Bài 50: Trung bình cộng

Đăng ngày | Thể loại: GIẢI TOÁN TIỂU HỌC | Chia sẽ bởi: Chương Hà Việt | Lần tải: | Lần xem: 1480 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài 50: Trung bình cộng, GIẢI TOÁN TIỂU HỌC. . nslide chia sẽ tới các bạn bài giảng Bài 50: Trung bình cộng .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Bài 50: Trung bình cộng thuộc danh mục GIẢI TOÁN TIỂU HỌC được giới thiệu bởi bạn Chương Hà Việt tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào thể loại GIẢI TOÁN TIỂU HỌC , có 1 trang, thuộc file ., cùng danh mục còn có Bài giảng GIẢI TOÁN TIỂU HỌC ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Có 4 tổ học sinh được phân công dọn vệ sinh sân trường, tiếp theo là -Nếu chỉ có tổ 1, tổ 2, tổ 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong, bên cạnh đó -Nếu chỉ có tổ 2, tổ 3, tổ 4 cùng làm thì sau 15 phút sẽ xong, cho biết thêm -Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ xong, nói thêm là Hỏi:, kế tiếp là a), nói thêm là Cả 4 tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong sân trường?, thêm nữa b), cho biết thêm Trung bình một tổ phải làm https://nslide.com/bai-viet/bai-50-trung-binh-cong.0rlyyq.html

Nội dung

Có 4 tổ học sinh được phân công dọn vệ sinh sân trường.

-Nếu chỉ có tổ 1, tổ 2, tổ 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong.

-Nếu chỉ có tổ 2, tổ 3, tổ 4 cùng làm thì sau 15 phút sẽ xong.

-Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ xong.

Hỏi:

a).Cả 4 tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong sân trường?

b).Trung bình một tổ phải làm bao lâu mới xong sân trường?