Bài toán về trung bình cộng

Đăng ngày | Thể loại: Hiểu biết chung | Chia sẽ bởi: Hiên Trần Minh | Lần tải: | Lần xem: 390 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài toán về trung bình cộng, Hiểu biết chung. . nslide.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài toán về trung bình cộng .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài toán về trung bình cộng thuộc chủ đề Hiểu biết chung được giới thiệu bởi thành viên Hiên Trần Minh đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Hiểu biết chung , có 1 trang, thuộc định dạng ., cùng mục còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Trung bình cộng ba phân số là 7/6 ,giả dụ tăng phân số thứ 1 lên 2 lần thì trung bình cộng bằng 41/30;nếu tăng phân số trang bị 2 lên 2 lần thì trung bình cộng sẽ bằng 13/9 , bên cạnh đó Tìm 3 phân số ấy ? https://nslide.com/bai-viet/bai-toan-ve-trung-binh-cong.uuje0q.html

Nội dung

Trung bình cộng ba phân số là 7/6 ,nếu tăng phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng bằng 41/30;nếu tăng phân số thứ 2 lên 2 lần thì trung bình cộng sẽ bằng 13/9 . Tìm 3 phân số đó ?