Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019-2020 (đợt 2)

  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       0      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UBND TỈNH TÂY NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1399/SGDĐT-KT Tây Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2019 V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 201

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1399/SGDĐT-KT

Tây Ninh, ngày 01   tháng  7    năm 2019

V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 -2020 đợt 2

 

 

                            Kính gởi:

                                               - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;

-         Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo về việc xét tuyển vào lớp 10 THPT đợt 2 năm học 2019 – 2020 dành cho 2 trường: THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Nguyễn Chí Thanh như sau:

I/ Điều kiện:

  1. 1.      Chỉ tiêu và ngưỡng điểm xét tuyển đợt 2:

STT

Trường

Chỉ tiêu đợt 2

Ngưỡng điểm xét tuyển

1

THPT Trần Đại Nghĩa

85 chỉ tiêu

28.5 ä

2

THPT Nguyễn Chí Thanh

82 chỉ tiêu

28.5 ä

  1. 2.      Điều kiện dự tuyển đợt 2:

Thí sinh đã tham dự đầy đủ Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 và không trúng tuyển đợt 1, có điểm xét tuyển của đợt 1 bằng hoặc lớn hơn ngưỡng điểm xét tuyển theo quy định của 2 trường nêu trên đều được đăng ký xét tuyển.

II/ Phương thức xét tuyển:

-         Thí sinh đủ điều kiện nêu trên, có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đợt 2 đăng nhập vào Website theo đường link tuyensinh.giaoductayninh.vn bằng số báo danh và số điện thoại (đã đăng kí từ đầu) của mình để tham gia xét tuyển. Thời gian đăng ký từ 7 giờ 00, ngày 02/7/2019 đến 17 giờ ngày 10/7/2019, sau thời gian này hệ thống sẽ tự động khóa dữ liệu.

-         Trong thời gian đăng ký, thí sinh được quyền điều chỉnh thay đổi ngyện vọng.

-         Thí sinh phải thường xuyên đăng nhập vào Website trường đã đăng ký để theo dõi thông tin (danh sách này được sắp xếp theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp).

-         Trường THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Nguyễn Chí Thanh cử cán bộ trực theo dõi quản lí thông tin tuyển sinh qua Website của trường từ ngày 02/7/2019 đến 10/7/2019.

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                                                                     GIÁM ĐỐC

-          Như kính gởi;

-          Lưu VP, KT.

 Văn bản  của SGD-ĐT

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
1sl60q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
0
 Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019-2020 (đợt 2)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan