Đề thi Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Công nghệ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • kiểm tra học kì 1
   Nấu ăn
   kiểm tra học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Nấu ăn
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • đê thi hki cn 9
   Công nghệ 9
   đê thi hki cn 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bảng trọng số- Ma trận - Đề - Đáp án KT giữa kì 1 -CN 8- MHM
   Công nghệ 8
   Bảng trọng số- Ma trận - Đề - Đáp án KT giữa kì 1 -CN 8- MHM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết - THỦY MH-LA có trắc nghiệm
   Công nghệ 6
   Kiểm tra 1 tiết - THỦY MH-LA có trắc nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tết
   Công nghệ 8
   kiểm tra 1 tết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi CN9
   Công nghệ 9
   Đề thi CN9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Tập huấn CN năm 2018
   Công nghệ 9
   Tập huấn CN năm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • kiem tra tuan 5
   Công nghệ 8
   kiem tra tuan 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Công nghệ 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra 1 tiết hk2 môn CN 6
   Công nghệ 6
   đề kiểm tra 1 tiết hk2 môn CN 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 12

  • Đề thi học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Ma trận đề thi học kì 2
   Công nghệ 8
   Ma trận đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 4

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Công nghệ 6
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 10
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 7
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 7
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 7
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Đề thi chọn HSG
   Công nghệ 7
   Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • đề thi giữa HK II
   Công nghệ 9
   đề thi giữa HK II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 7
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 4

  • Đề thi HK II Công nghệ 9 - 2017-2018.
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi HK II Công nghệ 9 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Công nghệ 8 - 2017-2018.
   Công nghệ 7
   Đề thi HK II Công nghệ 8 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Công nghệ 7 - 2017-2018.
   Công nghệ 7
   Đề thi HK II Công nghệ 7 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Công nghệ 6 - 2017-2018.
   Công nghệ 6
   Đề thi HK II Công nghệ 6 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • Công nghệ 8.Đề cương ôn thi
   Công nghệ 8
   Công nghệ 8.Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Công nghệ 6
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương công nghệ 9 học kì 2
   Công nghệ 9
   Đề cương công nghệ 9 học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra hk2 môn công nghệ lớp 8 hay nhất
   Công nghệ 8
   kiểm tra hk2 môn công nghệ lớp 8 hay nhất

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK 2 CN 9 (2017-2018) CÓ ĐA+ MT
   Công nghệ 9
   ĐỀ THI HK 2 CN 9 (2017-2018) CÓ ĐA+ MT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Công nghệ 7
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Công nghệ 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Công nghệ 7
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY