QT-LSTTVN-Nhóm 1-DHKH-Kỳ 1-2019-2020

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

Nguyễn Thị Ngọc Ánh   v   v v v v   v   0 0 0
Trần Thị Bình           3         10 8 8.5
Trần Văn Công   v v v v v v   v   0 0 0
Nguyễn Thị Hoàng   v       4 v       9 8 8.3
Trần Thị Thanh Phương   v v m v 4         8 7 7.3
Hoàng Thị Tâm   v       4 v       9 8 8.3
Nguyễn Thị Trần Thanh   v v v v v v   v   0 0 0
Nguyễn Thị Thùy Trang   v v     3 v       8 8 8
Trần Huỳnh Khánh Vân   v v v v v v   v   0 0 0
Trần Thị Thảo Vy   v     v 4 v       8 8 8
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ