LỚP 2D TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LIÊN SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ : EM YÊU TRUYỆN KIỀU

  • 26/10/2019 10:01:20
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

LỚP 2D TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LIÊN SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ : EM YÊU TRUYỆN KIỀU

img20191028160336_500

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng giáo dục huyện Nghi Xuân . Thực hiện nhiệm vụ của hội đồng đội huyện Nghi Xuân . Liên đội Trường Tiểu học Xuân Liên đã  đưa nhiều nội dung vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ trong đó có  nội dung  Em yêu thích Truyện Kiều nhằm đẩy mạnh phong trào  đọc Truyện Kiều trong toàn trường .Hoà chung với phong trào đó lớp 2D đã  tích cực đọc Truyện Kiều trong giờ sinh hoạt đầu giờ hàng ngày . Qua đây giúp các em yêu thích văn học, yêu quê hương đất nước.

 Sau đây là một số hình ảnh

02_500_01

03_500

04_500

 

 img20191028080530_500

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ