Bài 2

Đăng ngày | Thể loại: Tiếng Anh | Chia sẽ bởi: Anh Nguyễn Thị Minh | Lần tải: | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài 2, Tiếng Anh. . https://nslide.com/bai-viet/bai-2.ccvx0q.html

Nội dung

1 . Dịch sang tiếng anh : 

    1 . Cô ấy mất bao nhiêu thời gian để lau nhà : 

..................................................................

    2 . Cô ấy mất 20 phút để lau nhà : 

  ................................................

3 . Hà Tĩnh thì nóng hơn Hà Nội : 

.............................................

4 : Hồ Ba Bể thì rông hơn hồ Hoàn Kiếm : 

........................................................

2 :  bạn hãy giới thiệ về mình = tiếng anh nhưng phải thật cụ thể :