Tạ Xuân Phương

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần: 15 (Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11 ) Ngày thứ Tiết theo TKB Môn Lớp Tiết thứ Theo PPCT Tên bài dạy Chuẩn bị, điều chỉnh (TN hoặc thay đổi tiết dạy) Hai 1 2 3 4 5 Sử 7A 25 Bài 14: Ba lần kháng chiến... Ba 1 2 3 MT 6A 15 Vẽ trang trí: Trang trí đường... 4 Sử 7A 26 Bài 14: Ba lần kháng chiến... 5 Tư 1 MT 8B 15 Vẽ tranh: Đề tài gia đình (t2) Dạy chiều 2 MT 9A 15 Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang.. Dạy chiều 3 HĐNG 8A 8 Hoạt động 4: Hội vui học tập Dạy chiều 4 MT 8A 15 Vẽ tranh: Đề tài gia đình (t2

Tuần: 15                                          (Từ ngày  25/11  đến ngày 30/11  )

Ngày

thứ

Tiết theo TKB

Môn

Lớp

Tiết thứ

Theo

PPCT

Tên bài dạy

Chuẩn bị, điều chỉnh (TN hoặc thay đổi tiết dạy)

Hai

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

Sử

7A

25

Bài 14: Ba lần kháng chiến...

 

Ba

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

MT

6A

15

Vẽ trang trí: Trang trí đường...

 

4

Sử

7A

26

Bài 14: Ba lần kháng chiến...

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MT

8B

15

Vẽ tranh: Đề tài gia đình (t2)

Dạy chiều

2

MT

9A

15

Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang..

Dạy chiều

3

HĐNG

8A

8

Hoạt động 4: Hội vui học tập

Dạy chiều

4

MT

8A

15

Vẽ tranh: Đề tài gia đình (t2)

Dạy chiều

5

 

 

 

 

 

Năm

1

 

 

 

 

 

2

GDCD

6A

14

Bài 11: Mục đích học tập...

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

MT

7A

14

Vẽ theo mẫu: Cái ấm tích và cái..

 

Sáu

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Sử

6A

14

Bài 13: Đời sống vật chất và...

 

5

 

 

 

 

 

Bảy

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

SH

8A

15

Nhận xét tuần

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
m4i80q
Danh mục
Ngày đăng
Lần xem
0
 Tạ Xuân Phương

có liên quan

 • Tạ Xuân Phương
  Tuần 21
  Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tuần 21

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 3

 • Tạ Xuân Phương
  Tuần 20
  Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tuần 20

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 3

 • Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2018

  Xem: 5

 • Tạ Xuân Phương
  Tuần 30
  Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tuần 30

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 1

 • Tạ Xuân Phương
  Tuần 9
  Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tuần 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 6

 • Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 1

 • Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2018

  Xem: 2

 • Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 2

 • Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2019

  Xem: 1

 • Tạ Xuân Phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2019

  Xem: 1