5762: Nhận từ email ...............

Đăng ngày | Thể loại: GIẢI TOÁN TIỂU HỌC | Chia sẽ bởi: Pl Toán Tiểu Học | Lần tải: | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng 5762: Nhận từ email ..............., GIẢI TOÁN TIỂU HỌC. . https://nslide.com/bai-viet/5762-nhan-tu-email.hm9w0q.html

Nội dung

Bài 1 : xác định các chữ số thích hợp cho các chữ a , b ,c ,d , e để có : abcde nhân 9 bằng edcba

Bài 2 : Lúc đầu ta có số bé bằng 1 phần 4 số lớn , sau đó thêm vào số lớn 2 đơn vị thì số bé lúc này nhỏ hơn số lớn 47 đơn vị . Hỏi ban đầu  2 số có bao nhiêu đơn vị ?

Giải bài toán bằng 2 cách ? 

.