Đề thi Âm nhạc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Âm nhạc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Âm nhạc 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • báo cáo chuyen đè
   Âm nhạc 4
   báo cáo chuyen đè

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN ÂM NHAC LOP 4
   Âm nhạc 4
   GIAO AN ÂM NHAC LOP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • AN 4 TUAN 23
   Âm nhạc
   AN 4 TUAN 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • AN 4 TUAN 23
   Lớp 4
   AN 4 TUAN 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 9

  • AN 4 TUAN 23
   Âm nhạc 4
   AN 4 TUAN 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh song ca
   Âm nhạc 4
   Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh song ca

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 1

  • Bài hát lớp 4: Em yêu hòa bình
   Âm nhạc 4
   Bài hát lớp 4: Em yêu hòa bình

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2016

   Xem: 1

  • Kiem tra tieng anh 5
   Âm nhạc 4
   Kiem tra tieng anh 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2016

   Xem: 0

  • Trường làng em
   Âm nhạc 4
   Trường làng em

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2016

   Xem: 0

  • LET IT GO
   Âm nhạc 4
   LET IT GO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2016

   Xem: 29

  • Đề kiểm tra HSG môn Toán
   Âm nhạc 4
   Đề kiểm tra HSG môn Toán

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2015

   Xem: 0

  • Giáo án âm nhac lớp 4
   Âm nhạc
   Giáo án âm nhac lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2015

   Xem: 0

  • SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT
   Âm nhạc
   SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2015

   Xem: 1

  • SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT
   Âm nhạc 4
   SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2015

   Xem: 8

  • SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT
   Âm nhạc
   SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2015

   Xem: 0

  • SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT
   Lớp 4
   SKKN PHAT HUY TINH SANG TAO TRONG HOC HAT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2015

   Xem: 0

  • Tiết 12. HH: Cò lả
   Âm nhạc 4
   Tiết 12. HH: Cò lả

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2015

   Xem: 0

  • Kế hoạch BDTX cá nhân
   Kế hoạch BDTX
   Kế hoạch BDTX cá nhân

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2014

   Xem: 1

  • Phụ lục kế hoạch BDTX 2014-2015
   Kế hoạch BDTX
   Phụ lục kế hoạch BDTX 2014-2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2014

   Xem: 0

  • Kế hoạch BDTX 2014 - 2015
   Kế hoạch BDTX
   Kế hoạch BDTX 2014 - 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2014

   Xem: 0

  • bài 3
   Âm nhạc 4
   bài 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2014

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân của từng GV
   Kế hoạch BDTX
   Kế hoạch cá nhân của từng GV

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2013

   Xem: 0

  • Phụ lục kế hoạch BDTX 2013-2014
   Kế hoạch BDTX
   Phụ lục kế hoạch BDTX 2013-2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2013

   Xem: 0

  • Kế hoạch BDTX 2013-2014
   Kế hoạch BDTX
   Kế hoạch BDTX 2013-2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2013

   Xem: 0

  • violimpic lop 4 vong 10
   Âm nhạc 4
   violimpic lop 4 vong 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2013

   Xem: 0

  • violympic lop 5 vong 13
   Âm nhạc 4
   violympic lop 5 vong 13

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2013

   Xem: 0

  • violympic vong 15
   Âm nhạc 4
   violympic vong 15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2013

   Xem: 0

  • boi duong hsg toan 4
   Âm nhạc 4
   boi duong hsg toan 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2013

   Xem: 9

  • violympic toan 4
   Âm nhạc 4
   violympic toan 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2013

   Xem: 6

  • ĐÊ KTGKI- TOÁN 3-2013-14
   Toán học
   ĐÊ KTGKI- TOÁN 3-2013-14

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2013

   Xem: 0

  • AM NHAC 4 VNEN TUAN 1 DEN 12
   Âm nhạc 4
   AM NHAC 4 VNEN TUAN 1 DEN 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2013

   Xem: 0

  • de thi lop 4
   Lớp 4
   de thi lop 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2013

   Xem: 0

  • CÁC THÌ ANH VĂN
   Âm nhạc 4
   CÁC THÌ ANH VĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2013

   Xem: 0

  • CÁC THÌ ANH VĂN
   Âm nhạc
   CÁC THÌ ANH VĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2013

   Xem: 1

  • CÁCH SỬ DỤNG CÁC THÌ ANH VĂN
   Âm nhạc 4
   CÁCH SỬ DỤNG CÁC THÌ ANH VĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2013

   Xem: 12

  • CÁCH SỬ DỤNG CÁC THÌ ANH VĂN
   Âm nhạc
   CÁCH SỬ DỤNG CÁC THÌ ANH VĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2013

   Xem: 0

  • Đại hôi chi đôi 4
   Âm nhạc 4
   Đại hôi chi đôi 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2013

   Xem: 0

  • thang 11
   tháng 11
   thang 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi tháng 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2013

   Xem: 0

  • Đề KTĐK - GKII 2012 -2013
   Lớp 2
   Đề KTĐK - GKII 2012 -2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2013

   Xem: 0

  • KTCK1-TOÁN 3-2012-13
   Toán học
   KTCK1-TOÁN 3-2012-13

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2013

   Xem: 0

  • THI HOC KI 1 - HAT
   Âm nhạc
   THI HOC KI 1 - HAT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2013

   Xem: 0

  • de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5
   Âm nhạc
   de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • de kiem tra gia ki 1 am nhac 4
   Âm nhạc
   de kiem tra gia ki 1 am nhac 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5
   Âm nhạc
   de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5
   Âm nhạc
   de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5
   Âm nhạc 4
   de kiem tra giua ki 1 am nhac lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 9

  • de kiem tra gia ki 1 am nhac 4
   Âm nhạc
   de kiem tra gia ki 1 am nhac 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • de kiem tra gia ki 1 am nhac 4
   Âm nhạc 4
   de kiem tra gia ki 1 am nhac 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • de kiem tra gia ki 1 am nhac 4
   Âm nhạc
   de kiem tra gia ki 1 am nhac 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • ĐỀ KTĐK - CKII
   Lớp 2
   ĐỀ KTĐK - CKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2012

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY