Thông Báo:Kế Hoạch Cá Nhân Năm 2017- Thực Hiện Ct 05-Ct/Tw

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
yttt0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG BỘ XÃ LONG BÌNH CHI BỘ THCS LONG BÌNH * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Long Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2017 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm the

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG BỘ XÃ LONG BÌNH

CHI BỘ THCS LONG BÌNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Long Bình, ngày 16  tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG

          Chức vụ : Phó Bí thư chi bộ

          Sinh hoạt Đảng tại : Chi bộ trường THCS Long Bình

          Đơn vị công tác: Trường THCS Long Bình.

          Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, kế hoạch số 33-KH/TU  ngày 31/10/ 2016 của Ban Thường vụ Thị ủy và kế hoạch số 31-KH/THCS-LB ngày 10/01/2017 của Chi bộ THCS Long Bình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

          Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

          1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung cần phải học tập suốt đời từ đó nhận thức đúng để vận dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn về việc thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó góp phần trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.       

          2. Kế hoạch thực hiện:

          2.1 Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  gắn với thực hiện Nghị quyết  Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết số 33-NQ/TW  của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng  yêu cầu  phát triển bền vững  đất nước, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2015 -  2020:

Với vai trò là phó bí thư chi bộ, bản thân luôn xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa văn hóa, con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, tham mưu trong việc đưa nội dung này vào nghị quyết hoạt động đồng thời tăng cường tuyên truyền trong đảng viên, quần chúng và gia đình để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bản thân sẽ luôn tiên phong trong việc triển khai các Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết số 33-NQ/TW  của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng  yêu cầu  phát triển bền vững  đất nước, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2015 -  2020.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, bản thân sẽ giúp cho quần chúng nhân dân hiểu hơn những bản sắc văn hóa của dân tộc, những giá trị nhân văn của con người đặc biệt là vận động người dân tìm hiểu nhiều hơn để thấm nhuần những tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          2.2 Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao :

Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các công việc được giao. Chủ động thực hiện các kế hoạch. Làm gương, đi đầu trong các phong trào, các hoạt động.

Làm tốt công tác tham mưu cũng như có những đề xuất hiệu quả trong công tác, vận động mọi người phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học 2016 – 2017.

Thực hiện NQ số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào đạo”, bản thân là Phó hiệu trưởng chuyên môn trong nhà trường sẽ  xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đề ra các biện pháp linh hoạt, hợp lí trong thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đã đề ra và nâng dần chất lượng toàn diện cho học sinh trong nhà trường; đặc biệt là chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học sinh học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phổ biến kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, đánh giáviệc dạy học tập về đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn trong các môn học của nhà trường.

          2.3 Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Tích cực phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong năm qua, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc là cụ thể, thể hiện tính tiên phong của người đảng viên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả. Nói đi đôi với làm, nói đúng làm đúng theo Nghị quyết.

Chủ động, tích cực hơn trong việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của chi bộ cũng như các kế hoạch hoạt động của chi bộ, nhà trường.

Tích cực học tập và trau dồi kinh nghiệm quản lý để nâng cao năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tổ chức Đảng cũng như trong công tác ngành.

Xác nhận của chi bộ, đảng ủy cơ sở              Người lập kế hoạch cá nhân

Nguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự