Đề thi Đại số 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Đại số 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Đại số 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bai BĐT HSG
   Đại số 9
   Bai BĐT HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • đại số 9 tiết 29 kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   đại số 9 tiết 29 kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Đề Thi HSG.
   Đại số 9
   Đề Thi HSG.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN
   Đại số 9
   PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN - 35 Bộ HSG Toán 9 (Phần 3)
   Đại số 9
   ĐÁP ÁN - 35 Bộ HSG Toán 9 (Phần 3)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Đại số 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi TQ ( bài hay)
   Đại số 9
   Gửi TQ ( bài hay)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ HỌC KÌ 1 NĂM 2018 - 2019
   Đại số 9
   ĐỀ HỌC KÌ 1 NĂM 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Thầy(Cô) xin Đề vào - WebSite Ngyễn Văn Đại
   Đại số 9
   Thầy(Cô) xin Đề vào - WebSite Ngyễn Văn Đại

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 thi thử
   Đại số 9
   Đề thi học kì 1 thi thử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Đại số 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9-HK1-TRUNG NHI-2018-2019
   Đại số 9
   ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9-HK1-TRUNG NHI-2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9-HK1-ARC2017-2018
   Đại số 9
   ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9-HK1-ARC2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Đại số 9. Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đại số 9. Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Đại số 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Đại số 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG III
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG III

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập học kì Toán 9
   Đại số 9
   đề cương ôn tập học kì Toán 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Bài tập hay (2)
   Đại số 9
   Bài tập hay (2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Bài tập hay.
   Đại số 9
   Bài tập hay.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi Thầy Nguyễn Minh Sang
   Đại số 9
   Gửi Thầy Nguyễn Minh Sang

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi Đào Thị Hường
   Đại số 9
   Gửi Đào Thị Hường

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • MOT SO DE KT CHUONG II- DAI SO
   Đại số 9
   MOT SO DE KT CHUONG II- DAI SO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Đại số 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 9-2017-2018TIỀN HẢI
   Đại số 9
   ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 9-2017-2018TIỀN HẢI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN - 40 Bộ HSG Toán 9 (Phần 1)
   Đại số 9
   ĐÁP ÁN - 40 Bộ HSG Toán 9 (Phần 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi em Lê Quang Liêm
   Đại số 9
   Gửi em Lê Quang Liêm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 45 phút chương 2. hàm số bậc nhất
   Đại số 9
   Kiểm tra 45 phút chương 2. hàm số bậc nhất

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra chương I
   Đại số 9
   Kiểm tra chương I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Nhờ thầy cô giải giúp
   Đại số 9
   Nhờ thầy cô giải giúp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • BT TRAC NGHIEM DAI SO HKI-LOP 9
   Đại số 9
   BT TRAC NGHIEM DAI SO HKI-LOP 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • 5 CHUYÊN ĐỀ RẤT HAY ÔN THI VÀO 10
   Đại số 9
   5 CHUYÊN ĐỀ RẤT HAY ÔN THI VÀO 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi em Trần Bình Phương
   Đại số 9
   Gửi em Trần Bình Phương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Nhờ thầy cô giải hộ
   Đại số 9
   Nhờ thầy cô giải hộ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Câu khó HSG 9
   Đại số 9
   Câu khó HSG 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi em Nguyễn Bình Minh
   Đại số 9
   Gửi em Nguyễn Bình Minh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Nhờ thầy Nguyễn Minh Sang Lâm Thao
   Đại số 9
   Nhờ thầy Nguyễn Minh Sang Lâm Thao

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi em An Minh Doan( 4 bài)
   Đại số 9
   Gửi em An Minh Doan( 4 bài)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG. Gửi Thày Nguyễn Minh Sang
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG. Gửi Thày Nguyễn Minh Sang

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi em Võ Hoàng Tân ( 2 bài)
   Đại số 9
   Gửi em Võ Hoàng Tân ( 2 bài)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY