Bài toán về số tự nhiên

Đăng ngày | Thể loại: Giải Toán | Chia sẽ bởi: Tâm Phan Thị Thanh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài toán về số tự nhiên, Giải Toán. . nslide.com giới thiệu tới đọc giả bài giảng Bài toán về số tự nhiên .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Bài toán về số tự nhiên thuộc chuyên mục Giải Toán được chia sẽ bởi bạn Tâm Phan Thị Thanh tới thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Giải Toán , có 1 trang, thuộc file ., cùng thể loại còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Tìm một số có ba chữ số , biết rằng viết thêm chữ số 9 vào bên trái số ấy ta sẽ được một số lớn gấp 26 lần số cần tìm https://nslide.com/bai-viet/bai-toan-ve-so-tu-nhien.jncl0q.html

Nội dung

Tìm một số có ba chữ số , biết rằng viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta sẽ được một số lớn gấp 26 lần số cần tìm.