Phân tích nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở?

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1464       271      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Câu 8. Phân tích nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở? Tổ chức cơ sở đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các chi bộ, đảng bộ cơ sở, là tổ chức đảng nhỏ nhất và có số lượng đông nhất.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nội dung chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, và nâng cao chất

Câu 8. Phân tích nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở?

Tổ chức cơ sở đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các chi bộ, đảng bộ cơ sở, là tổ chức đảng nhỏ nhất và có số lượng đông nhất.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nội dung chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, và nâng cao chất lượng đảng viên. Mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh sẽ tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy, Đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ.

Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở, đơn vị. Đòi hỏi người đảng viên phải:

- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại,… từ đó góp phần củng tổ chức Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương.

- Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết.

- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn, sát hợp, có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của đảng bộ, chi bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra.

Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư trưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc “chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” trên cơ sở nâng cao nhận thức, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.

- Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất, đạo đức cách mạng; khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Không làm những việc trái với quy định của Đảng, xa lạ với bản chất người đảng viên cộng sản. Không tham nhũng, làm ăn phi pháp; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

- Kiên quyết đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, những biểu hiện thiếu kiên định về tư tưởng chính trị, giúp đồng chí nhận rõ và khắc phục những nhận thức, tư tưởng không đúng. Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch.

- Phát huy tự do tư tưởng, thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý. Thực hiện đúng quyền được phát biểu ý kiến, được bảo lưu ý kiến và chấp hành nghị quyết của Đảng. Không được truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, đướng lối của Đảng.

Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên cần:

- Phát huy dân chủ, tích cực thỏa thuận và tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng quyết định của tập thể.

- Thường xuyên rèn luyện, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, đảng bộ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng.

- Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình.

- Ra sức chăm lo, giữ gìn đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia rẽ, bè cánh, cục bộ do kèn cựa, tranh giành chức quyền, lợi lộc.

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; kiên quyết chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chống Đảng và những biểu hiện lệch lạc, trái quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

* Liên hệ bản thân: Là một ĐV, gv tôi luôn hiểu sự phấn đấu nâng cao chất lượng Đảng viên của bản thân góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ mình. Vì vậy, Bản thân tôi thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ, thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị của người Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho. Bản thân hiểu rõ tình hình thực tế ở địa phương (xã Ya Xiêr là khu vực nhạy cảm, vấn đề vận động, duy trì sĩ số học sinh đang là vấn đề nan giải, phải giải quyết tốt thì mới nâng cao được chất lượng giáo dục , cùng với các đồng chí trong chi bộ đề xuất những giải pháp nâng cao tỉ lệ học sinh ra lớp, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh giỏi ở trường. Tích cực bám lớp, bám trường nắm rõ tình hình học sinh, phụ huynh, bám thôn làng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nhiệm vụ do chi bộ đề ra.

- Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng. Trong các cuộc họp nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết với đồng nghiệp. Trong chi bộ trường học không có hiện tượng chia rẻ, bè phái.

- Ở địa phương, gia đình bản thân luôn cố gắng vận động tuyên truyền những người xung quanh hiểu và làm theo các đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, cùng xây dựng khối đoàn kết khu dân cư. Người thân trong gia đình chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán, bản thân luôn nêu cao tinh thần vận động người thân không làm ăn phi pháp, không lãng phí,

- Là 1 đảng viên, 1 bí thư đoàn trường, giáo viên tôi luôn cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chống Đảng, nhất là các thông tin trên mạng XH, nhắc nhở các đoàn viên trong chi đoàn, đồng nghiệp, quần chúng ở nơi dân cư cảnh giác trước những thông tin không được rõ rang trên mạng XH.

Ngoài những điều trên bản thân luôn thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người Đảng viên ĐCSVN.

 


Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
297f0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
271
 Phân tích nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở?

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan