Văn Bản Phòng Giáo Dục:Kế Hoạch Tổ Chức Chuyên Đề Dạy Học Theo Phương Pháp Bàn Tay Nặn Bột.

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6r0fzq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- ------------------------------- Số: 668 / PGD&ĐT Hạ Long, ngày

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

   UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG  

        GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         --------------------------                              -------------------------------
          Số: 668 / PGD&ĐT                                      Hạ Long, ngày 8 tháng 10 năm 2013

                                   
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ
DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"
                              CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013 - 2014

       Thực hiện cụng văn số: 2358/SGD&ĐT-GDTH ngày 23  tháng 8  năm 2012V/v
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; Triển khai thí điểm phương pháp "Bàn tay nặn bột" tại trường tiểu học Hạ Long, Phũng GD&ĐT triển khai kế hoạch tổ chức chuyờn đề như sau:

I. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 30/10/2013.
II. Địa điểm: Trường Tiểu học Hạ Long.
III. Thành phần:
    -  Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo, chuyên viên.
    -  Các trường: Phó hiệu trưởng, 01 giáo viên dạy lớp 3 (hoặc lớp 4).
    -  Sở GD&ĐT: Đại biểu Phòng GDTH.
IV. Nội dung:
      -  Nghe báo cáo chỉ đạo dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".
      -  Dự giờ hai tiết: Khoa học lớp 4 và Tự nhiên xã hội lớp 3.
V. Phân công nhiệm vụ:
      - Trường Tiểu học Hạ Long chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".
      -  Xây dựng hai tiết dạy: môn Khoa học lớp 4 và TNXH lớp 3 theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".
      -  Trang trí khánh tiết, chuẩn bị tăng âm loa máy, nước uống hội nghị.
      -  Chuẩn bị chỗ ngồi trong hội trường cho 66 đại biểu và 35 học sinh.
       (Báo cáo và 2 bài soạn được gửi về tổ chuyên môn phòng GD&ĐT trước ngày 20/10/2013).
      Nhận được kế hoạch, yêu cầu các trường tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                       KT TRƯỞNG PHÒNG
-  Các trường TH, TH&THCS;
-  Lưu HC.                                                                                           (đó kớ)


                                                                                              Vi Bích HạnhNguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự