Bài toán về trung bình cộng

Đăng ngày | Thể loại: Cùng ra đề và giải toán lớp 4 | Chia sẽ bởi: Hoa Trần Thị | Lần tải: | Lần xem: 1503 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Bài toán về trung bình cộng, Cùng ra đề và giải toán lớp 4. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Bài toán về trung bình cộng .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng Bài toán về trung bình cộng trong thể loại Cùng ra đề và giải toán lớp 4 được chia sẽ bởi thành viên Hoa Trần Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Cùng ra đề và giải toán lớp 4 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại ., cùng danh mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Một số dạng bài về trung bình cộng, kế tiếp là 1/ Bằng trung bình công ( Không phải bù chẳng phải cho mượn ), thêm nữa 2/ Hơn trung bình cộng ( Cho mượn số hơn ), kế tiếp là 3/ Kém trung bình cộng ( Phải mượn bằng số kém để đủ trung bình cộng ) Bài toán 1 :, thêm nữa Ba bạn tần tiện được một số tiền , cho biết thêm Hà tần tiện được 18000 đồng, Hải tần tiện hơn hà 3000 đồng , kế tiếp là Số tiền tần https://nslide.com/bai-viet/bai-toan-ve-trung-binh-cong.zbwgxq.html

Nội dung

Một số dạng bài về trung bình cộng

1/ Bằng trung bình công ( Không phải "bù" không phải cho "mượn " )

2/ Hơn trung bình cộng ( Cho " mượn " số hơn )

3/ Kém trung bình cộng ( Phải " mượn " bằng số kém để đủ trung bình cộng )  

 Bài toán 1 :

Ba bạn tiết kiệm được một số tiền . Hà tiết kiệm được 18000 đồng, Hải tiết kiệm hơn hà 3000 đồng . Số tiền tiết kiệm của Lan hơn trung bình cộng số tiền của cả 3 bạn là 5000 đồng. Hỏi Lan tiết kiệm được bao nhiêu tiền?