Sáng ngày 20.11.2019, Trường TH&THCS Hoà Bình tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20.11

img_20191221_191131_500

img_20191221_191137_500

img_20191221_191212_500

img_20191221_191203_500img_20191221_191242_500

img_20191221_191320_500

img_20191120_201813_500

img_20191221_191325_500

img_20191221_191334_500

img_20191221_191425_500

img_20191221_191431_500

img_20191221_191439_500

img_20191221_191454_500

img_20191221_191447_500

img_20191221_191507_500

img_20191221_191458_500

img_20191221_191545_500

img_20191221_191530_500

img_20191221_191600_500