Bài Giảng Gdcd 6:Quyền Tự Do Ngôn Luận

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8f5z0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-16 18:14:21
Loại file
ppt
Dung lượng
5.56 M
Trang
38
Lần xem
1
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNHGV: NGUYỄN THỊ KIM HỒNGTỔ: SỬ- ĐỊA-GDCD 4/16/20182Tình huống Trong buổi họp tổ dân phố, ông M phát biểu ý kiến đề nghị mọi người cần có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chu

 • Quyền tự do ngôn luận - 1
 • Quyền tự do ngôn luận - 2
 • Quyền tự do ngôn luận - 3
 • Quyền tự do ngôn luận - 4
 • Quyền tự do ngôn luận - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH
GV: NGUYỄN THỊ KIM HỒNG
TỔ: SỬ- ĐỊA-GDCD
4/16/2018
2
Tình huống

Trong buổi họp tổ dân phố, ông M phát biểu ý kiến đề nghị mọi người cần có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung của tổ. Tuy nhiên bà A lại cho rằng ông nhiều chuyện và nên tự lo vệ sinh nhà ở của mình thì hơn.
Hỏi: Ông M có quyền phát biểu ý kiến không?

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Tiết 28 Bài 19
a) Học sinh thảo luận bàn về biện pháp giữ gìn vệ sinh tru?ng, lớp.
b) Tổ dân phố họp bàn về công tác trật tự an ninh ở d?a phuong
d) Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo Hiến pháp
c) Gửi đơn kiện lên Tòa án đòi quyền
thừa kế
Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân ?

1/ Thế nào là quyền tự do ngôn luận ?
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Nêu 1 vài ví dụ về quyền tự do ngôn luận của công dân trong cuộc sống ?
2/ Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Pháp luật quy định quyền tự do ngôn luận của công dân bao gồm những quyền nào?
1/ Thế nào là quyền tự do ngôn luận ?
TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ
QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN, HỘI HỌP

Góp ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo Hiến pháp
Điều 25 của Hiến Pháp năm 2013:
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.
Có hiệu lực từ 1/1/2014 gồm có 11 chương 120 điều
2013
Học sinh có quyền tự do ngôn luận không? Nêu ví dụ? Bản thân em làm gì để thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận?
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Học sinh thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận theo đúng quy định PL
-B�y t? � ki?n c� nh�n.
-Trình b�y nguy?n v?ng c?a b?n th�n.
-H?c t?p n�ng cao trình d? van hĩa.
-Tìm hi?u Hi?n ph�p, ph�p lu?t.
-Khơng b? ngu?i kh�c x�i gi?c l�m tr�i ph�p lu?t.
-Tích c?c tham gia dĩng gĩp � ki?n trong c�c cu?c h?i h?p nhu ? tru?ng, l?p.
-Thơng tin d�ng noi, d�ng l�c, d�ng ch?, d�ng s? th?t. N?u khơng s? vi ph?m Ph�p lu?t
THẢO LUẬN: 3 PHÚT
Tìm những hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
4/16/2018
13
BÀI 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận?
-Viết thư nặc danh để vu cáo, vu khống nói xấu cán bộ, đồng nghiệp, bạn bè..vì mục đích cá nhân.
-Phát biểu lung tung không có cơ sở về sai phạm của người khác…
-Đưa thông tin sai sự thật(vd:báo cháy giả, báo án giả..)
-Xuyên tạc cuộc đổi mới của đất nước….
-Lợi dụng báo chí đưa tin sai sự thật.


Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN.
Ðiều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:
Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm".
Nhà nước có trách nhiệm gì để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận?
3/ Trách nhiệm của Nhà nước.
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
1/ Thế nào là quyền tự do ngôn luận ?
2/ Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận ?Điều 13: Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.
1. Nhà nước tạo Điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
2. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng.
Luật báo chí 2016(có hiệu lực từ 1/1/2017)
Hiện nay trên đài phát thanh, truyền hình và một số báo có mở những chuyên mục để công dân đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Em hãy nêu một vài chuyên mục mà em biết?
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Do ganh tị ở với chị K nên chị H tung tin đồn rằng chị K có “bồ”. Vì vậy mà chị K bị mang tiếng xấu, bị chồng đánh đập và bị gia đình chồng hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà. Đau khổ vì bị oan và mất danh dự, chị K kiện chị H ra tòa.
Chị K có quyền làm vậy không ? Vì sao ? Ai giải quyết cho chị?
ĐIỀU 156: TỘI VU KHỐNG( trích)
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI 2017
CÓ HIỆU LỰC(1/1/ 2018)
4/16/2018
21
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Làm bài tập 2,3 trong SGK trang 54.
- Học nội dung bài học .
- Xem trước phần đặt vấn đề trang 54, trả lời các câu hỏi gợi ý a, b trang 55 bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bài tập 1: Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
x
x
x
x
x
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ GIÁO & HỌC SINH.
Đưa tin sai sự thật.
Viết thư nặc danh để vu cáo, nói xấu người khác
ĐIỀU 156: TỘI VU KHỐNG( trích)
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI 2017
CÓ HIỆU LỰC(1/1/ 2018)
4/16/2018
26
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Luật báo 2016(có hiệu lực từ 1/1/2017)
Chương II. Điều 11: Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân
1.Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.
2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.
4/16/2018
27
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Điều 10. Những điều không được thông tin trên báo chí: (Luật báo chí 1989)
Không được tiết lộ bí mật Nhà nước : bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Ðiều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:
Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm".
BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009Điều 20. Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội
1. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm.
2. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình.
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Do ganh tị ở với chị K nên chị H tung tin đồn rằng chị K có “bồ”. Vì vậy mà chị K bị mang tiếng xấu, bị chồng đánh đập và bị gia đình chồng hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà. Đau khổ vì bị oan và mất danh dự, chị K kiện chị H ra tòa.
Trong tình huống trên, chị K có quyền làm vậy không ? Vì sao ? Tòa án có giải quyết vụ việc trên không ?
Chị K có quyền làm vậy vì chị H đã bịa đặt, tung tin đồn, làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của chị K .Tòa án sẽ giải quyết vụ việc.
Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Câu 1: Bản thân các em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình như thế nào?
Nêu ví dụ?
Câu 2 : Khi sử dụng quyền tự do ngôn luận cần lưu ý điều gì? Tại sao?
THẢO LUẬN NHÓM
-Tr?c ti?p : t? mình tham gia trong c�c cu?c h?p ? co s? ( ?p , x� , tru?ng, l?p...)
- Gi�n ti?p : thơng qua d?i bi?u HDND c�c c?p, d?i bi?u Qu?c h?i , ho?c tr�n c�c phuong ti?n thơng tin d?i ch�ng: b�o, d�i, Internet

CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN BẰNG CÁCH NÀO?
Cách thực hiện
Tham gia họp bàn, phát biểu ý kiến khi họp phụ huynh học sinh.
Chất vấn đại biểu Quốc hội.
Hiện nay trên đài phát thanh, truyền hình và một số báo có mở những chuyên mục để công dân đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Em hãy nêu một vài chuyên mục mà em biết?

Quyền tự do ngôn luận của công dân được thể hiện bằng những hình thức nào? Nêu ví dụ cụ thể ở mỗi hình thức?
Học sinh có quyền tự do ngôn luận không? Trong trường hợp nào?
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Thời gian: 3 phút
Khi phương tiện thông tin đại chúng đăng các thông tin về dự thảo Luật Giáo dục, nhiều học sinh muốn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình nhưng các bạn còn ngại không biết học sinh có được phép góp ý, phát biểu không và thực hiện bằng cách nào. Em hãy chỉ ra một phương án giúp các bạn.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Quyền tự do ngôn luận
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_19_Quyen_tu_do_ngon_luan_CUC_HAY.ppt[5.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN - 8A3
  GDCD 8
  QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN - 8A3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2015

  Xem: 6

 • Quyền tự do ngôn luận
  GDCD 8
  Quyền tự do ngôn luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2009

  Xem: 164

 • quyền tự do ngôn luận
  GDCD 8
  quyền tự do ngôn luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

  Xem: 6

 • quyen tu do ngon luan
  GDCD 8
  quyen tu do ngon luan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2012

  Xem: 1

 • QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
  GDCD 8
  QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2011

  Xem: 0

 • Quyền tự do ngôn luận
  Giáo dục Công dân
  Quyền tự do ngôn luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2008

  Xem: 225

 • quyen tư do ngon luận
  GDCD 8
  quyen tư do ngon luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • quyền tự do ngôn luận
  GDCD 8
  quyền tự do ngôn luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2012

  Xem: 1

 • QUYỀN TỰ DO NGÔN LUÂN. 8A3
  GDCD 8
  QUYỀN TỰ DO NGÔN LUÂN. 8A3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2015

  Xem: 0

 • Quyen tu do ngon luan
  GDCD 8
  Quyen tu do ngon luan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2011

  Xem: 7