LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 36 NĂM 2018

  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       0      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 36 NĂM 2018 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẠI TỪ (Từ ngày 03/892018 đến ngày 09/9/2018) Thứ Ngày Sáng Chiều Nội dung Địa điểm Thực hiện Nội dung Địa điểm Thực hi

     SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN               LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 36 NĂM 2018

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẠI TỪ          (T ngày 03/89201đến ngày 09/9/2018)

Thứ

Ngày

                       Sáng

                           Chiều

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ 2

Ngày 03/9

 

Nghỉ bù 2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 04/9

7h30 Giao ban TTYT

Phòng họp T2

PGĐ Hương

 13h30 Thi Hành chính học

Học viện

GĐ Nam

8h00 Giao ban VSMT

Hội trường T3

PGĐ Huệ

13h30 Giao ban NHS

Hội trường T3

PGĐ Hương

 

 

 

 Thông tin về vắc xin

 

 

Thứ 4

Ngày

5/9

26

7h30 Giao ban TYT

Hội trường T3

PCT- GĐ Nam

BCĐ& tổTK rà soát số liệu

TT KSBT

Mên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 06/9

 

 

 

 

 

 

Tập huấn MS Ladies

KS Monaco

KTV Thủy

 

 

 

Tập huấn công tác DS-KH

TYT; CTDS

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 07/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

08/9

Nhà nước và pháp luật

Đại học NL

 

Nhà nước và pháp luật

Đại học NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN Ngày

09/9

 

 

 

 

 

 

Nhà nước và pháp luật

Đại học NL

 

Nhà nước và pháp luật

Đại học NL

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhân:                                                                                   GIÁM ĐỐC

 - Ban GĐ (C/đạo);                               

 - Các khoa, phòng (T/hiện);                                                               Đã ký

 - Lưu TTYT.                                                                        ThS - BS: Vũ Hoài Nam

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
1uo10q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
0
 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 36 NĂM 2018

có liên quan