Trường Tiểu học Sơn Bằng - Bài toán về so sánh phân số

Đăng ngày | Thể loại: Số học | Chia sẽ bởi: Tuyết Nguyễn Ánh | Lần tải: | Lần xem: 141 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nội dung

So sanh hai phân số sau bằng nhiều cách khác nhau :

a, 2/3 và 3/4

b, 23/34 và 25/32