Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột.

Đăng ngày | Thể loại: Văn bản Phòng giáo dục | Chia sẽ bởi: Minh Vũ Duy | Lần tải: | Lần xem: 141 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học theo phương phápbàn tay nặn bột., Văn bản Phòng giáo dục. . nslide.com giới thiệu tới đọc giả thư viện Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học theo phương phápbàn tay nặn bột. .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học theo phương phápbàn tay nặn bột. trong chuyên mục Văn bản Phòng giáo dục được giới thiệu bởi user Minh Vũ Duy tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Văn bản Phòng giáo dục , có tổng cộng 1 trang, thuộc file ., cùng thể loại còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- ------------------------------- Số: 668 / PGD&ĐT Hạ Long, ngày 8 tháng 10 năm 2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ, bên cạnh đó DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013 - 2014 Thực hiện cụng văn số: 2358/SGD&ĐT-GDTH ngày 23 tháng https://nslide.com/bai-viet/ke-hoach-to-chuc-chuyen-de-day-hoc-theo-phuong-phap-ban-tay-nan-bot.6r0fzq.html

Nội dung

   UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG  

        GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         --------------------------                              -------------------------------
          Số: 668 / PGD&ĐT                                      Hạ Long, ngày 8 tháng 10 năm 2013

                                   
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ
DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"
                              CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013 - 2014

       Thực hiện cụng văn số: 2358/SGD&ĐT-GDTH ngày 23  tháng 8  năm 2012V/v
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; Triển khai thí điểm phương pháp "Bàn tay nặn bột" tại trường tiểu học Hạ Long, Phũng GD&ĐT triển khai kế hoạch tổ chức chuyờn đề như sau:

I. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 30/10/2013.
II. Địa điểm: Trường Tiểu học Hạ Long.
III. Thành phần:
    -  Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo, chuyên viên.
    -  Các trường: Phó hiệu trưởng, 01 giáo viên dạy lớp 3 (hoặc lớp 4).
    -  Sở GD&ĐT: Đại biểu Phòng GDTH.
IV. Nội dung:
      -  Nghe báo cáo chỉ đạo dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".
      -  Dự giờ hai tiết: Khoa học lớp 4 và Tự nhiên xã hội lớp 3.
V. Phân công nhiệm vụ:
      - Trường Tiểu học Hạ Long chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".
      -  Xây dựng hai tiết dạy: môn Khoa học lớp 4 và TNXH lớp 3 theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".
      -  Trang trí khánh tiết, chuẩn bị tăng âm loa máy, nước uống hội nghị.
      -  Chuẩn bị chỗ ngồi trong hội trường cho 66 đại biểu và 35 học sinh.
       (Báo cáo và 2 bài soạn được gửi về tổ chuyên môn phòng GD&ĐT trước ngày 20/10/2013).
      Nhận được kế hoạch, yêu cầu các trường tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                       KT TRƯỞNG PHÒNG
-  Các trường TH, TH&THCS;
-  Lưu HC.                                                                                           (đó kớ)


                                                                                              Vi Bích Hạnh

bài giảng liên quan


Xem thêm