Bài toán về trung binh cộng

Đăng ngày | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Thái Nguyễn Hồng | Lần tải: | Lần xem: 94 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài toán về trung binh cộng, Toán. . https://nslide.com/bai-viet/bai-toan-ve-trung-binh-cong.keqw0q.html

Nội dung

Sau khi đã được kiểm tra số bài và tính xong điểm trung bình, Hương tiếc rẻ nói 

- Nếu mình được thêm một điểm 9 nữa thì điểm trung bình sẽ là 8 điểm.

- Nhưng nếu được thêm một điểm 10 nữa thì điểm trung bình sẽ là 8,2 điểm.

Hỏi điểm trung bình thực sự của Hương là bao nhiêu?