Bài Giảng Gdcd 6:Bài 7. Yêu Thiên Nhiên, Sống Hoà Hợp Với Thiên Nhiên

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xj6x0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-04 15:41:21
Loại file
ppt
Dung lượng
9.57 M
Trang
53
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CƯNGTRÂN TRỌNG KÍNH CHÀOQUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM KIỂM TRA BÀI CŨ:Câu 1: Thế nào là biết ơn? Chúng ta cần biết ơn những ai? KIỂM TRA BÀI CŨ:Câu 2: Vì sao phải biết ơn? Ki

  • Bài 7. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên - 1
  • Bài 7. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên - 2
  • Bài 7. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên - 3
  • Bài 7. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên - 4
  • Bài 7. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS
NGUYỄN VĂN CƯNG
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Câu 1: Thế nào là biết ơn? Chúng ta cần biết ơn những ai?

KIỂM TRA BÀI CŨ:


Câu 2: Vì sao phải biết ơn?
Kiểm tra bài cũ
Câu 3: §¸nh dÊu (x) vµo « trèng tương øng víi nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù biÕt ¬n:
1. Em cè g¾ng trë thµnh con ngoan trß giái.
2. B cè g¾ng l¶ng tr¸nh c« gi¸o cò ®· gióp em
vượt qua khã kh¨n ®Ó vµo §¹i häc.
3. Nh©n dÞp TÕt Nguyªn §¸n, D cïng bè mÑ ®i th¨m mé «ng bµ néi.
4. ThÊy phè phường s¹ch sÏ, T nhí tíi c«ng søc cña nh÷ng ng­ười quÐt r¸c ®ªm qua.
5. Mét HS thµnh ®¹t trong cuéc sèng tù tin kh¼ng ®Þnh r»ng: “Ta cã ®­ược h«m nay lµ do c«ng søc m×nh ta x©y dùng”.
x
x
x
Vịnh Hạ Long
Động Phong Nha
Rừng nguyên sinh
Khu du lịch Tràng An – Ninh Bình
1. Những bức tranh trên miêu tả s? v?t gỡ?
Cảnh đẹp thiên nhiên
2. Em có cảm xúc gì khi xem những bức tranh trên?
YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG
HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN
I . Truyện đọc:
“Một ngày chủ nhật bổ ích”
Bài 7: YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN
1: Qua truyện trên, cảnh đẹp thiên nhiên được miêu tả như thế nào?
Đồng ruộng xanh ngắt một màu; mặt trời nhô cao ở phía đông, chiếu những tia nắng vàng rực rỡ; con đường ngoằn ngoèo, uốn quanh những ngọn đồi, những vùng đất xanh mướt ngô, khoai, sắn…; dãy núi Tam Đảo hùng vĩ nằm trong sương; Tam Đảo có rất nhiều cây xanh, mây trắng như khói vờn khắp nơi; thiên nhiên ở Tam Đảo thật hùng vĩ.


THIÊN NHIÊN TAM ĐẢO
THIÊN NHIÊN TAM ĐẢO
THIÊN NHIÊN TAM ĐẢO
2: Em cĩ suy nghi v� c?m x�c gì tru?c v? d?p c?a thi�n nhi�n?
Tru?c v? d?p c?a thi�n nhi�n, ch�ng ta luơn c?m th?y khoan khối, tho?i m�i, c�ng th�m y�u cu?c s?ng, y�u thi�n nhi�n v� mu?n s?ng hịa h?p v?i thi�n nhi�n nhi?u hon.

3: Thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống của con người như thế nào?
Thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống của con người như:
Giúp cho con người tâm trạng vui tươi, thoải mái, thấy người khoẻ ra vì được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên.
Vịnh Hạ Long
Đồi Thông Đà Lạt
Quan sát các bức tranh và cho biết thiên nhiên bao gồm những gì?
Biển Vũng Tàu
Cánh đồng lúa ở Miền Tây
Rừng cây
Sông Sài Gòn
Động- Thực vật


Bài 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN


I. Truyện đọc:
“ Một ngày chủ nhật bổ ích ”

Câu hỏi: Qua các ảnh trên em hãy cho biết thiên nhiên là gì?
Thiên nhiên bao gồm: Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, đồi núi, động thực vật, khoáng sản...

Bài 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN

I. Truyện đọc
II. Nội dung bài học
1. Thiên nhiên là gì ?


Nhiên bao gồm: Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, đồi núi, động thực vật, khoáng sản...
Câu hỏi: Em hiểu thế nào là yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên ?

Bài 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN

I. Truyện đọc
II. Nội dung bài học
1. Thiên nhiên là gì ?
2. Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên ?


2. Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên ?
Sống gần gũi với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.

Câu hỏi
Hãy kể một số danh lam thắng cảnh của đất nước mà em biết?
ThẢo luẬn: (3 phút)
Câu 1: Nêu vai trò của thiên nhiên trong đời sống của chúng ta?
Câu 1: Vai trò của thiên nhiên:
Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người, vì:
- Thiên nhiên cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để hít thở…
- Cung cấp cho con người những nguyên vật liệu để sản xuất và tiêu dùng hàng ngày…
- Cung cấp cho môi trường để sống, sinh hoạt, học tập, vui chơi.
- Thiên nhiên ban tặng cho con người những thắng cảnh tươi đẹp để tham quan, thư giãn.
I. Truyện đọc
II. Nội dung bài học
1. Thiên nhiên là gì ?
2. Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên ?
3. Vai trò của thiên nhiên

Bài 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN


3. Vai trò của thiên nhiên

- Thiên nhiên giúp tâm hồn sảng khoái, làm bầu không khí trong lành, bảo vệ cuộc sống con người, gắn bó và rất cần thiết đối với đời sống con người. Là tài sản chung vô giá của dân tộc và nhân loại .
- Thiên nhiên bị tàn phá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tồn tại của con người

Câu 2: Các việc làm gây thiệt hại thiên nhiên và hậu quả:

- Phá rừng  gây lũ lụt.
- Săn bắt thú bừa bãi, đánh bắt cá bằng điện  gây cạn kiệt nguồn thức ăn.
- Quăng rác, chất thải… xuống nguồn nước  gây ô nhiễm nguồn nước.
- Nhà máy, xí nghiệp,… xả khói bụi  gây ô nhiễm không khí.
 Bệnh tật.
Chặt phá rừng rừng
Cháy rừng
Vứt rác bừa bãi
Khói, nước thải công nghiệp
Săn bắt động vật quý hiếm
Đánh cá bằng điện
Lũ lụt
Đất khô hạn
Sóng thần
Bệnh tật
Bên cạnh thì dân số tăng nhanh cũng kéo theo TNXH: Trộm cướp, hút chích…
Lê Văn Luyện
Trong vụ án đột nhập và cướp tiệm vàng ở Bắc Giang
Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến trong vụ đột nhập và gây ra vụ cướp ở Bình Phước
Trong một phiên Tòa xét xử
Nguyễn Hải Dương
Câu 3: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên?
Câu 3: Một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên:
Mçi người cÇn ph¶i t«n träng vµ yªu quý thiªn nhiªn, g¾n bã vµ biÕt c¸ch sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn; ®ång thêi biÕt b¶o vÖ thiªn nhiªn, sö dông tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn.

Trồng và chăm sóc cây xanh; khai thác rừng có kế hoạch, kết hợp giữa khai thác và trồng rừng; bảo vệ các loài động vật, không đánh bắt thủy, hải sản bằng phương pháp hủy diệt (nổ mìn, xung điện…)

Trách nhiệm của học sinh
- Phải bảo vệ thiên nhiên: Bảo vệ cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh, khai thác rừng theo kế hoạch,bảo vệ động vật....
- Sống gần gũi, hoà hợp với thiên nhiên.
- Kịp thời phản ánh, phê phán những việc làm sai trái phá hoại thiên nhiên.
2. Bên cạnh những việc làm tích c?c đó, em còn thấy những việc làm nào của một số bạn HS làm ảnh hu?ng đến môi tru?ng thiên nhiên nhà tru?ng ?
1. Em biết những việc làm nào của thầy và trò tru?ng ta góp phần làm xanh, sạch, đẹp cho môi tru?ng thiên nhiên?


I. Truyện đọc:
II. Bài học:
1. Thiên nhiên bao gồm:
2. Thế nào là yêu và sống hoà hợp với thiên nhiên:
3. Vai trò của thiên nhiên:
III. Bài tập:


Bài 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN


Đánh dấu X vào các cột trong bảng sau cho thích hợp :
BÀI TẬP
x
x
x
x
x
TÌNH HUỐNG
BÀI TẬP
Trong một lần đi chơi ở công viên, L nói với M: “Mình rất yêu thiên nhiên, bọn mình vào bồn hoa hái một ít mang vào nhà cắm để đưa thiên nhiên vào nhà cho đẹp ”.
Hỏi : Em có nhận xét gì về bạn L? Nếu là M trong tình huống trên, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Chuẩn bị bài mới :
- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường ở nơi em sinh sống.
- Học thuộc nội dung bài học.
Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập từ bài 1 đến bài 7.
Xem lại các bài tập tình huống

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 7. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngppct_7YUEU_THIEN_NHIEN_SONG_HOA_HOP_VOI_THIEN_NHIEN.ppt[9.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự