Bảng chấm điểm điểm tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi

  Đánh giá    Viết đánh giá
 882       11      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS THỌ NGHIỆP Thọ Nghiệp, ngày …. tháng……. năm 20….. BẢNG CHẤM ĐIỂM CHO CÁC NỘI DUNG TỪNG CHỈ SỐ THEO CÁC TIÊU CHÍ, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2010 - 2011 Lĩnh vực đánh giá Tiêu chí Nội dung Điểm Điểm tự chấm Yêu cầu minh chứng 1. Công tác định hướng nội dung, hoạt động của Đội Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm học 1. Xây dựng chương trình công tác năm học; tổ chức sơ kết, tổng kết năm học. 3 - Văn bản chư

    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS THỌ NGHIỆP                                                                  Thọ Nghiệp, ngày …. tháng……. năm 20…..

 

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM CHO CÁC NỘI DUNG TỪNG CHỈ SỐ THEO CÁC TIÊU CHÍ, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2010 - 2011

 

 

Lĩnh vực đánh giá

Tiêu chí

Nội dung

Điểm

Điểm

 tự chấm

Yêu cầu

minh chứng

 

 

 

 

 

 

 

1. Công tác định hướng nội dung, hoạt động của Đội

Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm học

1. Xây dựng chương trình công tác năm học; tổ chức sơ kết, tổng kết năm học.

 

3

 

- Văn bản chương trình, kế hoạch công tác năm.

- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động.

2. Có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ môn trong trường, BTV Đoàn xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động

 

 

2

 

- Văn bản chương trình, kế hoạch công tác năm.

Tiêu chí 2: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lí thông tin, tư liệu

3. Liên đội có đầy đủ hồ sơ và các loại sổ sách Đội; tổ chức và quản lí tốt các loại sổ sách của Đội.

 

 

2

 

- Danh mục các loại sổ sách được quy định

4. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kì 8 tuần, học kì, chuyên đề, năm học và báo cáo nhanh theo yêu cầu.

 

4

 

- Các báo cáo tổng kết, sơ kết, chuyên đề...

- Số lượng các báo cáo và thời gian nộp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống.

5. Triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

 

7

 

- Kế hoạch triển khai

- Báo cáo kết quả

6. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” (diễn đàn, giao lưu, đối thoại)

5

 

- Có giấy mời HĐĐ huyện dự chương trình.

- Báo cáo kết quả

 

7, Triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Các hoạt động VHVN, TDTT, chăm sóc các di tích  lịch sử, văn hoá, trò chơi dân gian...

 

5

 

- Số liệu thống kê các hoạt động triển khai chương trình.

- Báo cáo kết quả.

8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, 70 năm thành lập Đội; triển khai phong trào "Nghìn việc tốt"

 

7

 

- Kế hoạch triển khai

- Báo cáo kết quả

9. Tổ chức tuyên truyền Luật ATGT, Luật bảo vệ môi trường cho thiếu nhi.

 

5

 

 

9. Xây dựng các mô  hình  điểm , các công trình măng non chào mừng ngày thành lập Đội

 

3

 

 

11. Kết quả tham gia các cuộc thi lớn do Hội đồng Đội huyện và Hội đồng Đội tỉnh phát động: Cuộc thi vẽ tranh "Vì môi trường thân thiện”, cuộc thi viết thư UPU, cuộc thi "70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước".

 

7

 

- Số lượng bài dự thi.

- Báo cáo kết quả.

12. Kết quả triển khai các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

 

3

 

 

13. Kết quả cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

 

 

7

 

 

14. Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Giúp bạn đến trường" đến 100% đội viên (gây quỹ ủng hộ học sinh khó khăn, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động),

 

 

2

 

- Kế hoạch triển khai.

- Báo cáo kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4: Kết quả triển khai các phong trào thi đua nâng cao chất lượng học tập

15. Triển khai cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục". Liên đội phổ biến nội dung cuộc vận động tới đội viên.

 

 

2

 

- Báo cáo kết quả.

16. Tổ chức các mô hình hỗ trợ học tập: Xây dựng các câu lạc bộ môn học: "CLB bạn giúp bạn", "Tin học", "Nhà sử học nhỏ tuổi", "Nhà khoa học tương lai"...

 

 

5

 

- Số lượng các CLB.

- Báo cáo kết quả hoạt động các CLB.

17. Xây dựng các loại quỹ, học bổng... để hỗ trợ học sinh nghéo vượt khó trong học tập: học bổng "Búp sen hồng", "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Học sinh nghèo hiếu học"...

 

3

 

- Số liệu cụ thể các xuất học bổng đã triển khai.

- Báo cáo kết quả.

18. Triển khai các mô hình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như: "Học từ thiên nhiên", "Học từ làng nghề", "Học từ dân gian"...

 

2

 

 

19. Kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma tuý, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội: thành lập các đội Sao đỏ theo dõi nề nếp, xây dựng "Hòm thư kín"...

2

 

- Số buổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, tện nạn xã hội.

- Báo cáo kết quả.

 

20. Hướng dẫn đội viên sử dụng Internet lành mạnh, hiệu quả.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5: Công tác xây dựng Đội

21. Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” xây dựng quỹ Đội.

 

 

6

 

- Báo cáo kết quả.

22. Liên đội có phòng truyền thống và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Đội; có tài liệu, tạp chí Người phụ trách, sách báo phục vụ cho Tổng phụ trách và thiếu niên, nhi đồng.

 

 

3

 

- Báo cáo kết quả.

23, 95% nhi đồng đến tuổi được kết nạp Đội. 80% TNNĐ đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

 

 

2

 

- Báo cáo kết quả

24. Tổ chức tốt Đại hội Chi đội, ĐH Liên đội theo đúng thời gian và kế hoạch của HĐĐ huyện

 

5

 

- Báo cáo kết quả

25. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên” và chương trình “Rèn luyện đội viên”.

 

2

 

- Báo cáo kết quả

26. 85% đội viên đạt từ 2 chuyên hiệu trở lên.

 

2

 

- Báo cáo kết quả

27. Duy trì tốt sinh hoạt Đội, chùm sao tại các chi đội.

 

2

 

- Triển khai sinh hoạt vào những ngày nào với những nội dung như thế nào.

 

28. Củng cố kiện toàn BCH liên đội, chi đội; tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ BCH liên đội, chi đội, phụ trách sao.

 

 

3

 

- Số lượng cán bộ Đội được tập huấn.

TỔNG ĐIỂM

100 ĐIỂM

 

 

 

NỘI DUNG TÍNH ĐIỂM THƯỞNG

ĐIỂM

YÊU CẦU MINH CHỨNG

 

1, Có những mô hình mới, hoạt động hiệu quả.

 

 

10 điểm

 

 

- Kế hoạch triển khai.

- Báo cáo kết quả.

- Số mô hình, sáng kến.

2. Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ đột xuất những hoạt động tập trung theo chỉ đạo của BTV Đoàn xã (thị trấn), HĐĐ huyện.

 

5 điểm

 

3. Đơn vị có những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm học 2010 - 2011.

 

5 điểm

 

 

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
0ip1wq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
11
 Bảng chấm điểm điểm tiêu chí thi đua công tác Đội
và phong trào thiếu nhi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan