Bài Giảng Sinh Học 9:Bài 53. Tác Động Của Con Người Đối Với Môi Trường

bài giảng điện tử Sinh học Sinh học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
cdvz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 18:44:10
Loại file
ppt
Dung lượng
13.70 M
Trang
40
Lần xem
2
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP MÔN SINH HỌC 9GIÁO VIÊN: HOÀNG LAN PHƯƠNG Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘICH

  • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường - 1
  • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường - 2
  • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường - 3
  • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường - 4
  • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP MÔN SINH HỌC 9
GIÁO VIÊN: HOÀNG LAN PHƯƠNG
Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
II.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
III . VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Thời kỳ Nguyên Thủy
Xã hội Công nghiệp
Xã hội Nông nghiệp
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
Săn bắt, hái lượm
Đào hố, đốt rừng xua đuổi và săn thú dữ
Diện tích rừng giảm
Săn bắt, hái lượm  hòa đồng cùng thiên nhiên
Xuất hiện lửa : Đốt rừng, đào hố săn thú dữ  giảm diện tích rừng
Diện tích rừng bị thu hẹp.
Nhiều vùng đất khô cằn và bạc màu.
Thay đổi tầng nước mặt,…
- Chặt phá và đốt rừng lấy đất canh tác và chăn thả gia súc  hình thành khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp.
Tích lũy nhiều giống cây trồng, vật nuôi.
Hình thành hệ sinh thái nông nghiệp.
Trồng trọt, chăn nuôi
- Trồng trọt, chăn nuôi chặt phá, đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc
- Nhiều vùng rừng chuyển thành khu dân
cư , khu sản xuất nông nghiệp.
Săn bắt, hái lượm  hòa đồng cùng thiên nhiên
Xuất hiện lửa : Đốt rừng, đào hố săn thú dữ  giảm diện tích rừng
Lấy đi nhiều vùng đất
Diện tích đất giảm
Chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc
tác động mạnh mẽ tới môi trường
Khai thác tài nguyên bừa bãi, xây dựng nhiều khu công nghiệp
Diện tích rừng ngày càng thu hẹp , rác thải rất lớn, ô nhiễm mt …
Làm tăng sản lượng lương thực, khống chế nhiều dịch bệnh,…
Gây hậu quả lớn đến môi trường. Ô nhiễm mt,…
Tạo nhiều giống vật nuôi, cây trồng.
Cải tạo môi trường.
Xã hội phát triển….
Con người tác động mạnh mẽ đến môi trường: Diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp , diện tích rừng tự nhiên giảm, ô nhiễm môi trường…..
Hái quả
Bắt cá
Săn bắt thú
Đốt rừng để săn thú
Nướng thức ăn,sưởi ấm

Bài. 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Trồng trọt
Chăn nuôi
Bài. 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
- Trồng trọt, chăn nuôi  chặt phá, đốt rừng
lấy đất canh tác, chăn thả gia súc
- Nhiều vùng rừng  chuyển thành khu dân
cư , khu sản xuất nông nghiệp
Bài. 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài. 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Con người tác động mạnh mẽ đến môi trường:
Diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp , diện tích rừng tự nhiên giảm, ô nhiễm môi trường…..
Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
CHƯƠNG III:
CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Thời kì nguyên thủy:
2. Xã hội nông nghiệp:
3. Xã hội công nghiệp:
- Trồng trọt, chăn nuôi  chặt phá, đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc
- Nhiều vùng rừng chuyển thành khu dân cư , khu sản xuất nông nghiệp.
Săn bắt, hái lượm  hòa đồng cùng thiên nhiên
Xuất hiện lửa : Đốt rừng, đào hố săn thú dữ  giảm diện tích rừng
Con người tác động mạnh mẽ đến môi trường: Diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp , diện tích rừng tự nhiên giảm, ô nhiễm môi trường…..
BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
II.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
II.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
a
a,h
a,b,c,d,e,g,h
a,b,c,d,g,h
a,b,d,h
a,b,c,d,g,h
a,b,c,d,e,g,h
Hoạt động chặt phá rừng bữa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
Hạn hán
Ô nhiễm môi trường
Biến đổi khí hậu
BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
* Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá hủy thảm thực vật.
* Hậu quả :
- Xói mòn, thoái hóa đất
Hạn hán, lũ lụt
Ô nhiễm môi trường
Mất cân bằng sinh thái…
II.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
I.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
II.TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
III. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Con người đã và đang nỗ lực để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên bằng những biện pháp nào ?

BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
III . VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Sử dụng năng lượng sạch
Xây dựng nhà máy xử lí rác thải
Hệ thống xử lí nước thải
Xe đạp điện
Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia
Xây dựng vườn quốc gia
Phục hồi và trồng rừng đầu nguồn
Tạo giống cây trồng, vật nuôi mới
Trồng rừng ngập mặn ven biển
Hoạt động vì môi trường xanh
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: XH loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:
Thời kì nguyên thủy, XH nông nghiệp, XH công nghiệp.
Thời kì nguyên thủy, XH công nghiệp, XH nông nghiệp.
XH nông nghiệp, thời kì nguyên thủy, XH công nghiệp.
XH công nghiệp, XH nông nghiệp, Thời kì nguyên thủy.
Câu 2:Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau:
Trong XH công nghiệp, cách sống cơ bản của con người là săn bắt, hái lượm.
Con người bắt đầu biết dùng lửa ở XH nông nghiệp.
Việc đốt phá rừng bừa bãi của con người gây nhiều hậu quả xấu.
Con người chế tạo được máy hơi nước ở giai đoạn XH nông nghiệp.
Câu 3: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:
Tăng cường chặt, đốn cây rừng và săn bắt thú rừng.
Tận dụng, khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản.
Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh.
Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học và làm bài theo sgk và vở bài tập.
Tìm hiểu thêm về thực trạng môi trường ở địa phương và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
Đọc trước bài 54 – Ô nhiễm môi trường
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ HỘI THẢO NGÀY HÔM NAY

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_53_Tac_dong_cua_con_nguoi_doi_voi_moi_truong_4.ppt[13.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự