Bài Giảng Toán Học:Thao Giang Toan 8

bài giảng điện tử Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
qxq4uq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-12-05 19:55:34
Loại file
ppt
Dung lượng
0.63 M
Trang
17
Lần xem
1
Lần tải
16
File đã kiểm duyệt an toàn

L?p8THAO GIẢNG L?p8L?p8L?p8GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ: KIỀU THỊ SEN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 L�m th? n�o d? nh?n bi?t m?t da th?c cĩ hay khơng chia h?t cho m?t da th?c kh�c 0 Thao gi?ngNêu các ph

 • thao giang toan 8 - 1
 • thao giang toan 8 - 2
 • thao giang toan 8 - 3
 • thao giang toan 8 - 4
 • thao giang toan 8 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

L?p8
THAO GIẢNG
L?p8
L?p8
L?p8
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ: KIỀU THỊ SEN
CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11
L�m th? n�o d? nh?n bi?t m?t da th?c cĩ hay khơng chia h?t cho m?t da th?c kh�c 0

Thao gi?ng
Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ?
Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử :
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
- Phương pháp nhóm hạng tử
Bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

- Phương pháp tách hạng tử


Phương pháp thêm bớt hạng tử thích hợp

PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử :
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phương pháp nhóm hạng tử
Bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Phương pháp tách hạng tử
Phương pháp thêm bớt hạng tử thích hợp
Bài tập 1
Phân tích các đa thức sau
thành nhân tử
a)
b)
c)
d)
e)
I. Phân tích đa thức thành nhân tử
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Bài tập 1:
Phân tích các đa thức sau
thành nhân tử
a)
b)
d)
e)
c)
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
II. Áp dụng vào số học
Phương pháp giải của dạng toán:
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Bài tập 2:
a)
c)
b)
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Chứng minh rằng:
Với n Z
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
II. Áp dụng vào số học
Phương pháp giải của dạng toán:
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Bài tập 2:
a)
c)
b)
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Chứng minh rằng:
Với n Z
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Với n Z
Phương pháp giải của dạng toán:
a)
b)
Bài tập 4:
b)
a)
I. Phân tích đa thức thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Chứng minh rằng:
Với n Z
Lập phương của một số nguyên
trừ đi số nguyên đó thì chia hết
cho 6
Bài tập 3:
Chứng minh rằng:
Nếu tổng của ba số nguyên chia
hết cho 6 thì tổng các lập phương
của chúng thì chia hết cho 6
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Phương pháp giải của dạng toán:
a)
b)
I. Phân tích đa thức thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Với n Z
Bài tập 3:
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Phương pháp giải của dạng toán:
Bài tập 4:
a)
I. Phân tích đa thức thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Gọi a là số nguyên cần tìm
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Ta cần chứng minh:
Mặt khác:


ƯCLN(2;3)=1
Nên
Ta có:
Phương pháp giải của dạng toán:
Bài tập 4:
b)
I. Phân tích đa thức thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Gọi a,b,c là ba số nguyên cần tìm
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Ta cần chứng minh:

(theo câu a)
Vậy
Ta có:
II. Áp dụng vào số học
Phương pháp giải của dạng toán:
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Bài tập 5:
a)
b)
Phân tích biểu thức ra thừa
số để xuất hiện số chia
Với n là số tự nhiên lẻ . Chứng minh rằng:
Với n Z
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Phương pháp giải của dạng toán:
a)

I. Phân tích đa thức thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa số để xuất hiện số chia
Bài tập 5
Vì n là số lẻ nên n = 2k + 1
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Nên
Vậy
Phương pháp giải của dạng toán:
b)

I. Phân tích đa thức thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa số để xuất hiện số chia
Bài tập 5:
Vì n là số lẻ nên n = 2k + 1
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Nên
Vậy
Phương pháp giải của dạng toán:
giải:
I. Phân tích đa thức
thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa số để xuất hiện số chia
Bài tập 6:
Cho a Z,
CMR:
Vì tích của 5 số nguyên liên tiếp chia hết cho 5 nên: a(a-1)(a+1)(a-2)(a+2) chia hết cho 5 và 5a(a-1)(a+1) chia hết cho 5
Mặt khác: a(a+1)(a-1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2; 3
Mà ƯCLN(2,3)=1 nên a(a+1)(a-1) chia hết cho 6
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
Phương pháp giải của dạng toán:
I. Phân tích đa thức
thành nhân tử
II. Áp dụng vào số học
Nếu a = b.k (với a, b Z ;
b 0 ; k N*) thì a b
Phân tích biểu thức ra thừa số để xuất hiện số chia
Bài tập 6:
Cho a Z,
CMR:
Mà ƯCLN (5;6)=1 nên :
PHÂN TÍCH ĐA THỨC
THÀNH NHÂN TỬ - ÁP DỤNG VÀO SỐ HỌC
giải:
Bài tập 6:
Cho a Z,

CMR:
Vì tích của 5 số nguyên liên tiếp chia
hết cho 5
nên: a(a-1)(a+1)(a-2)(a+2) chia hết
cho 5 và 5a(a-1)(a+1)chia hết cho 5
Mặt khác: a(a+1)(a-1) là tích 3 số
nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2; 3
Mà ƯCLN(2,3) =1
nên a(a+1)(a-1) chia hết cho 6
Mà ƯCLN (5;6)=1 nên :

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử thao giang toan 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngthao_giang.ppt[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • thao giang toan 8
  Toán học
  thao giang toan 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2009

  Xem: 16

 • Thao giang toan 8
  Đại số 8
  Thao giang toan 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2010

  Xem: 79

 • thao giang cap huyen Toan 8
  Toán học
  thao giang cap huyen Toan 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0