PHÂN TÍCH VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. LIÊN HỆ BẢN THÂN

  Đánh giá    Viết đánh giá
 878       239      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Câu 9: PHÂN TÍCH VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. LIÊN HỆ BẢN THÂN Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Người đảng viên ĐCS VN có vị trí và vai trò rất quan trọng là chiến sỹ, người xây dựng, người l

Câu 9: PHÂN TÍCH VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. LIÊN HỆ BẢN THÂN

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI  của Đảng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Người đảng viên ĐCS VN có vị trí và vai trò rất quan trọng là chiến sỹ, người xây dựng, người lãnh đạo và là người phục vụ. Cụ thể vị trí, vai trò của người ĐV như sau:

 Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên.

Đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc.

 Đảng viên đặt lợi ích  của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.

Đảng  viên là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.

Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.

- Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

- Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm tấm gương tốt cho quần chúng noi theo.

 Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.

- Đảng viên là người lãnh đạo, giác ngộ lý tưởng của Đảng, đem tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật tuyên truyền cho quần chúng

- Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân, “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải được hiểu rằng; mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân.

- Là Đảng viên luôn luôn đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng để lãnh đạo, giáo dục quần chúng, nâng cao trình độ của quần chúng.

Mỗi đảng viên đều phải bảo vệ tính vững chắc, tính kiên định, tính trong sạch của Đảng và phải cố gắng làm cho danh hiệu và ý nghĩa của đảng viên ngày càng cao hơn lên mãi.

Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng

- Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch, đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính chất quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

* Liên hệ bản thân:

Ngày được kết nạp Đảng là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, nếu như Tố Hữu viết “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ” thì với tôi từ ấy cuộc đời tôi như được bước sang một trang mới, trang viết đó tôi là một Đảng viên ĐCSVN. Bước vào Đảng tôi hiểu bản thân mình không chỉ sống cho riêng mình mà sống vì lý tưởng. Hiểu được vị trí, vai trò của người Đảng viên, luôn nhắc mình phải trở thành một chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong. Là ĐV, giáo viên, bí thư đoàn trường Luôn phấn đấu trau đồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phát triển chuyên môn để trong giảng dạy là một giáo viên giỏi, trong lao động là một lao động tiên tiến, là một cán bộ đoàn gương mẫu trước các đoàn viên trong chi đoàn, gương mẫu tiên phong trong các phong trào trước học sinh, đồng nghiệp, đặt lợi ích của học sinh, phụ huynh, của các đoàn viên trong chi đoàn lên trước hết.

 Là một đảng viên tôi luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm tấm gương tốt cho học sinh, quần chúng noi theo. Cùng với chi bộ đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các nghị quyết của chi bộ trường, Đảng bộ xã, góp ý các dự thảo… của Đảng, nhà nước.

Là Đảng viên là cán bộ đoàn bản thân giác ngộ lý tưởng của Đảng đem tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật tuyên truyền cho đoàn viên trong chi đoàn, quần chúng trong các buổi sinh hoạt đoàn, họp với các thôn làng. Luôn nhắc nhở bản thân là: mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân. Được điều động làm việc tại văn phòng phòng GD&ĐT bản thân luôn tận tình khi hướng dẫn Phụ huynh, học sinh, quần chúng khi làm các thủ tục, giấy tờ có liên quan.  

Là một đảng viên, cũng là 1 giáo viên tin học,bản thân luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống các thế lực thù địch, chiến lược “diễn biến hòa bình” nhất là luôn cảnh giác trước các thông tin trên mạng xã hội. Nhắc nhở HS, Phụ huynh, đoàn viên trong chi đoàn, đồng nghiệp không nên nghe các tin tức một chiều, chưa được kiểm chứng trên mạng xh, tránh bị mắc mưu của các thế lực.

Ngoài những điều trên bản thân luôn thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người Đảng viên ĐCSVN.

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
z97f0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
239
 PHÂN TÍCH VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. LIÊN HỆ BẢN THÂN

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan