Bảng chấm điểm điểm tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi

bài giảng Đội TNTP Hồ Chí Minh
  Đánh giá    Viết đánh giá
        881      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0ip1wq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Lần xem
881
Lần tải
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI THCS THỌ NGHIỆP Thọ Nghiệp, ngày …. tháng……. năm 20….. BẢNG CHẤM ĐIỂM CHO CÁC NỘI DUNG TỪNG CHỈ SỐ THEO CÁC TIÊU CHÍ, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁCÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Bảng chấm điểm điểm tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Bài Giảng Đội Tntp Hồ Chí Minh , Bài giảng điện tử Bảng chấm điểm điểm tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi, , 1 trang, , Đội TNTP Hồ Chí Minh chia sẽ bởi Hải Nguyễn Thanh đã có download

 
LINK DOWNLOAD

Bang-cham-diem-diem-tieu-chi-thi-dua-cong-tac-Doi-va-phong-trao-thieu-nhi.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

span class="c1"
span>    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH/p>

u
span class="c1">LIÊN ĐỘI THCS THỌ NGHIỆP/u
span class="c1"
span>                                                                  Thọ Nghiệp, ngày …. tháng……. năm 20…../span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1">BẢNG CHẤM ĐIỂM CHO CÁC NỘI DUNG TỪNG CHỈ SỐ THEO CÁC TIÊU CHÍ, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ/strong
/p>

strong
span class="c1">CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2010 - 2011/strong
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1">Lĩnh vực đánh giá/strong
/p>

strong
span class="c1">Tiêu chí/strong
/p>

strong
span class="c1">Nội dung/strong
/p>

strong
span class="c1">Điểm/strong
/p>

strong
span class="c1">Điểm/strong
/p>

strong
span class="c1"
span> tự chấm/strong
/p>

strong
span class="c1">Yêu cầu/strong
/p>

strong
span class="c1">minh chứng/strong
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1">1. Công tác định hướng nội dung, hoạt động của Đội/strong
/p>

strong
span class="c1">Tiêu chí 1:/strong> Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm học/p>

span class="c1">1. Xây dựng chương trình công tác năm học; tổ chức sơ kết, tổng kết năm học./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Văn bản chương trình, kế hoạch công tác năm./p>

span class="c1">- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động./p>

span class="c1">2. Có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ môn trong trường, BTV Đoàn xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Văn bản chương trình, kế hoạch công tác năm./p>

strong
span class="c1">Tiêu chí 2:/strong> Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lí thông tin, tư liệu/p>

span class="c1">3. Liên đội có đầy đủ hồ sơ và các loại sổ sách Đội; tổ chức và quản lí tốt các loại sổ sách của Đội./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Danh mục các loại sổ sách được quy định/p>

span class="c1">4. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kì 8 tuần, học kì, chuyên đề, năm học và báo cáo nhanh theo yêu cầu./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">4/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Các báo cáo tổng kết, sơ kết, chuyên đề.../p>

span class="c1">- Số lượng các báo cáo và thời gian nộp./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1">2. Kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi/strong
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1">Tiêu chí 3:/strong> Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống./p>

span class="c1">5. Triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”/span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">7/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Kế hoạch triển khai/p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1">6. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” (diễn đàn, giao lưu, đối thoại)/p>

span class="c1">5/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Có giấy mời HĐĐ huyện dự chương trình./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">7, Triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Các hoạt động VHVN, TDTT, chăm sóc các di tích  lịch sử, văn hoá, trò chơi dân gian.../p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">5/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Số liệu thống kê các hoạt động triển khai chương trình./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, 70 năm thành lập Đội; triển khai phong trào "Nghìn việc tốt"/span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">7/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Kế hoạch triển khai/p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1">9. Tổ chức tuyên truyền Luật ATGT, Luật bảo vệ môi trường cho thiếu nhi./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">5/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">9. Xây dựng các mô  hình  điểm , các công trình măng non chào mừng ngày thành lập Đội/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">11. Kết quả tham gia các cuộc thi lớn do Hội đồng Đội huyện và Hội đồng Đội tỉnh phát động: Cuộc thi vẽ tranh "Vì môi trường thân thiện”, cuộc thi viết thư UPU, cuộc thi "70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước"./span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">7/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Số lượng bài dự thi./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">12. Kết quả triển khai các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”/span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">13. Kết quả cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">7/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">14. Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Giúp bạn đến trường" đến 100% đội viên (gây quỹ ủng hộ học sinh khó khăn, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động),/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Kế hoạch triển khai./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1">Tiêu chí 4:/strong> Kết quả triển khai các phong trào thi đua nâng cao chất lượng học tập/p>

span class="c1">15. Triển khai cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục". Liên đội phổ biến nội dung cuộc vận động tới đội viên./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">16. Tổ chức các mô hình hỗ trợ học tập: Xây dựng các câu lạc bộ môn học: "CLB bạn giúp bạn", "Tin học", "Nhà sử học nhỏ tuổi", "Nhà khoa học tương lai".../span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">5/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Số lượng các CLB./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả hoạt động các CLB./p>

span class="c1">17. Xây dựng các loại quỹ, học bổng... để hỗ trợ học sinh nghéo vượt khó trong học tập: học bổng "Búp sen hồng", "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Học sinh nghèo hiếu học".../span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Số liệu cụ thể các xuất học bổng đã triển khai./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">18. Triển khai các mô hình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như: "Học từ thiên nhiên", "Học từ làng nghề", "Học từ dân gian".../span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">19. Kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma tuý, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội: thành lập các đội Sao đỏ theo dõi nề nếp, xây dựng "Hòm thư kín".../p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Số buổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, tện nạn xã hội./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">20. Hướng dẫn đội viên sử dụng Internet lành mạnh, hiệu quả./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1"> /strong
/p>

strong
span class="c1">Tiêu chí 5:/strong> Công tác xây dựng Đội/p>

span class="c1">21. Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” xây dựng quỹ Đội./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">6/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">22. Liên đội có phòng truyền thống và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Đội; có tài liệu, tạp chí Người phụ trách, sách báo phục vụ cho Tổng phụ trách và thiếu niên, nhi đồng./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">23, 95% nhi đồng đến tuổi được kết nạp Đội. 80% TNNĐ đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ./span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1">24. Tổ chức tốt Đại hội Chi đội, ĐH Liên đội theo đúng thời gian và kế hoạch của HĐĐ huyện/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">5/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1">25. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên” và chương trình “Rèn luyện đội viên”./span
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1">26. 85% đội viên đạt từ 2 chuyên hiệu trở lên./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả/p>

span class="c1">27. Duy trì tốt sinh hoạt Đội, chùm sao tại các chi đội./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">2/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Triển khai sinh hoạt vào những ngày nào với những nội dung như thế nào./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">28. Củng cố kiện toàn BCH liên đội, chi đội; tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ BCH liên đội, chi đội, phụ trách sao./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Số lượng cán bộ Đội được tập huấn./p>

strong
span class="c1">TỔNG ĐIỂM/strong
/p>

strong
span class="c1">100 ĐIỂM/strong
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

strong
span class="c1">NỘI DUNG TÍNH ĐIỂM THƯỞNG/strong
/p>

strong
span class="c1">ĐIỂM/strong
/p>

strong
span class="c1">YÊU CẦU MINH CHỨNG/strong
/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">1, Có những mô hình mới, hoạt động hiệu quả./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">10 điểm/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">- Kế hoạch triển khai./p>

span class="c1">- Báo cáo kết quả./p>

span class="c1">- Số mô hình, sáng kến./p>

span class="c1">2. Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ đột xuất những hoạt động tập trung theo chỉ đạo của BTV Đoàn xã (thị trấn), HĐĐ huyện./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">5 điểm/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">3. Đơn vị có những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm học 2010 - 2011./p>

span class="c1"> /p>

span class="c1">5 điểm/p>

span class="c1"> /p>

span class="c1"> /p>

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Bảng chấm điểm điểm tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự