Đề thi Công nghệ 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Công nghệ 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Công nghệ 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • DỀ THI kscl VÒNG 1i
   Công nghệ 9
   DỀ THI kscl VÒNG 1i

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Cắt may
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án
   Công nghệ 9
   Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • kiem tra 1 tiết cong nghe 9
   Công nghệ 9
   kiem tra 1 tiết cong nghe 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • kt1t-cn9-hk1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   kt1t-cn9-hk1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra học kì 1
   Nấu ăn
   kiểm tra học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Nấu ăn
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • đê thi hki cn 9
   Công nghệ 9
   đê thi hki cn 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi CN9
   Công nghệ 9
   Đề thi CN9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Tập huấn CN năm 2018
   Công nghệ 9
   Tập huấn CN năm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 1

  • Đề thi chọn HSG
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 12

  • Đề thi học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 3

  • Đề thi học kì 2
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 8

  • Các đề luyện thi
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 4

  • đề thi giữa HK II
   Công nghệ 9
   đề thi giữa HK II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Công nghệ 9 - 2017-2018.
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi HK II Công nghệ 9 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương công nghệ 9 học kì 2
   Công nghệ 9
   Đề cương công nghệ 9 học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK 2 CN 9 (2017-2018) CÓ ĐA+ MT
   Công nghệ 9
   ĐỀ THI HK 2 CN 9 (2017-2018) CÓ ĐA+ MT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • giao an cong nghe 9
   Công nghệ 9
   giao an cong nghe 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 3

  • Đề thi học kì 2
   Nấu ăn
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • DE THI HK II CN9 - Kì 2 1213
   Công nghệ 9
   DE THI HK II CN9 - Kì 2 1213

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • DE THI HK II CN 9 14-15
   Công nghệ 9
   DE THI HK II CN 9 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi - kỳ 2 - CN9- 2016
   Công nghệ 9
   Đề thi - kỳ 2 - CN9- 2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 3

  • GA Công nghệ 9 CN
   Công nghệ 9
   GA Công nghệ 9 CN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi HSG Công nghệ ( Tham khảo)
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi HSG Công nghệ ( Tham khảo)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 2

  • Đề thi KSCL HKI Công nghệ 9 2017 - 2018
   Công nghệ 9
   Đề thi KSCL HKI Công nghệ 9 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 1

  • ĐỀ THI KSCL VÒNG I CÔNG NGHỆ 9
   Công nghệ 9
   ĐỀ THI KSCL VÒNG I CÔNG NGHỆ 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 5

  • Đề thi HK I CN 9 -2017-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi HK I CN 9 -2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • đề thi công nghệ 9 HK I 2017-2018 có đáp án và ma trận
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   đề thi công nghệ 9 HK I 2017-2018 có đáp án và ma trận

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 67

  • KS Đầu năm CN 9
   Công nghệ 9
   KS Đầu năm CN 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2017

   Xem: 373

  • ĐỀ THI HKI CN 9 (2017-2018) TỰ LUẬN CÓ ĐỦ MT + ĐA
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   ĐỀ THI HKI CN 9 (2017-2018) TỰ LUẬN CÓ ĐỦ MT + ĐA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 26

  • Đề cương công nghẹ 9
   Công nghệ 9
   Đề cương công nghẹ 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 23

  • de thi cn9-hk1-2017
   Công nghệ 9
   de thi cn9-hk1-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 7

  • Đề KT HK1 môn Công nghệ 9 (2016-2017)
   Công nghệ 9
   Đề KT HK1 môn Công nghệ 9 (2016-2017)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 7

  • KT HOC KY CN 6 - CO MA TRAN
   Trồng cây ăn quả
   KT HOC KY CN 6 - CO MA TRAN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 7

  • kiem tra 1tiet mon cong nghe 9 nam 2017-2018.
   Trồng cây ăn quả
   kiem tra 1tiet mon cong nghe 9 nam 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • kt 1t cn 8
   Công nghệ 9
   kt 1t cn 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  • đề kt HKI dạy thêm
   Công nghệ 9
   đề kt HKI dạy thêm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT li 7
   Trồng cây ăn quả
   KIỂM TRA 1 TIẾT li 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 13

  • KIỂM TRA 1 TIẾT li 6
   Trồng cây ăn quả
   KIỂM TRA 1 TIẾT li 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY