Đề thi Âm nhạc 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Âm nhạc 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Âm nhạc 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi học kì 2
   Âm nhạc 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Tám bước hoạt động trải nghiệm sáng tạo
   Âm nhạc 9
   Tám bước hoạt động trải nghiệm sáng tạo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 15 phút trắc nghiệm học kỳ 1
   Âm nhạc 9
   kiểm tra 15 phút trắc nghiệm học kỳ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 6

  • Kiểm tra 15 phút
   Âm nhạc 9
   Kiểm tra 15 phút

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 9

  • Đề kiểm tra HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 11

  • Đề kiểm tra HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra 1 tiết HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra 1 tiết HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra 1 tiết HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 10

  • Đề kiểm tra 1 tiết HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra 1 tiết HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra 1 tiết HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết HKI
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra 1 tiết HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 15

  • ĐÊ THI
   Âm nhạc 9
   ĐÊ THI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 10

  • ĐÊ THI
   Âm nhạc 9
   ĐÊ THI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 0

  • ĐÊ THI
   Âm nhạc 9
   ĐÊ THI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 0

  • ĐÊ THI
   Âm nhạc 9
   ĐÊ THI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 12

  • ĐÊ THI
   Âm nhạc 9
   ĐÊ THI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 0

  • Thi VC 2017
   Âm nhạc 9
   Thi VC 2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 0

  • Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh song ca
   Âm nhạc 9
   Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh song ca

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 1

  • AM NHAC 9.doc
   Âm nhạc 9
   AM NHAC 9.doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 0

  • Đề Kiểm tra 45 phút Âm nhạc 9 lần 1 Năm học 2015-2016
   Âm nhạc 9
   Đề Kiểm tra 45 phút Âm nhạc 9 lần 1 Năm học 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 8

  • Đề Kiểm tra 45 phút Âm nhạc 9 lần 1 Năm học 2015-2016
   Âm nhạc 9
   Đề Kiểm tra 45 phút Âm nhạc 9 lần 1 Năm học 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • Đề Kiểm tra 45 phút Âm nhạc 9 lần 1 Năm học 2015-2016
   Âm nhạc 9
   Đề Kiểm tra 45 phút Âm nhạc 9 lần 1 Năm học 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • Đề Kiểm tra 15 phút Âm nhạc 9 lần 1 năm học 2015-2016
   Âm nhạc 9
   Đề Kiểm tra 15 phút Âm nhạc 9 lần 1 năm học 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • Đề Kiểm tra 15 phút Âm nhạc 9 lần 1 năm học 2015-2016
   Âm nhạc 9
   Đề Kiểm tra 15 phút Âm nhạc 9 lần 1 năm học 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • Đề Kiểm tra 15 phút Âm nhạc 9 lần 1 năm học 2015-2016
   Âm nhạc 9
   Đề Kiểm tra 15 phút Âm nhạc 9 lần 1 năm học 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • KH giảng dạy bộ môn Âm nhạc
   Âm nhạc 9
   KH giảng dạy bộ môn Âm nhạc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2016

   Xem: 11

  • ĐỀ THI HK I
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI HK I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2016

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK I
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI HK I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2016

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK I
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI HK I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2016

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK I
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI HK I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2016

   Xem: 7

  • ĐỀ THI HK I
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI HK I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2016

   Xem: 0

  • ĐỀ THI GVDG CẤP TỈNH Ở BÌNH ĐỊNH
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI GVDG CẤP TỈNH Ở BÌNH ĐỊNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 22

  • ĐỀ THI GVDG CẤP TỈNH Ở BÌNH ĐỊNH
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI GVDG CẤP TỈNH Ở BÌNH ĐỊNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 11

  • ĐỀ THI GVDG CẤP TỈNH Ở BÌNH ĐỊNH
   Âm nhạc 9
   ĐỀ THI GVDG CẤP TỈNH Ở BÌNH ĐỊNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kỳ I
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra học kỳ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kỳ I
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra học kỳ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kỳ I
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra học kỳ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 8

  • Đề kiểm tra học kỳ I
   Âm nhạc 9
   Đề kiểm tra học kỳ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 0

  • GA AM NHAC 6 CHUAN 2015
   Âm nhạc 9
   GA AM NHAC 6 CHUAN 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 0

  • GA LICH SU 6
   Âm nhạc 9
   GA LICH SU 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 0

  • BIA GA CHUAN KCC
   Âm nhạc 9
   BIA GA CHUAN KCC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 0

  • GA AM NHAC 6 CHUAN
   Âm nhạc 9
   GA AM NHAC 6 CHUAN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 0

  • BOEN BAN RA SOAT DCT LICH SU 8 2015
   Âm nhạc 9
   BOEN BAN RA SOAT DCT LICH SU 8 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 3

  • Đề thi + Đáp án GVG cấp trường
   Âm nhạc 9
   Đề thi + Đáp án GVG cấp trường

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • âm nhạc 9
   Âm nhạc 9
   âm nhạc 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2015

   Xem: 10

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY