Bài toán về dãy số

Đăng ngày | Thể loại: Đại lượng và đo đại lượng | Chia sẽ bởi: Hiên Nguyễn Thị Mai | Lần tải: | Lần xem: 73 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nội dung

1.Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:

a.1,3,4,7,11,........

b.14,27,41,68,109,...................