào?
Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng như tiêu chuẩn quy định nghĩa là vỏ bọc cách điện này phải chịu được dòng điện định mức quy định cho mỗi dụng cụ điện.
C1
ATĐ
C3) Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?
C3) Mắc cầu chì có cường độ định mức phù hợp với dụng cụ hay thiết bị điện, đảm bảo khi có sự cố xảy xa, chẳng hạn như khi bị đoản mạch, cầu chì kịp nóng chảy và tự động ngắt mạch trước khi dụng cụ điện bị hư hỏng
Trước khi xảy ra hiện tượng đoản mạch
Sau khi xảy ra hiện tượng đoản mạch
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Tiết 19
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN:
C4) Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý điều gì?
- Phải rất thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện này vì nó có hiệu điện thế 220V nên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người.
- Chỉ sử dụng các thiết bị điện với mạng điện gia đình, khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn quy định đối với các bộ phận có sự tiếp xúc với tay và cơ thể người nói chung ( chẳng hạn như tay cầm, dây nối, phích cắm…)
C4) Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý điều gì? Đối với HS THCS chỉ làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V

 Mắc cầu chì có cường độ định mức phù hợp với dụng cụ hay thiết bị điện, đảm bảo khi có sự cố xảy ra.

Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn quy định.
 Phải rất thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện này vì nó có hiệu điện thế 220V nên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người.
- Chỉ sử dụng các thiết bị điện với mạng điện gia đình, khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn quy định đối với các bộ phận có sự tiếp xúc với tay và cơ thể người nói chung ( chẳng hạn như tay cầm, dây nối, phích cắm…)AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7

SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN:
1. Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2. Một số quy tắc an toàn khác khi sử dụng điện:
C5) Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác. Hãy cho biết vì sao những việc làm sau đây đảm bảo an toàn điện:
Đã tháo phích cắm ra khỏi ổ điện
Sau khi đã rút phích cắm điện thì không thể có dòng điện chạy qua cơ thể người do đó loại bỏ mọi sự nguy hiểm mà dòng điện có thể gây ra.
- Nếu đèn treo dùng phích cắm thì phải rút phích cắm khỏi ổ lấy điện trước khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác.
Đã tháo cầu chì
- Nếu đèn treo không dùng phích cắm thì phải ngắt công tắc hoặc tháo cầu chì trước khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác.
Vì cầu chì và công tắc được nối với dây “nóng”. Nên khi ngắt công tắc hoặc tháo nắp cầu chì thì làm hở dây “nóng”, do đó loại bỏ được trường hợp dòng điện chạy qua cơ thể người và đảm bảo an toàn.
- Đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà (như đứng trên ghế nhựa hoặc bàn gỗ khô…) trong khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác.
Khi đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà, do điện trở của vật cách điện (ghế nhựa, bàn gỗ khô..) là rất lớn nên dòng điện nếu chạy qua cơ thể người và vật cách điện sẽ có cường độ rất nhỏ nên không nguy hiểm.
- Đối với những hư hỏng không biết lí do, không sửa được thì cần phải ngắt điện và báo người lớn hoặc thợ điện, tuyệt đối không được tự ý sửa chữa!
Lưu ý:
C6) Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện.
Khi sử dụng các dụng cụ điện này, tay ta thường tiếp xúc với vỏ kim loại của chúng. Để đảm bảo an toàn, vỏ kim loại của dụng cụ điện được nối bằng một dây dẫn với chốt thứ ba của phích cắm và được nối đất qua lỗ thứ ba của ổ lấy điện. Hãy chỉ ra trên hình 19.1 dây nối dụng cụ điện với đất và dòng điện chạy qua dây dẫn khi dụng cụ này hoạt động bình thường.
25
NOI DAT
H 19.2
Trong trường hợp ở hình 19.2, dây dẫn điện bị hở và tiếp xúc với vỏ kim loại của dụng cụ. Nhờ các dây tiếp đất mà người sử dụng nếu chạm tay vào vỏ dụng cụ cũng không bị nguy hiểm. Hãy giải thích vì sao.
Khi dây dẫn điện bị hở vỏ kim loại của dụng cụ điện có điện, dòng điện truyền xuống đất theo hai nhánh: nhánh thứ nhất là dây nối có điện trở rất nhỏ, nhánh thứ hai là người sử dụng có điện trở rất lớn so với điện trở dây nối đất, khi đó dòng điện hầu hết chạy qua dây dẫn nối đất còn dòng điện chạy qua cơ thể người rất nhỏ không gây nguy hiểm đến tính mạng.
27
KHI CHAM DAY
Giaó dục bảo vệ môi trường và kĩ năng sống
Sống gần các đường dây cao thế rất nguy hiểm, người sống gần đường dây cao thế thường bị suy giảm trí nhớ, bị nhiễm điện do hưởng ứng. Mặc dù ngày càng được nâng cấp nhưng đôi lúc sự cố lưới điện vẫn xảy ra. Các sự cố có thể là: chập điện, rò điện, nổ sứ, đứt đường dây, cháy nổ trạm biến áp… để lại những hậu quả rất nghiêm trọng.
Biện pháp an toàn:
Những hộ sống gần đường dây cao áp phải di dời. Tuân thủ các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.
2. Một số quy tắc an toàn khác khi sử dụng điện:
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
*Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao điện và treo bảng: “Cấm đóng điện, có người đang làm việc” tại cầu dao để không bị điện giật.  
*Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà… có chất lượng kém, vì các thiết bị điện này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện giật chết người cho người sử dụng, gây phát hỏa trong nhà.  
*Một số biện pháp phòng ngừa khác là các bảng điện cần phải có cầu chì, công tắc tự động ngắt điện để đề phòng trường hợp chạm điện, sử dụng ổ, phích cắm 3 chấu được nối đất đúng kỹ thuật.
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. An toàn khi sử dụng điện:
II. Sử dụng tiết kiệm điện năng:
1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng
Việc sử dụng tiết kiệm điện năng có một số lợi ích dưới đây:
- Giảm chi tiêu cho gia đình.
- Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn .
- Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong những giờ cao điểm.
- Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. An toàn khi sử dụng điện:
C7) Hãy thử tìm thêm những lợi ích khác của việc sử dụng tiết kiệm điện năng?
II. Sử dụng tiết kiệm điện năng:
1. Cần phải tiết kiệm điện năng:

Biện pháp ngắt điện ngay khi mọi người đi khỏi nhà, ngoài công dụng tiết kiệm điện năng, còn giúp tránh được những hiểm hoạ nào nữa ?
Phần điện năng được tiết kiệm còn có thể được sử dụng để làm gì đối với quốc gia ?
- Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì bớt được số nhà máy điện cần phải xây dựng.Điều này có lợi ích gì đối với môi trường?
- Ngắt điện khi không sử dụng và khi rời khỏi nhà tránh sự cố gây tai nạn và thiệt hại do dòng điện gây ra.
- Giảm bớt việc xây dựng các nhà máy điện, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
- Dành phần điện tiết kiệm được cho sản xuất , xuất khẩu điện góp phần tăng thu nhập cho đất nước.
C8) Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng?
C9) Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:
- Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất như thế nào?
- Có nên sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong những lúc không cần thiết hay không? Vì sao?
A = P.t
- Lựa chọn, sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện có công suất phù hợp.
- Chỉ sử dụng đồ dùng điện trong thời gian cần thiết
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. An toàn khi sử dụng điện:
II. Sử dụng tiết kiệm điện năng:
1. Cần phải tiết kiệm điện năng
2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Đèn hình hoa phát sáng không cần điện lưới. Vào ban ngày, loại đèn này lấy từ mặt trời và gió. Khi màn đêm buông xuống nó chỉ phát ra ánh sáng yếu, độ sáng tăng lên khi có người hoặc vật đi qua đèn, dùng đèn này để thắp sáng thành phố vào ban đêm
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Bản thân em đã làm gì để góp phần tiết kiệm điện năng?
VHTKĐ
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. An toàn khi sử dụng điện:
II. Sử dụng tiết kiệm điện năng:
III. Vận dụng:
C10) Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà. Em hãy nghĩ cách giúp bạn này để tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn điện?
C10) Viết dòng chữ “Nhớ ngắt điện” dán ngay cửa ra vào.
Lắp công tắc tự động. Khi đóng cửa thì tự động ngắt mạch điện
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
III. Vận dụng:
C11) Trong gia đình, các thiết bị nung nóng bằng điện sử dụng nhiều điện năng.Biện pháp tiết kiệm nào dưới đây là hợp lí nhất?
Không sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện.
Không đun nấu bằng bếp điện.
Chỉ sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện có công suất nhỏ trong thời gian tối thiểu cần thiết.
Chỉ đun nóng bằng điện và sử dụng các thiết bị nung nóng khác như bàn là, máy sấy tóc … trong thời gian tối thiểu cần thiết.
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
C12: Một bóng đèn dây tóc giá 3500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa là 1000 giờ.Một bóng đèn compăc giá 60000 đồng, có công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa là 8000 giờ.
a-Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8000 giờ.
b-Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả ) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8000giờ, nếu giá 1kW.h là 700đồng
c- Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ?Vì sao ?
III. Vận dụng:
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
C12: Một bóng đèn dây tóc giá 3500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa là 1000 giờ.Một bóng đèn compăc giá 60000 đồng, có công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa là 8000 giờ.
a-Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8000 giờ.
b-Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả ) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8000giờ, nếu giá 1kW.h là 700đồng
c- Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ?Vì sao ?
III. Vận dụng:
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. An toàn khi sử dụng điện:
II. Sử dụng tiết kiệm điện năng:
III. Vận dụng:
Giá Đ1 : 3500 đồng
P1 = 75W =0,075kW
t1 = 1000h
Giá Đ2 : 60000 đồng
P2 = 15W =0,015kW
t2 = 8000h
a- A1 =?(kW.h),
A2 =?(kW.h),
b-T1 =?(đồng )
T2 =?(đồng
c-Dùng đèn nào lợi hơn? Vì sao ?
C12) Tóm tắt
Giải:a- Điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8000 giờ
A1=P1 .t2 =0,075.8000=600 (kWh)
A2 =P2 .t2 =0,015.8000=120 (kWh)
b- Toàn bộ chi phí cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8000 giờ:
T1 =8.3500+600.700=448000 đ (phải cần 8 bóng )
T2 =60000+120.700=144000 đ
c- Dùng đèn compăc lợi hơn vì:
Giảm bớt được 304 000đ tiền chi phí cho 8000h sử dụng
Sử dụng công suất nhỏ, góp phần giảm bớt sự cố do quá tải. Nhất là vào giờ cao điểm.
Bài tập trắc nghiệm
Chọn câu trả lời đúng:

Những dụng cụ nào dưới đây có tác dụng bảo vệ mạch điện khi sử dụng?
A. Ampe kế.
B. Cầu chì.
C. Vôn kế.
D. Công tơ điện
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Về nhà làm bài tập 19.1 đến 19.5 (SBT)
Nghiên cứu bài 20, trả lời các câu hỏi trong phần tự kiểm tra từ câu 1  câu 11; làm bài tập vận dụng bài 12  bài 15 (Sgk)

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử vat li 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngTiet_20_bai_19_li_9_su_dung_an_toan_va_tiet_kiem_dien_LAN_ANH_day.ppt[2.95 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • VAT LI 9
  Toán 6
  VAT LI 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2009

  Xem: 36

 • VAT LI 9
  Vật lí
  VAT LI 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2009

  Xem: 25

 • VAT LI 9
  Vật lí 9
  VAT LI 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2011

  Xem: 0

 • vat li 9
  Toán học
  vat li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2011

  Xem: 0

 • vat li 9
  Cao đẳng - Đại học
  vat li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2011

  Xem: 0

 • vat li 9
  Vật lí 7
  vat li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2011

  Xem: 4

 • vat li 9
  Bài giảng khác
  vat li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 27

 • VAT LI 9
  Vật lí 9
  VAT LI 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2010

  Xem: 8

 • Vật lí 9
  Toán học
  Vật lí 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2011

  Xem: 0

 • Vật lí 9
  Vật lí 9
  Vật lí 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2011

  Xem: 0

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU