Bài toán về trung bình cộng

Đăng ngày | Thể loại: Số học | Chia sẽ bởi: Thúy Nguyễn Thị Thanh | Lần tải: | Lần xem: 81 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài toán về trung bình cộng, Số học. Trung bình cộng của n số là 80. Biết một trong số các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng của các số còn lại là 78. Tìm số n... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng bài giảng Bài toán về trung bình cộng .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài toán về trung bình cộng thuộc danh mục Số học được chia sẽ bởi thành viên Thúy Nguyễn Thị Thanh tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Số học , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng ., cùng mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Trung bình cộng của n số là 80, kế tiếp là Biết một trong số những số ấy là 100, ngoài ra Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng của những số còn lại là 78, thêm nữa Tìm số n https://nslide.com/bai-viet/bai-toan-ve-trung-binh-cong.spun0q.html

Nội dung

Trung bình cộng của n số là 80. Biết một trong số các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng của các số còn lại là 78. Tìm số n