Bài toán về số học

Đăng ngày | Thể loại: Số học | Chia sẽ bởi: Hằng Nguyễn Thị Tố | Lần tải: | Lần xem: 170 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nội dung

Bài 1: Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà ?

 

Bài 2: Một vật ở trên mặt trăng chỉ nặng bằng  ở trên trái đất. Hỏi con bò tót trên trái đất nặng 9 tạ thì ở trên mặt trăng cân nặng bao nhiêu ?