ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 6

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ

 KHỐI LỚP 6

 

     Nhà trường cho các em học sinh nghỉ học từ ngày 08/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020. Các thầy cô giáo dạy bộ môn Lịch sử 6 hướng dẫn các em học sinh khối 6 ôn tập một số nội dung kiến thức để các em tự học ở nhà như sau:

I. Ôn tập kiến thức về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

1. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận là

A. Giao Chỉ và Nhật Nam.                     B. Giao Chỉ và Phong Châu.

C. Cửu Chân và Mê Linh.                      D. Giao Chỉ và Cửu Chân.

Câu 2. Châu Giao do nhà Hán thiết lập gồm những vùng đất nào?

A. Nước Nam Việt và 6 quận của Trung Quốc.

B. Nước Âu Lạc và 6 quận của Trung Quốc.

C. Vùng Cửu Chân, Nhật Nam và 5 quận của Trung Quốc.

D. Quảng Đông, Quảng Tây và Lạc Việt.

Câu 3. Nhà Hán đã đặt các chức quan nào để cai trị châu Giao?

A. Thứ sử, Thái thú, Đô úy.                  B. Lạc hầu, Thái thú, Đô úy.

C. Thứ sử, Lạc tướng, Đô úy.                D. Thái thú, Đô úy, Huyện lệnh.

Câu 4. Đâu không phải là mục đích nhà Hán gộp Âu Lạc và 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao?

A. Muốn xóa bỏ hẳn nước Âu Lạc.

B. Biến nước ta thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc.

C. Nhà Hán muốn giúp nước Âu Lạc.

D. Nhà Hán muốn đồng hóa dân tộc ta.

Câu 5. Tại sao nhà Hán vẫn để Lạc tướng cai trị như cũ ở cấp huyện?

A. Nhà Hán muốn người Việt tự trị.

B. Nhà Hán không muốn cai trị ở cấp huyện.

C. Nhà Hán muốn nhân dân ở các huyện được bình yên.

D. Nhà Hán chưa đủ mạnh để vươn tới các địa phương ở xa.

Câu 6. Nhà Hán đưa người Hán sang châu Giao sinh sống nhằm mục đích gì?

A. Để nhân dân hai nước hiểu nhau.

B. Giúp nhân dân ta nâng cao trình độ dân trí.

C. Bắt dân ta phải theo phong tục, tập quán của người Hán để đồng hóa người Việt.

D. Giải quyết nạn dân số tăng nhanh ở Trung Quốc.

Câu 7. Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

A. Trả thù cho chồng.

B. Giành lại độc lập cho Tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp của các vua Hùng.

C. Giúp cho kinh tế phát triển.

D. Loại kẻ thù ra khỏi nước ta.

Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh sự thay đổi của nhà nước Âu Lạc dưới thời thuộc Hán?

A. Nhân dân hoàn toàn bị người Hán đồng hóa.

B. Nước ta bị chia thành quận sáp nhập vào Trung Quốc.

C.Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra liên tiếp.

D. Đất nước bị mất hoàn toàn độc lập.

2.  Câu hỏi tự luận

Câu 1: Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Câu 2: Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương.”

(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII)

 II. Ôn tập kiến thức về Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

1. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Được tin cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, vua Hán đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược?

A. Xây dựng hệ thống giao thông kiên cố.            B. Luyện tập võ nghệ.

C. Chuẩn bị xe thuyền, tích trữ lương thực.          D.Rèn đúc vũ khí.      

Câu 2. Sau khi đánh thắng quân Hán, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua gọi là gì?

A. Trưng Vương.                                   B. Vua Bà.

C. Bà Vương.                                       D. Triệu Vương.

Câu 3. Vì sao Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?

A. Là viên tướng lão luyện.          B. Quen chinh chiến ở chiến trường.

C. Hung bạo, gian ác.                  D. Giỏi võ nghệ.

Câu 4. Tại sao nói nhà nước do Trưng Vương xây dựng là nhà nước độc lập?

A. Không chịu sự chỉ huy của nhà Hán.          

B. Các Lạc tướng cai quản các huyện.

C. Không bị Trung Quốc cai trị.          

D. Trưng Nhị được suy tôn làm vua.

Câu 5. Tại sao Hai Bà Trưng được nhân dân lập đền thờ ở khắp nơi?

A. Hai Bà thường giúp đỡ người nghèo.

B. Biết ơn công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm của Hai Bà.

C. Kỷ niệm những nơi Hai Bà đặt chân đến.

D. Hai Bà là nười nổi tiếng.

Câu 6. Địa danh nào gắn với sự hy sinh của Hai Bà Trưng?

A. Hợp Phố.                                                                                  B. Cẩm Khê.

C. Hát Môn.                                                                                    D. Mê Linh

Câu 7.Tại sao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43), quân ta phải rút về giữ Cổ Loa và Mê Linh?

A. Cuộc chiến đấu ở Mê Linh thất bại.            

B. Cuộc chiến đấu ở Lãng Bạc thất bại.

C. Cuộc chiến đấu ở Hát Môn thất bại.           

D. Cuộc chiến đấu ở Hợp Phố thất bại.

Câu 8.Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nào?

A. So sánh lực lượng chênh lệch giữa ta và địch                          

B. Nhân dân chưa triệt để chống giặc.

C. Chưa có đường lối kháng chiến đúng.

D. Người lãnh đạo không có tài năng.

2.  Câu hỏi tự luận

Câu 1: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập cho đất nước ?

Câu 2: Trình bày những nét chính về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự chỉ đạo của Hai Bà Trưng ?

 *Dặn dò:

- Các em làm bài vào vở bài tập trong thời gian nghỉ học ở nhà, nộp lại cho thầy, cô giáo vào ngày đi học trở lại (17/02/2020). Đề nghị có chữ ký xác nhận của bố (mẹ) về việc đã hoàn thành bài tập được giao.

- Hôm đi học, thầy cô giáo sẽ thu và kiểm tra vở tự học ở nhà của các em.

- Nếu còn điều gì chưa rõ có thể gọi điện thoại để hỏi thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm hoặc bộ môn.

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ