Chào mừng các em đến với tiết học
TOÁN
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Đồng hồ 1
Đồng hồ 2
5
4
3
2
1
Đếm ngược
10 giờ 20 phút
1 giờ 40 phút
Hoặc: 2 giờ kém 20 phút
Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021
Toán
Xem đồng hồ (tiếp theo)
Đọc được đúng giờ theo 2 cách: giờ hơn và
giờ kém

Vận dụng xác định thời điểm phù hợp để làm các công việc trong ngày
8 giờ 35 phút
9 giờ kém 25 phút
hoặc
25 phút
8 giờ 45 phút
9 giờ kém 15 phút
hoặc
15 phút
8 giờ 55 phút
9 giờ kém 5 phút
hoặc
5 phút
8
8 giờ 35 phút
7
8 giờ 35 phút người ta còn gọi là 9 giờ kém 25 phút
Hoặc 9 giờ kém 25 phút

Số giờ + kém + số phút
8 giờ 35 phút
Hoặc 9 giờ kém 25 phút
Khi đồng hồ có số phút > 30 phút thì đọc theo “giờ kém”
2. LUYỆN TẬP
ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ?
2 giờ 35 phút
hoặc 3 giờ kém 25 phút
5 giờ 50 phút
hoặc 6 giờ kém 10 phút
8 giờ 55 phút
hoặc 9 giờ kém 5 phút
10 giờ 45 phút
hoặc 11 giờ kém 15 phút
12 giờ 40 phút
hoặc 1 giờ kém 20 phút
Bài 2:
Vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ:
a) 3 giờ 15 phút
b) 9 giờ kém 10 phút
c) 4 giờ kém 5 phút
Để vẽ đồng hồ chỉ 4 giờ kém 5 phút, em đã vẽ 2 kim đồng hồ như thế nào?

=>Vẽ kim giờ gần đến số 4; vẽ kim phút vào vạch số 11.

3 giờ 5 phút
4 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
9 giờ kém 15 phút
10 giờ kém 10 phút
g)12 giờ kém 5 phút
Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?
Bài 4. Xem tranh rồi trả lời câu hỏi:
6 giờ 15 phút
6 giờ 30 phút
7 giờ kém 15 phút
7 giờ 25 phút
11 giờ
11 giờ 20 phút
6 giờ 15 phút
11 giờ
6 giờ 30 phút
7 giờ kém 15 phút
7 giờ 25 phút
11 giờ 20 phút
Xem lại bài học hôm nay
Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
nguon VI OLET