Thông báo tổ chức các lớp nghiệp vụ giáo dục về kĩ năng làm việc với trẻ tự kỉ

  • 19/08/2019 09:40:02
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

day-con-tu-lap-cung-hot-mom-phan-ho-diep-voi-4-nguyen-tac-co-ban-2_500_01

Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục phát triển cộng đồng Khai Tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng này như sau:

I. Chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt

1. Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt như: Công tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, Tâm lý - Giáo dục, Sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn khác.

Học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên đại học, cao đẳng thuộc ngành sư phạm; các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn khác.

2. Chương trình đào tạo: 345 tiết.

II. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

1. Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ quản lý, chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non/tiểu học/trung học cơ sở.

Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

Cán bộ quản lý, giáo viên trường/trung tâm dạy trẻ khuyết tật.

2. Chương trình đào tạo: 345 tiết.

III. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

1. Đối tượng tuyển sinh:

Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với GDĐB: CTXH, y tế, Phục hồi chức năng, cử nhân Tâm lý - giáo dục học, cử nhân sinh học, cử nhân khoa học xã hội.

Sinh viên khoa giáo dục đặc biệt thuộc các chuyên ngành khác: Khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ.

Sinh viên các ngành sư phạm: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sinh học, văn học, tâm lý- giáo dục học.

2. Chương trình đào tạo: 345 tiết.

* Kinh phí đào tạo: - Đối với lớp từ 25 - 35 học viên: 2.500.000đ/1 người.

* Địa điểm học tập: Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục phát triển cộng đồng Khai Tâm.

* Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật. - Dự kiến khai giảng vào ngày 15/09/2019.

* Thu nhận hồ sơ: Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục phát triển cộng đồng Khai Tâm. ĐT: 0866 481 925 

Website: https://nhathamvan.violet.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Drkhaitam/?epa=SEARCH_BOX

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ