Bài 31 (Trung bình cộng)

Đăng ngày | Thể loại: GIẢI TOÁN TIỂU HỌC | Chia sẽ bởi: Pl Toán Tiểu Học | Lần tải: | Lần xem: 754 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài 31 (Trung bình cộng), GIẢI TOÁN TIỂU HỌC. . https://nslide.com/bai-viet/bai-31-trung-binh-cong.z2kxyq.html

Nội dung

Tùng và Tân hùng tiền mua một quả bóng. Tùng góp vào 2500 đồng, còn Tân góp vào nhiều hơn trung bình cộng của số tiền hai bạn là 500 đồng, như vậy mới đủ tiền mua một quả bóng.

                   Hỏi quả bóng đó giá bao nhiêu?