TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Toán – Lớp 5B
Luyện tập chung ( trang 48)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài mới
Toán
Luyện tập chung.
* Bài 1: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:
12,7
0,65
2,005
0,008
Mười hai phẩy bảy.
Không phẩy sáu mươi lăm.
Hai phẩy không trăm linh năm.
Không phẩy không trăm linh tám.
* Bài 2: Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11, 02km?
a. 11, 20 km
b. 11,020 km
c. 11 km 20 m
d. 11 020 m
11,02 km
* Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a. 4m 85cm = ……..m ; b. 72ha = …….km2.
4,85
0,72
* Bài 4: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
12 hộp: 180 000 đồng
36 hộp: … đồng?
Bài giải
Giá tiền mua một hộp đồ dùng học toán là: 180 000 : 12 = 15000 (đồng)
Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là: 15000 x 36 = 540 000 (đồng)
Đáp số: 540 000 đồng
Cách khác
36 hộp gấp 12 hộp số lần là: 36 : 12 = 3 (lần)
Số tiền phải trả để mua 36 hộp đồ dùng là: 180000 x 3 = 540000 (đồng)
Đáp số: 540000 đồng
Thời gian:
“Ai nhanh - ai đúng”
HẾT GIỜ
5
4
3
2
1
Trò chơi
9
10
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?
A. 11,20km.
B. 11,020km.
C. 11km 20m.
D. 11020m.


B
C
D
CHÚC SỨC KHỎE

THÀNH CÔNG !