Đề thi Công nghệ 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Công nghệ 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Công nghệ 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Đề thi học kì 2 18-19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Trồng cây ăn quả
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng
   Công nghệ 9
   Nấu ăn 9. Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2 năm 2019
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 2 năm 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • đề thi công nghệ 9 hki 1
   Trồng cây ăn quả
   đề thi công nghệ 9 hki 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2019

   Xem: 0

  • cat may 9
   Công nghệ 9
   cat may 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kì 2 2018-1019
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề kiểm tra học kì 2 2018-1019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Cắt may
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • sua chua xe dap 9
   Công nghệ 9
   sua chua xe dap 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • kt1t-cn9-hk2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   kt1t-cn9-hk2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • MT đề thi hk2 môn CN 9
   Công nghệ 9
   MT đề thi hk2 môn CN 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • DỀ THI kscl VÒNG 1i
   Công nghệ 9
   DỀ THI kscl VÒNG 1i

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • DỀ THI kscl VÒNG 1i
   Công nghệ 9
   DỀ THI kscl VÒNG 1i

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • DỀ THI kscl VÒNG 1i
   Công nghệ 9
   DỀ THI kscl VÒNG 1i

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • DỀ THI kscl VÒNG 1i
   Công nghệ 9
   DỀ THI kscl VÒNG 1i

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • DỀ THI kscl VÒNG 1i
   Công nghệ 9
   DỀ THI kscl VÒNG 1i

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Cắt may
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • cat may 9
   Công nghệ 9
   cat may 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án
   Công nghệ 9
   Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án
   Công nghệ 9
   Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án
   Công nghệ 9
   Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án
   Công nghệ 9
   Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+Ma trận+ đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • kiem tra 1 tiết cong nghe 9
   Công nghệ 9
   kiem tra 1 tiết cong nghe 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • kt1t-cn9-hk1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   kt1t-cn9-hk1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY