Đề thi Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi chọn HSG
   GD công dân 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Nội dung SHL Tuần 27
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   Nội dung SHL Tuần 27

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết GDCD7 hk 2 (2018-2019)
   GD công dân 7
   kiểm tra 1 tiết GDCD7 hk 2 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   GD công dân 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch phong trào 26/3
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch phong trào 26/3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch Ngày đoàn viên
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch Ngày đoàn viên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 27
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 27

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   GD công dân 12
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 26
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 26

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Nội dung SHL Tuần 26
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   Nội dung SHL Tuần 26

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • KH ĐĐKL tháng 03
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   KH ĐĐKL tháng 03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • KH ĐĐKL tháng 02
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   KH ĐĐKL tháng 02

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết chuẩn
   GD công dân 9
   Kiểm tra 1 tiết chuẩn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • 990 nam Danh xung Thanh Hoa
   Tư liệu tham khảo
   990 nam Danh xung Thanh Hoa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Nội dung SHL Tuần 25
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   Nội dung SHL Tuần 25

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • de dap thi GVCNG
   Tư liệu tham khảo
   de dap thi GVCNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 25
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 25

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 24
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 24

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 23
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 22
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 21
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 21

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 20
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 20

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Nội dung SHL Tuần 24
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   Nội dung SHL Tuần 24

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG CD8
   DE THI HSG
   ĐỀ THI HSG CD8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi DE THI HSG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   GD công dân 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019
   GDCD - GDNGLL 9
   Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019
   GD công dân 9
   Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019
   Khác
   Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Nội dung SHL Tuần 23
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   Nội dung SHL Tuần 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Nội dung SHL Tuần 22
   TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
   Nội dung SHL Tuần 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   GD công dân 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết ( có trắc nghiệm) Thủy MH-LA
   GD công dân 7
   kiểm tra 1 tiết ( có trắc nghiệm) Thủy MH-LA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 12
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   GD công dân 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT HKII LỚP 8( Có trắc nghiệm)
   GD công dân 8
   KIỂM TRA 1 TIẾT HKII LỚP 8( Có trắc nghiệm)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG toán 6
   Toán 6
   Đề thi HSG toán 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GDCD - GDNGLL 12
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GD công dân 12
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GD công dân 12
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GD công dân 11
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GDCD - GDNGLL 11
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GD công dân 11
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   GD công dân 10
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY