ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ CHƯƠNG 1: CƠ HỌC LỚP 6

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

 KHỐI LỚP 6

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Để đo chiều dài cuốn sách vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau đây là phù hợp nhất?

           A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm.                  

           B. Thước 15cm có ĐCNN tới m.

           C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm.                   

           D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm.

Câu 2: Quả cân 500g ở tại mặt đất có trọng lượng là:

            A.   50N.           B.  0,5N                   C.   500N.                      D.  5N

Câu 3: Khi dùng chân đá  lăn một quả bóng thì mà chân ta tác dụng vào quả bóng:

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.                                    

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 4: Người ta dùng bình chia độ có giới hạn đo là 250 cm chứa 60 cm nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm. Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

             A. 60 cm               B. 100 cm.                   C. 40 cm.                       D.160 cm.

Câu 5:  Công thức tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng là công thức nào trong các công thức sau?

            A.   m=D+V            B.   m= V\D                     C.   m=D.V               D.   m= D\V

Câu 6: Muốn làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng  ta có thể làm :

         A. Hạ độ cao mặt phẳng nghiêng.        

         B. Vừa hạ độ cao, vừa tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

         C. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.                

         D. Cả ba phương án trên đều đúng.

 Câu 7: Trọng lực là lực hút của:

A. Trái đất.           B. Mặt trăng.                   C. Mặt trời.                       D.  Sao hoả.

Câu 8: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn thì nó:

A. Chịu tác dụng của trọng lực.                          

B. Chịu tác dụng lực đỡ của mặt bàn.

C. Không chịu tác dụng của lực nào cả.             

D. Chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ của cái bàn.

II. Bài tập tự luận

Câu 1. Bài 1: Đổi các đơn vị sau:

150cm =............dm = ...............m                               150mm = ............dm = ...........m

2,5m =...............dm = .............cm                               0,5km = ..............dm = ...........m

Câu 2: Khối lượng riêng là gì? Viết công thức và cho biết ý nghĩa của từng đại lượng?

Câu 3: Một tảng đá có thể tích 2m3. Cho khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3. Tìm khối lượng và trọng lượng của tảng đá.

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ