Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Công nghệ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Công nghệ

 • Đề thi chọn HSG
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 12

 • Đề thi học kì 1
  Trồng cây ăn quả
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Trồng cây ăn quả
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Ma trận đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Ma trận đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 4

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  Công nghệ 6
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 10
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Đề thi chọn HSG
  Công nghệ 7
  Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • đề thi giữa HK II
  Công nghệ 9
  đề thi giữa HK II

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Công nghệ 7
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II Công nghệ 9 - 2017-2018.
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Đề thi HK II Công nghệ 9 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II Công nghệ 8 - 2017-2018.
  Công nghệ 7
  Đề thi HK II Công nghệ 8 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II Công nghệ 7 - 2017-2018.
  Công nghệ 7
  Đề thi HK II Công nghệ 7 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II Công nghệ 6 - 2017-2018.
  Công nghệ 6
  Đề thi HK II Công nghệ 6 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 8.Đề cương ôn thi
  Công nghệ 8
  Công nghệ 8.Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Công nghệ 6
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương công nghệ 9 học kì 2
  Công nghệ 9
  Đề cương công nghệ 9 học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • kiểm tra hk2 môn công nghệ lớp 8 hay nhất
  Công nghệ 8
  kiểm tra hk2 môn công nghệ lớp 8 hay nhất

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HK 2 CN 9 (2017-2018) CÓ ĐA+ MT
  Công nghệ 9
  ĐỀ THI HK 2 CN 9 (2017-2018) CÓ ĐA+ MT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Công nghệ 7
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Công nghệ 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 7- kiem tra 1 tiet HKII
  Công nghệ 7
  Công nghệ 7- kiem tra 1 tiet HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • de kiem tra 1 tiet công nghệ 7
  Công nghệ 7
  de kiem tra 1 tiet công nghệ 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • de thi HKIcông nghệ 7
  Công nghệ 7
  de thi HKIcông nghệ 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15' HK2
  Công nghệ 12
  Kiểm tra 15' HK2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKII CÔNG NGHỆ 10
  Công nghệ 10
  ĐỀ THI HKII CÔNG NGHỆ 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 12
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Công nghệ 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • giao an cong nghe 9
  Công nghệ 9
  giao an cong nghe 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Công nghệ 12
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Công nghệ 8
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Đề Cương Đầy đủ môn Công nghệ lớp 8 học kì 2
  Công nghệ 8
  Đề Cương Đầy đủ môn Công nghệ lớp 8 học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Công nghệ 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Nấu ăn
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Nấu ăn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  Công nghệ 7
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY