Bài toán về số tự nhiên

Đăng ngày | Thể loại: Giải Toán | Chia sẽ bởi: Tâm Phan Thị Thanh | Lần tải: | Lần xem: 132 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nội dung

Tìm một số có ba chữ số , biết rằng viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta sẽ được một số lớn gấp 26 lần số cần tìm.