Toán 5

Đăng ngày | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Nhan Phạm Thị | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

bài giảng Toán 5, Toán. . nslide chia sẽ tới các bạn bài giảng Toán 5 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Toán 5 thuộc chuyên mục Toán được giới thiệu bởi thành viên Nhan Phạm Thị đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Toán , có 1 trang, thuộc file ., cùng danh mục còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Tìm một số, biết rằng lấy số ấy nhân với 6,2 rồi chia cho 9,3 thì được 3 https://nslide.com/bai-viet/toan-5.t58w0q.html

Nội dung

Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 6,2 rồi chia cho 9,3 thì được 3.