Toán 5

Đăng ngày | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Nhan Phạm Thị | Lần tải: | Lần xem: 34 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nội dung

Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 6,2 rồi chia cho 9,3 thì được 3.