ứng dụng một số ppdh để tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường trong dạy học Bộ môn địa lý ở trường THCS

  Đánh giá    Viết đánh giá
 182       6      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Chương I: Lời nói đầu và lý do chọn đề tài: Luật bảo vệ môi trường đã khẳng định: Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại. Các yếu tố tạo thành môi trường rất đa dạng như không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, núi rừng, sông hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh... Bất cứ hành động nào của con người cũng đều


Chương I:

 Lời nói đầu và lý do chọn đề tài:

 

Luật bảo vệ môi trường đã khẳng định:

"Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.

Các yếu tố tạo thành môi trường rất đa dạng như không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, núi rừng, sông hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh... "

Bất cứ hành động nào của con người cũng đều có tác động đến môi trường. Trồng cây xanh trên đường làng, nơi đất trống... làm cho không khí dịu mát, trong lành, tăng cường sức khoẻ. Ngược lại, đốt phá rừng làm nương rẫy, là làm phá huỷ hệ sinh thái, tạo điều kiện cho hạn hán, lũ lụt hoành hành, góp phần thay đổi khí hậu toàn cầu... Đó là hành động huỷ diệt môi trường, huỷ diệt sự sống.

Thưở xưa, khi cuộc sống của con người còn đơn giản, các mối quan hệ trong thiên nhiên thật ổn định, tính đa dạng sinh học cao. Trong các môi trường phong phú và đa dạng không bị phá vỡ đó, hình thành những đặc tính thích nghi kỳ diệu của sinh vật. Thế rồi, sự bùng nổ dân số song hành với nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của con người đã làm thay đổi tất cả. Môi trường sống đang bị tổn thương và ảnh hưởng xấu đến sự sống của muôn loài. Đã đến lúc, tất cả chúng ta phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống, đừng để quá muộn."Hãy cứu lấy Trái đất". Lời kêu gọi của Hội nghị các nguyên thủ quốc gia về môi trường toàn cầu đã và đang thức tỉnh mọi người trước nguy cơ diệt vong. Đó cũng là lời hiệu triệu đến trái tim nhân ái của từng người trên hành tinh này với môi trường sống.

Chính những luận điểm trên đây về môi trường, đòi hỏi CT và SGK phải đưa nội dung giáo dục môi trường vào giảng dạy trong các trường học, đặc biệt ở Trường THCS là một yêu cầu bức thiết và hữu hiệu nhất. Chương trình và SGK mới đã đưa giáo dục môi trường vào một số môn học, trong đó có môn Địa lý. Nội dung môi trường đã "tích hợp" vào môn Địa lý ở các lớp 6, 7, 8. Trước nhu cầu chính đáng đó, đòi hỏi người giáo viên Địa lý, trong đổi mới PPDH nói chung, cũng phải định ra được phương pháp giáo dục môi trường cho hợp lý nói riêng, nhằm thể hiện được tinh thần của CT và SGK hiện nay. Bởi rằng, giáo sục môi trường(GDMT) là một trong những con đường tiếp cận phát triển bền vững có hiệu quả hiện nay trên toàn thế giới. Thông qua việc khai thác các tri thức trong từng tiết học trên lớp, hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ để tiến hành GDMT. Qua đó, sẽ góp phần hình thành ở học sinh(HS) hiểu biết, ý thức trách nhiệm và kỹ năng thích hợp để bảo vệ, ứng xử thông minh với các vấn đề môi trường.

  Nhận thức được vai trò to lớn đó, là một giáo viên (GV) đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Địa lý các khối lớp ở trường THCS, tôi luôn trăn trở, tìm tòi và đã xây dựng nên một số PPDH tích hợp GDMT trong môn Địa lý ở một số phần trong một số giờ học cụ thể. Bằng những kinh nghiệm vốn có, mặc dù chưa phải là tối ưu, nhưng tôi thiết nghĩ đây cũng là những phương pháp tốt để giáo dục môi trường cho học sinh được lồng ghép trong các PPDH Địa lý chung. Đây chính là lý do mà đề tài muốn hướng tới, nhằm góp một phần nhỏ kinh nghiệm dạy học của mình vào kho tàng các PPDH địa lý trong quá trình đổi mới CT và SGK hiện nay.

 

Chương II:

Giáo dục môi trường trong trường THCS

 

I. Quan niệm về giáo dục môi trường:

  Giáo dục môi trường là quá trình giáo dục nhằm giúp cho mỗi học sinh có được nhận thức về môi trường, thông qua kiến thức về môi trường trong các tiết học trên lớp. Tạo cho học sinh có ý thức, thái độ đối với môi trường, đồng thời trang bị các kỹ năng thực hành địa lí. Kết quả là học sinh có được ý thức, trách nhiệm  với môi trường và biết hành động thích hợp để bảo vệ môi trường, ứng xử thích nghi thông minh với môi trường. Như vậy GDMT sẽ tạo ra ở học sinh:

- Nhận thức đúng đắn về môi trường

- Về môi trường

- ý thức, thái độ thân thiện với môi trường

- Vì môi trường

- Kỹ năng thực tế hành động trong MT

- Trong môi trường

 Thông qua giáo dục môi trường, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng:

- Phát hiện, nhận biết và xác định các vấn đề môi trường.

- Thu thập, phân tích thông tin, xác lập các mối quan hệ theo hiện trạng, nguyên nhân, hiệu quả và giải pháp.

- Liên hệ thực tế môi trường địa phương và các biện pháp cụ thể để bảo vệ hoặc chung sống với môi trường ở địa phương.

- Hình thành ở HS ý thức bảo vệ môi trường( BVMT), ứng xử thông minh thích nghi với MT.

II. Những cách tiếp cận về giáo dục môi trường:

  Trong thực tế phát triển của giáo dục nước ta hiện nay, đã xuất hiện nhiều cách tiếp cận giáo dục khác nhau:

- Lồng ghép GDMT vào 3 môn: Địa lý, Sinh học, GDCD hay tất cả các môn.

- GDMT chỉ thực hiện khi có cơ hội trong SGK hay lồng ghép bất kỳ.

- Cần có giáo viên chuyên biệt để giáo dục môi trường hay tất cả các giáo viên đều giáo dục môi trường.

- PPDH là giảng giải hay tổ chức các hoạt động.

Tuy nhiên, GDMT trong môn Địa lý ở THCS cần được tiến hành theo định hướng cơ bản:

        - Được thực hiện bằng cách khai thác những tri thức môi trường hiện có trong SGK Địa lý.

- Cách thức dạy học GDMT có hiệu quả nhất là tổ chức các hoạt động cho HS.

 

Chương III:

Cơ hội, phạm vi giáo dục môi trường trong môn địa lý

và các nguyên tắc quán triệt

I. cơ hội:

  Cơ hội giáo dục môi trường trong môn địa lý ở trường THCS hiện nay thể hiện ở chổ trong CT và SGK có sự tích hợp, lồng ghép hay liên hệ những nội dung giáo dục môi trường dưới hai dạng chủ yếu.

Dạng I. Nội dung chủ yếu của bài học hay một số phần nội dung môn địa lý có sự trùng hợp với nội dung giáo dục môi trường.

Dạng II.Một số nội dung của bài học hay một số phần nhất định của môn địa lý có liên quan trực tiếp với nội dung GDMT.

  Ngoài ra, ở một số phần của nội dung môn địa lý hay ở một số bài học khác, các ví dụ, bài tập, bài thực hành... được xem như là một dạng vật liệu dùng để khai thác các vấn đềMTrất tốt.

II. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: ứNG dụng một số PPDH để tổ chức các hoạt động GDMT trong môn địa lý ở trường THCS:

  Với đề tài này, phạm vi nghiên cứu là chương trình và SGK địa lý THCS các lớp 6-7-8-9 trong một số bài, phần, mục trong một số tiết học cụ thể trên lớp. Nội dung nghiên cứu môi trường tập trung ở một số vấn đề sau đây :

1. Lỗ thủng tầng ôzôn (Địa lý 6,7).

2. Chặt phá rừng bừa bãi (Địa lý 6,7,9).

3. Sự thích nghi của con người với môi trường (Địa lý 7).

4. Làm nương rẫy (Địa lý 7).

5. Ô nhiễm không khí (Địa lý 7).

6. Vấn đề BVMT ở miền núi (Địa lý 7,8).

7. Hoạt động du lịch và BVMT (Địa lý 7,8,9).

8. Phát triển kinh tế đi đôi BVMT (Địa lý 8,9).

9. Môi trường biển (Địa lý 8,9).

10. Ô nhiễm nước (Địa lý 7,8,9).

III. Các nguyên tắc quán triệt trong GDMT khi tổ chức các hoạt động dạy học:

  Quá trình khai thác các cơ hội GDMT, chúng ta phải đảm bảo được 3 nguyên tắc cơ bản:

1. Không làm biến tính đặc trưng dạy học bộ môn, không biến bài học địa lý thành bài giáo dục môi trường.

2. Khai thác nội dung giáo dục môi trường phải có chọn lọc, có tính tập trung vào những bài, mục nhất định, không tuỳ tiện.

3. Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học sinh và các kinh nghiệm thực tế mà các em đã có, tận dụng tối đa mọi khả năng để cho học sinh trực tiếp tiếp cận với môi trường.

 

Chương IV:

Các nội dung và địa chỉ giáo dục môi trường

(Theo SGK Địa lý 6 - 7- 8 - 9 hiện hành)

Vấn đề môi trường

Kiến thức địa lý được khai thác

Dạng khai thác GDMT

Bài

Lớp

1

2

3

4

5

1.

 

Tài

 

 

nguyên

 

 

rừng

 

 

Khai thác có kế hoạch đi đôi với BVMT rừng, biển

I

56. Khu vực Bắc Âu

7

Vấn đề khai thác rừng Amadon

I

45. Kinh tế Trung và Nam Mỹ

7

- Diện tích Xavan ngày càng mở rộng

I

6. Môi trường nhiệt đới

7

 

- Làm nương rẫy

I

8. Các hình thức canh tác trong n.nghiệp ở đới nóng

7

- Dân số và môi trường ở đới nóng

I

10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

7

 

bị

 

 

suy

 

 

giảm

- Triệt hạ rừng cây lấy đất xây dựng

I

24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

7

- Vấn đề suy thoái rừng

I

16. Đặc điểm kinh tế các nước ĐôngNamá

8

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người

I

28. Đặc điểm địa hình ViệtNam

8

- Sự phát triển và phân bố lâm nhgiệp

I

9. Sự phát triển và phân bố lâm nhgiệp, thuỷ sản.

9

- Vấn đề chặt phá rừng bừa bãi

I

17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

9

2.

Ô

nhiễm nguồn nước ngọt

- Lưu vực sông

II

23. Sông và hồ

6

- Ô nhiễm nước

I

17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà

7

- Chất thải CN làm ô nhiễm nguồn nước

I

24. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà

7

- Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm

I

33. Đặc điểm sông ngòi ViệtNam

8

3.

Sự

suy

thoái

ô

nhiễm đất

- Đất bị xói mòn, rửa trôi

I

6. Môi trường nhiệt đới

7

- Nền nông nghiệp thâm canh lúa nước

I

8. Các hình thức canh tác trong n.nghiệp ở đới nóng

7

- Nông nghiệp với môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa

I

9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

7

- Diện tích hoang mạc đang ngày càng mở rộng

I

20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

7

-  Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở ViệtNam

I

36. Đặc điểm đất ViệtNam

8

4.

Ô

nhiễm không khí

- Mưa axít, ô nhiễm môi trường

II

 

I

20. Hơi nước trong không khí. Mưa.

17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà

6

 

7

- Lỗ thủng tầng ô zôn

I

17. Lớp vỏ khí

6

- Sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu và hoạt động CN

II

39. Kinh tế Bắc Mỹ,                Kinh tế Châu Âu

7

 

5.

Ô nhiễm biển

đại dương

- Vấn đề bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm do hoạt động du lịch.

I

58. Khu vựcNamÂu

7

- Vấn đề bảo vệ môi trường biển

I

24. Vùng biển ViệtNam

8

- Địa hình bờ biển và thềm lục địa

II

29. Đặc điểm các khu vực địa hình

8

- Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo

II

39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ moi trường biển - đảo.

9

6.

Sự

đa

dạng sinh

học

 đang

bị suy

 giảm

- Vấn đề khai thác rừng bừa bãi

I

27. Lớp vỏ sinh vật

6

- Hoạt động săn bắt quá mức cá voi và thú quý hiếm.

I

22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

7

- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh ngày càng bị thu hẹp

I

37. Đặc điểm sinh vật ViệtNam

8

- Bảo vệ tài nguyên rừng, động vật, hải sản

I

38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

8

7. Hoạt động công nghiệp và vấn đề ô nhiêm môi trường

- Đô thị hoá

I

3. Quần cư, đô thị hoá

7

- Cảnh quan CN

I

15. Hoạt động CN ở đới ôn hoà

7

- Những vấn đề của đô thị ở đới ôn hoà

I

16. Đô thị hoá ở đới ôn hoà

7

- Phát triển kinh tế không đi đôi với bảo vệ MT

I

16. Đặc điểm kinh tế các nước ĐôngNamá

8

- Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản

II

26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

8

8.

 

 Ô

 

nhiễm

 

môi

 

trường

 

nông

 

thôn

- Việc sử dụng nhiều phân bón hoá học và thuốc trừ sâu

I

Hoạt động NN ở đới ôn hoà- (Kinh tế Châu Âu, Bắc Mỹ)

7

- Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và MT

II

55. Kinh tế Châu Âu

7

- Bùng nổ dân số thế giới

II

1. Dân số

7

- Tác động của bùng nổ dân số tới TNMT.

I

10. Dân số và sức ép dân số tới TN- MT ở đới nóng

7

- Tác động xấu tới MT do đô thị hoá tự phát

I

11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

7

- Dân số với vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường

II

43. Địa lý tỉnh (thành phố): Địa lý tỉnh Quảng Bình.

9

 

Chương V:

Một số PPDH có tác dụng giáo dục môi trường trong môn địa lý ở trường THCS

 

I. Phương pháp đàm thoại gợi mở:

  Là PPDH giáo dục môi trường trong đó giáo viên và học sinh, hoặc học sinh với học sinh trao đổi với nhau để làm sáng tỏ một vấn đề, tìm tòi một thông tin trên cơ sở câu hỏi giáo viên đưa ra hoặc học sinh tự đưa ra với nhau.

  Yêu cầu câu hỏi phải rõ ràng, dứt khoát, bám sát tri thức trọng tâm, gây được sự tò mò hay kích thích người học. Có thể viết câu trả lời vào thẻ học tập nhằm tạo ra trực quan hoá trong đàm thoại.

II. Phương pháp động não:

  Là PP kích thích người học suy nghĩ bằng cách thu thập ý kiến khác nhau về một vấn đề nào đó mà không tiến hành đánh giá, trao đổi hay bình luận ý kiến đó. Giáo viên có thể sử dụng phương tiện trực quan hoặc thẻ học tập, phiếu học tập.

  Phương pháp này được thực hiện theo các bước:

- Nêu tên đề tài và đưa câu hỏi kích thích suy nghĩ cho học sinh.

- Yêu cầu cả lớp làm việc: Ghi ý kiến vào thẻ.

- Khái quát chung về công dụng và tính khả thi.

III. Phương pháp nghiên cứu:

  là PP trong đó học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tìm hiểu một số vấn đề trong thực tế và sau đó dựa tên các thông tin thu thập được, tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh, nêu giải pháp hoặc đề xuất các kiến nghị giải quyết. Phương pháp này được thực hiện qua các bước:

- Xác định vấn đề, ví dụ: Khu vực em sống có bị ô nhiễm nước không? Tại sao? Hậu quả như thế nào? Do ai làm?...

- Đưa ra các giả thuyết.

- Thu thập và xử lý thông tin.

- Kết luận.

IV. phương pháp thảo luận nhóm:

  Là PP trong đó giáo viên cấu tạo lại bài học (hay một phần của bài học) dưới dạy các bài tập nhận thức hay vấn đề, nêu lên để học sinh cùng trao đổi, mạn đàm với nhau, trình bày ý kiến cá nhân hay đại diện nhóm. Đây là P P đặc trưng của dạy học địa lí hiện nay

V. phương pháp tranh luận:

  Kỹ thuật của phương pháp này như sau:

- Chia lớp thành 2 đội hai bên. Mỗi bên cử một nhóm từ 3-5 học sinh làm đại diện để tranh luận với nhau. Số còn lại làm cử toạ, giáo viên trọng tài.

- Người điều khiển đưa ra một ý kiến (dưới dạng một mệnh đề) viết lên bảng, ví dụ: "Không cần tiết kiệm năng lượng, vì con người có rất nhiều nguồn năng lượng phong phú và có thể tìm kiếm được những nguồn năng lượng thay thế khác" .

- Bốc thăm để phân công một nhóm làm "Nhóm ủng hộ", một nhóm làm "Nhóm phản đối". Mỗi nhóm 5 phút để hội ý, thống nhất lý lẻ.

- Tranh luận:"nhóm ủng hộ" cử người thứ nhất đưa ra lý lẻ thứ nhất. "Nhóm phẩn đối" cử người thứ nhất bác bỏ lại ý kiến nhóm kia, đồng thời đưa ra lý lẻ riêng của nhóm mình. Lần lượt như vậy cho đến hết.

- Trọng tài giữ cho cuộc tranh luận diễn ra đúng luật. Cử toạ quan sát và bình chọn đội nào có lý lẽ vững vàng và có sức thuyết phục. Kết thúc, người dẫn chương trình nhận xét, đánh giá và kết luận về những bài học môi trường.

VI. phương pháp đóng vai:

  Là PP được đặc trưng bởi một hoạt động với các nhân vật giả định, mà trong đó các tình thế trong thực tiễn cuộc sống được thể hiện tức thời thành những hành động có tính kịch. Trong vở kịch này, các vai do chính học sinh đóng và trình diễn. Các hành động có tính kịch được xuất phát từ chính sự hiểu biết, óc tưởng tượng và trí sáng tạo của các em, không cần phải qua tập dượt hay dàn dựng công phu.

  Phương pháp này được tiến hành theo các bước:

- Tạo không khí đóng vai: vui vẻ, hài hước, thích thú...

- Lựa chọn vai: Phân vai phù hợp tình huống.

- Theo các vai đã lựa chọn, tình diễn.

- Sau đó hướng dẫn học sinh thảo luận về các cách giải quyết vấn đề của vai diễn và có đánh giá vỡ diễn.

VII. phương pháp dự án:

 Là PP trong đó cá nhân hay nhóm học sinh thiết lập một dự án có nội dung gắn kết với nội dung môi trường. Dựa vào tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng vốn có, trên cơ sở phân tích thực tiễn thuộc phạm vi học tập; cùng với tài liệu, phương tiện, học sinh đề xuất ý tưởng, thiết kế dự án, soạn thảo và hoàn chỉnh dự án để có một dự án hoàn chỉnh, thông thường tiến hành theo các bước:

- Xác định nhu cầu vấn đề.                             - Soạn thảo bản dự án.

- Thiết lập mục tiêu dự án.                              - Thông qua bản dự án trong nhóm.

- Đưa ra các chiến lược lựa chọn.                    - Điều chỉnh và hoàn thiện dự án.

- Chọn các chiến lược phù hợp.

 

Chương VI:

ứng dụng các PPDH  để thiết kế các mẫu hoạt động GDMT trong bài lên lớp địa lý

1. Lỗ thủng tầng ôzôn (Địa lý 6-bài 17: Lớp vỏ khí).

1.1. Mục tiêu: - Học sinh nắm được nguyên nhân, hậu quả của thủng tầng ôzôn và biết được cách bảo vệ tầng ôzôn.

1.2. Chuẩn bị: - Giáo viên chuẩn bị tờ rời, phôtô phát cho học sinh.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Hoạt động:

 

 a) Yêu cầu: Học sinh làm việc theo nhóm, quan sát đọc tờ rời, để thấy rõ nguyên nhân và hậu quả của thủng tầng ôzôn. Trao đổi theo nhóm về biện pháp hữu hiệu để bảo vệ tầng ôzôn và ghi vào ô trống.

b) Giáo viên tập hợp ý kiến, công bố kết quả đúng: Ngừng sản xuất và sử dụng các chất dạng feron .

2. Phá hoại rừng làm động vật bị diệt vong.

(Địa lý 6 - Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất).

2.1. Mục tiêu: Qua nội dung 2 của mục 2, học sinh thấy được do con người khai thác rừng bừa bãi nên nhiều loài động vật mất chổ cư trú, mất nguồn thức ăn, dẫn đến bị diệt vong.

2.2. Chuẩn bị: Mỗi học sinh có một tờ báo cũ.

2.3. Hoạt động: Có thể tổ chức ngay tại lớp học, chỗ trống trước lớp với 1 số học sinh, giáo viên tổ chức trò chơi (có thể với bài: Bảo vệ sinh vật ViệtNam - Địa lý 8) .

- Học sinh để các tờ giấy báo cũ cạnh nhau trên mặt đất, sau đó mỗi học sinh đứng vào 1 tờ giấy báo đó.

- Tất cả ra ngoài và chạy vòng quanh (theo 1 chiều) quanh tờ báo theo nhịp tay của giáo viên.

- Khi giáo viên ra hiệu, tất cả nhanh chóng vào vị trí có giấy báo (mỗi tờ 1 học sinh đứng lên).

- Sau đó ra ngoài chạy tiếp, giáo viên cất đi một số tờ giấy báo và vỗ tay cho tất cả vào lại. Lúc này sẽ có một số em không có chỗ đứng, phải đứng ra ngoài vòng.

- Các lần tiếp theo giáo viên cũng lấy đi một số tờ giấy báo và hoạt động diễn ra tương tự, có rất nhiều em lần lượt bị loại ra khỏi vòng.

- Thảo luận sau trò chơi:

Câu hỏi: Khi diện tích rừng bị thu hẹp, động vật trong rừng sẽ đứng trước những nguy cơ nào? Hậu quả của việc đó?

3. Biện pháp thích nghi của con người với môi trường.

(Địa lý 7 - Bài 6: Môi trường nhiệt đới, mục 2: Các đặc điểm khác của môi trường).

3.1. Mục tiêu: Học sinh biết được những bất lợi của môi trường nhiệt đới và biện pháp chung sống thích nghi của con người.

3.2. Phương pháp: Phương pháp thảo luận nhóm + Đàm thoại gợi mở.

3.3. Chuận bị: Sơ đồ trống.

Mùa khô

 

 

Mùa mưa

 

 

 

 

 

 

3.4. Hoạt động: Theo nhóm, nghiên cứu mục 2 và tìm ra những đặc điểm cơ bản của môi trường nhiệt đới, điền vào sơ đồ trống. Sơ đồ hoàn thành như sau:

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn học sinh toàn lớp cùng rút ra nhận xét chung: Cả 2 mùa đều bất lợi, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán.

Tiếp nối: Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn ở nhiệt đới vì sự phá rừng. Yêu cầu học sinh kể những hậu quả cho phá rừng gây ra đối với thảm thực vật và đất đai ở nhiệt đới (rừng rậm biến mất, rừng thưa chuyển dần sang xavan, truông cỏ ngày càng mở rộng, đất đai bạc màu...)

Câu hỏi: Tuy nhiều bất lợi như vậy, nhưng hiện nay đây là vùng dân cư đông đúc và địa bàn trồng nhiều loại cây lương thực. Vậy, con người ở đây đã có biện pháp gì để thích nghi với môi trường và phát triển kinh tế? (phát triển thuỷ lợi, chủ động tưới tiêu...).

4. Làm nương rẫy:

(Địa lý 7 - Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng - mục 1)

  4.1. Mục tiêu: Qua kiến thức ở nội dung “làm nương rẫy”, học sinh hiểu được đây là hình thức canh tác nông nghiệp gây nhièu tác hại cho môi trường cần phải loại bỏ.

4.2. Phương pháp : Thảo luận + Đàm thoại gợi mở.

4.3. Cách tiến hành: - Học sinh làm việc theo nhóm, trao đổi để tìm ra cách đã biến rừng thành nương rẫy. Giáo viên lấy ý kiến của đại diện một số nhóm, hệ thống hoá thành sơ đồ.

 
 

Rừng   ->      Phát quang   ->      Đốt    ->      Nương rẫy

 

 

 

 

- Học sinh trao đổi toàn lớp theo câu hỏi:

a) Hậu quả của việc đốt rừng làm nương rẫy là gì? (Rừng bị thu hẹp, đất bị xói mòn, bạc màu).

b) Đặc điểm của hình thức làm rẫy? (dùng dụng cụ thô sơ không cần chăm bón nhiều, năng suất thấp, phụ thuộc vào thiên nhiên).

c) Giáo viên kết hợp ý trả lời của 2 câu trên, khẳng định: Năng suất thấp, đất xói mòn - bạc màu, không thể sử dụng để làm rẫy được nữa? Việc gì sẽ xảy ra tiếp? (tiếp tục đốt rừng làm rẫy ở nơi khác)                                          

                                                    Vòng luẩn quẩn:

 
   

 

 

 

                            

       
     

  Làm rẫy

 
 

 

 

 

 

 

 

 

d) Có cách nào để tháo gỡ vòng luẩn quẩn này? (Loại bỏ hình thức làm nương rẫy).

5. Vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế ở các vùng núi.

(Địa lý 7 - Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi. Mục 2)

5.1. Mục tiêu: - Học sinh hiểu được bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết trong sự phát triển kinh tế ở các vùng núi.

5.2. Chuẩn bị: Tờ rời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Hoạt động:

- Cho học sinh làm việc theo nhóm, trao đổi đề tìm ra những ngành kinh tế hiện đại ngày càng phát triển mạnh ở miền núi. Điền kết quả thảo luận vào sơ đồ ở tờ rời (các ô ở dãy I).

- Sau khi giáo viên  khẳng định đã điền đúng ở dãy I, các nhóm tiếp tục thảo luận về những vấn đề môi trường do các ngành đó gây ra và điền vào các ô thuộc dãy II.

* Học sinh toàn lớp dưới sự hỗ trợ của giáo viên, thống nhất kết quả đúng như ở sơ đồ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên khẳng định: Các ngành kinh tế hiện đại ngày càng phát triển mạnh ở miền núi, dựa trên cơ sở các tài nguyên quý giá. Việc bảo vệ môi trường cần phải đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết ở miền núi hiện nay.

6. Ô nhiễm không khí (Địa lý 7- Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà).

6.1. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh nắm được nguyên nhân, hậu quả và một số biện pháp chủ yếu hạn chế ô nhiễm không khí.

6.2. Phương pháp: Thảo luận nhóm  + Đàm thoại gợi mở  + thuyết trình có sự tham gia tích cực của học sinh.

6.3. Chuẩn bị:  Một số hình vẽ và sơ đồ về môi trường.

6.4. Hoạt động:

a) Học sinh làm theo nhóm quan hình 17.1, 17.2 SGK Địa lý 7 (Trang 56). Tìm:

- Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính và mưa axít.

- Hậu quả của hiệu ứng nhà kính và mưa axít.

Trên cơ sở ý kiến của đại diện các nhóm, giáo viên kết luận với toàn lớp:

Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính và mưa axít là:

- Chất đốt được sử dụng quá mức.

- Khí thải của hoạt động công nghiệp và giao thông vận tải.

+ Hậu quả:

- Mưa axit làm chết cây cối, ăn mòn các công trình xây dựng, gây ra các bệnh về đường hô hấp.

- Hiệu ứng nhà kính làm Trái đất nóng lên, băng tan ở 2 cực, mực nước đại dương dâng làm ngập nhiều vùng đất ven biển.

b) Sau đó giáo viên đặt tiếp câu hỏi: Ô nhiễm không khí là sự thể hiện rõ nhất tính toàn cầu. Đứng trước vấn đề đó, thế giới hiện nay đã có biện pháp gì để hạn chế ô nhiễm?

- Học sinh trao đổi tại chổ với nhau và nêu biện pháp cắt giảm khí thải gây ô nhiễm...(đó là tinh thần khái quát của Nghị định thư Ki-ô-tô vừa có hiệu lực thực thi).

7. Bảo vệ tài nguyên môi trường trong hoạt động du lịch.

(Địa lý 7 - Bài 58: Khu vựcNamÂu - Mục 2: Kinh tế).

7.1. Mục tiêu: Qua nội dung bài này, học sinh hiểu được việc bảo vệ tài nguyên và môi trường là con đường hết sức quan trọng trong sự phát triển du lịch bền vững.

7.2. Chuẩn bị: Phiếu học tập có sơ đồ trống.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Hoạt động:

a) Học sinh làm việc theo nhóm, quan sát hình 43.5-43.6 SGK, đọc mục III trao đổi và điền kết quả trả lời câu hỏi vào sơ đồ trống. Kết quả được thống nhất các nhóm làm việc nhau sau:

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Giáo viên trao đổi với toàn lớp: Theo sơ đồ trên, rõ ràng muốn phát triển ngành du lịch bền vững và có hiệu quả, cần phải bảo vệ, bảo tồn các tài nguyên đặc sắc về tự nhiên và nhân văn. Vậy, các em thử dự đoán nên có những biện pháp cụ thể gì theo hướng đó?

- Học sinh thảo luận theo nhóm và đại diện nhóm nêu các biện pháp bảo tồn, bảo vệ tài nguyên du lịch ở Nam Âu như: bảo vệ sự ô nhiễm biển, bảo vệ rừng cây, các di sản văn hoá, phục chế các kiến trúc cổ...

 

8. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

(Địa lý 8 - Bài 18: Đặc điểm kinh tế các nước ĐôngNamá).

8.1. Mục tiêu: Qua bài này, học sinh đánh giá được muốn phát triển bền vững, tăng tưởng kinh tế cần phải quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường.

8.2. Chuẩn bị: Tờ rời (phôtô thành nhiều tờ)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                         Hình 8.2:  Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường.

 

8.3. Hoạt động:

a) Hoạt động theo nhóm: - Học sinh dùng các thuật ngữ: Kinh tế tăng trưởng cao, khai thác nhiều, chất thải nhiều, tài nguyên cạn kiệt, môi trường, ô nhiễm -điền vào ô trống ở tờ rời. Kết quả đúng như ở sơ đồ.

 b) Câu hỏi đàm thoại cho toàn lớp: ý kiến sau đây có đúng không? "Để bảo vệ môi trường, con người nên dừng lại việc khai thác tài nguyên" (Không đúng).

c) Tiếp tục đàm thoại toàn lớp:

- Vì sự phát triển của mình, con người càng đẩy mạnh, nhanh hơn tốc độ và quy mô khai thác tài nguyên. Vậy cần phải làm thế nào để kinh tế vẫn tăng tưởng mà tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển không những cho hiện tại mà còn cho nhiều thế hệ mai sau?

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Giáo viên chốt lại các ý đúng: - Tăng tưởng kinh kinh tế phải đi đôi với sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường. Đó là con đường chung của tất cả các nước trên thế giới, trong đó có các nước Đông Namá .

9. Môi trường biển:

a- Địa lý 8 - Bài 24: Vùng biển Việt Nam- mục 2: tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ViệtNam.

1. Mục tiêu: Qua mục 2, học sinh cần nắm được nguồn chủ yếu gây ô nhiễm biển, hậu quả của nó và biện pháp để khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển.

2. Chuẩn bị:  Một số tài liệu tham khảo phôtô thành các tờ rời, bảng phụ.

ô nhiễm sinh thái biển

  Dầu là nguồn nhiễm bẩn bền vững có thể lan truyền hàng trăm kilômét. Các hạt dầu nhẹ lan tràn trên mặt nước, tạo thành màng mỏng, hạn chế quá trình trao đổi khí. Một giọt dầu có thể lan một diện tích với đường kính từ 30 đến 150 cm. Một tấn dầu hoả có thể lan một diện tích rộng 12km2, với chiều dày từ vài micrômet đến vài centimet. Màng mỏng này rất chuyển động và bền vững với quá trình ô xit hoá. Những phần nhẹ của dầu làm thành giọt treo lơ lửng trong nước, phần nặng hơn lắng xuống sâu dẫn đến huỷ diệt các sinh vật đáy. Ngoài ra còn hàng loạt nguồn gốc gây ô nhiễm khác nhưng đáng kể là chất thải của công nghiệp và công nghiệp hoá chất.

  Sytnik (1985) đã mô tả tình trạng ô nhiễm môi trường ở biển Địa Trung Hải, nơi tiếp nhận nhiều nước thải từ các con sông chảy vào. Tác giả cho thấy, lớp nước ngọt, giàu các hợp chất ô xi hoá ở bên trên và bên dưới là lớp nước mặn. Với một lưu lượng lớn nước thải từ nhiều thành phố quanh biển đã làm giàu dinh dưỡng ở lớp nước trên của nước, dẫn đến phát triển mạnh thực vật nổi. Xác chết của thực vật lắng dần xuống đáy và tích luỹ lại do thiếu ô xi cho quá trình phân giải. Hiện tượng ô nhiễm tương tự cũng thấy ở Biển  Đen.                                                 (Theo Lê Văn Khoa - Môi trường và ô nhiễm, NXB Giáo dục 1995)

 

tài liệu tham khảo:

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoạt động: - Làm theo nhóm đọc tờ rời "Ô nhiễm hệ sinh thái biển" và trả lời các câu hỏi sau (giáo viên ghi sẵn vào bảng phụ hoặc đèn chiếu).

Nguồn nào trong số dưới đây không phải là nguyên nhân gây nên ô nhiễm biển:

a. Dầu                                                    c.Nước thải từ các con sông chảy vào.

b. Chất thải công nghiệp                    d. Mưa axit

b) Câu hỏi đàm thoại toàn lớp: hãy kể những hậu quả do ô nhiễm biển gây nên mà em biết? Yêu cầu mỗi em chỉ kể 1 hậu quả (như: Giảm sút nguồn lợi hải sản, ô nhiễm gây hội chứng bệnh ưng thư...)

c) Mỗi nhóm học sinh thảo luận đề xuất các biện pháp để khai thác lâu liền và bảo vệ môi trường biển. Giáo viên kết luận lại các biện pháp cần thiết. (Có phần tờ rời).

b- Địa lý 9 - Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ moi trường biển - đảo, mục 1: khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

1. Mục tiêu:

 - Hình thành kĩ năng làm rõ giá trị kinh tế biển thông qua việc đánh bắt xa bờ.

2. Chuẩn bị:  - Giáo viên: một số tài liệu và tranh ảnh nói về tài nguyên biển, đại dương và những vấn đề ô nhiễm biển hiện nay.

- Học sinh: sưu tập một số ảnh về tàu đánh cá được tranh bị các phương tiện hiện đại.

3. Hoạt động:

3.1. giáo viên nêu hai tình huống để học sinh lựa chọn:

a) đánh bắt xa bờ có sản lượng cá lớn và hiệu quả cao hơn gần bờ, đồng thời ít gây ô nhiễm môi trường ven bờ.

b) Đánh bắt gần bờ có sản lượng các lớn và hiệu quả cao hơn xa bờ, (vì không cần đầu tư phương tiện hiện đại), mặt khác việc bảo vệ môi trường tốt hơn.

3.2. Học sinh lựa chọn một trong hai tình huống trên, những em chọn tình huống a được xếp vào phái A, những em chọn tình huống b được xếp vào phái B, các em còn lại là cử toạ.

3.3. Tổ chức cho học sinh tranh luận. Cứ 1 em ở phái A đưa ra lí lẽ lập luận, bảo vệ sự lựa chọn của mình, sau đó có 1 em ở phái B hoạt động tương tự. Tuỳ thời gian, có thể cho 2 đến 3 cặp tranh luận với nhau, cử toạ tuỳ theo suy xét để ủng hộ cho phái A hoặc B.

3.4. Trọng tài (GV) kết luận trên cơ sở quan điểm của cả 2 phái.

- Đánh bắt gần bờ: đầu tư phương tiện ít, vốn nhỏ, cho sản lượng thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Do muốn có nhiều cá, nhiều người đã dùng chất nổ, hoá chất độc làm suy giảm nguồn lợi, suy thoái đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.

- Đánh bắt xa bờ: đầu tư phương tiện hiện đại, sản lượng lớn, hiệu quả kinh tế cao, ít gây ô nhiễm môi trường biển. Đây cũng là chiến lược khai thác thuỷ sản ở nước ta nhằm hiện đại hoá nghề cá.

 10. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.

(Địa lý 8- Bài 33: Đặc điểm sông ngòi ViệtNam

Hoặc địa lý 7- Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà)

10.1. Mục tiêu: Qua mục 2.b "Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm". Học sinh phải nắm được những nguyên nhân làm cho nước sông ngòi bị ô nhiễm và các việc cần thiết phải làm để dòng sông khỏi bị ô nhiễm.

10.2. Chuẩn bị: - Sơ đồ các nguồn gây ô nhiễm nước (GV tự thiết kế).

- Các chai nhựa trong đựng nước (một số đựng nước sông sạch, một số khác đựng nước sông bị ô nhiễm).

10.3. Hoạt động:

a) Học sinh làm theo nhóm, xem sơ đồ các nguồn gây ô nhiễm và liệt kê các nguồn gây ô nhiễm nước sông. Giáo viên hướng dẫn để các nhóm làm việc.

b) Hướng dẫn học sinh quan sát hai chai nước (chai sạch và chai bị ô nhiễm) tìm ra sự khác nhau về độ đục, màu sắc, mùi... liên hệ thực tế để làm sáng tỏ thêm đặc điểm của nước bị ô nhiễm.

c) Câu hỏi chung cho toàn lớp: Để cho dòng sông không bị ô nhiễm, chúng ta cần phải làm gì? (Yêu cầu mỗi học sinh chỉ cho ý kiến về một việc làm cụ thể/ biện pháp).

11. Bảo vệ tài nguyên rừng, động vật và nguồn hải sản.

(Địa lý 8- Bài 38: bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam).

11.1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải:

- Nắm được giá trị to lớn của tài nguyên sinh vật nước ta, những nguyên nhân làm chúng suy giảm và một số giải pháp khôi phục, phát triển.

- Hệ thống hoá được các loại tài nguyên sinh vật và giá trị của chúng.

- Có ý thức và góp sức mình vào việc bảo vệ tài nguyên sinh vật tại địa phương bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

11.2. Chuẩn bị:  - Phiếu học tập.

- Một số tranh ảnh về các loài động - thực vật (ngoài ảnh SGK, do giáo viên sưu tầm được).

11.3. Hoạt động.

a) Yêu cầu học sinh toàn lớp xem hình  ở phần câu hỏi và bài tập trang 159 SGK, tham khảo thêm các hình giáo viên đã chuẩn bị và cho biết có thể xếp nội dung của các bức ảnh trên vào những loại tài nguyên nào? (trả lời nhanh).

b) Câu hỏi cho toàn lớp: Tại sao phải bảo vệ tài nguyên sinh vật? Gợi ý cho toàn lớp đi đến thống nhất 2 ý kiến vì: Chúng có giá trị to lớn đối với kinh tế - xã hội, đời sống, và vì hiện nay chúng đang bị suy giảm, thậm chí đến mức tuyệt chủng.

c) Chia nhóm (2 bàn quay lại với nhau thành một nhóm).

Phiếu học tập số 1

Giá trị của tài nguyên sinh vật

    Hãy nêu ra những điều em biết để chứng tỏ tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về:

    a) Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống: ………….  ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………...….………….………….………….……………………………........................................ 

   b) Bảo vệ môi trường sinh thái:  …….………….…………….............

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………........................................................................................................................................................

 

Các nhóm bên phải lớp thảo luận, ghi nội dung trả lời vào phiếu học tập số 1 nhóm bên trái ghi phiếu học tập số 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Phiếu học tập số 2

những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật

 

   1. Hãy nêu ra những thông tin chứng tỏ rừng ViệtNamhiện nay đã bị suy giảm nghiêm trọng: ………………………………………………… …………………………………………………………………...…………………………………………………………………..........................

   2. Những nguyên nhân nào dưới đây làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta: ( đánh dấu x vào nguyên nhân em cho là đúng)

  a. Chiến tranh huỷ diệt                    □   c. Đốt rường làm nương rẫy  □

  b. Khai thác quá mức phục hồi        □   d. Quản lý bảo vệ kém          □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Mời đại diện 2 - 4 nhóm công bố kết quả của mình , các nhóm khác bổ sung, trao đổi. Giáo viên kết luận các ý đúng và tiếp tục yêu cầu học sinh kể ra những hành động gây hậu quả xấu đối với tài nguyên sinh vật mà em biết. Học sinh kể, ví dụ: Dùng chất nổ, hoá chất, điện để đánh cá, chặt phá và buôn lậu gỗ quý, săn bắt động vật quý hiếm...

e) Tiếp nối, giáo viên nêu câu hỏi cho toàn lớp: Để khôi phục và phát triển nguồn tài nguyên sinh vật, hiện nay chúng ta phải làm gì? (Giáo viên gợi ý học sinh kể về những chủ trương, chính sách, việc làm của Nhà nước và địa phương mà em biết, kết quả thực tế ra sao? Em có thể làm những việc gì đ

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
n3rnzq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
6
 ứng dụng một số ppdh để tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường trong dạy học Bộ môn địa lý ở trường THCS

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan