Tuần: 15                                          (Từ ngày  25/11  đến ngày 30/11  )

Ngày

thứ

Tiết theo TKB

Môn

Lớp

Tiết thứ

Theo

PPCT

Tên bài dạy

Chuẩn bị, điều chỉnh (TN hoặc thay đổi tiết dạy)

Hai

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

Sử

7A

25

Bài 14: Ba lần kháng chiến...

 

Ba

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

MT

6A

15

Vẽ trang trí: Trang trí đường...

 

4

Sử

7A

26

Bài 14: Ba lần kháng chiến...

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MT

8B

15

Vẽ tranh: Đề tài gia đình (t2)

Dạy chiều

2

MT

9A

15

Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang..

Dạy chiều

3

HĐNG

8A

8

Hoạt động 4: Hội vui học tập

Dạy chiều

4

MT

8A

15

Vẽ tranh: Đề tài gia đình (t2)

Dạy chiều

5

 

 

 

 

 

Năm

1

 

 

 

 

 

2

GDCD

6A

14

Bài 11: Mục đích học tập...

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

MT

7A

14

Vẽ theo mẫu: Cái ấm tích và cái..

 

Sáu

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Sử

6A

14

Bài 13: Đời sống vật chất và...

 

5

 

 

 

 

 

Bảy

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

SH

8A

15

Nhận xét tuần

 

4

 

 

 

 

 

5