Bài 3

Đăng ngày | Thể loại: Tiếng Anh | Chia sẽ bởi: Vy Bùi Lê | Lần tải: | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài 3, Tiếng Anh. . https://nslide.com/bai-viet/bai-3.ncvx0q.html

Nội dung

1 Dịch sang tiếng việt : 

Do you really want to be friends with me forever or we are just strangers