BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TRƯỜNG THCS VỊ THỦY NK 2020-2022

  • 19/08/2019 08:25:20
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TRƯỜNG THCS VỊ THỦY NK 2020-2022

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Nữ

Ngày
tham gia
CM

Dân
tộc

Đảng

Chính
Quyền

Công
đoàn

Ghi
chú

1

Bùi Tuyết Hằng

 

1980

2002

kinh

BT

P.HT

 

 

2

Cao Thanh Sơn

1979

 

1996

kinh

PBT

HT

 

 

3

Lê Hồng Phúc

 

1983

2005

kinh

UVBCH

 

 

 

4

Trịnh Nghĩa Ái

1982

 

2004

kinh

UVBCH

 

 

 

5

Đào Hoàng Thoại

1980

 

2001

kinh

UVBCH

TT

 

 

6

Đinh Văn Thanh

1985

 

2009

kinh

UVBCH

TPT

UVBCH 

 

7

Trần Thị Huyền Trang

 

1986

2007

kinh

UVBCH

 

 CTCĐ

 

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ