Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Giáo dục Công dân

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 8
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • THI CHUYÊN ĐỀ
  GD công dân 11
  THI CHUYÊN ĐỀ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  GD công dân 9
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Đề KT 1 tiết GDCD 9
  GD công dân 9
  Đề KT 1 tiết GDCD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  GD công dân 10
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 12
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  GD công dân 11
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 11
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  GD công dân 9
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  GD công dân 8
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 9
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 9
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  GD công dân 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  GD công dân 12
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Biên bản tiếp xúc quần chúng nhân dân trong thực hiện kế hoạch
  Tư liệu tham khảo
  Biên bản tiếp xúc quần chúng nhân dân trong thực hiện kế hoạch " Gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân"

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  GD công dân 11
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • Đáp án 24 Đề thi chính thức THPT QG môn GDCD
  GD công dân 12
  Đáp án 24 Đề thi chính thức THPT QG môn GDCD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2018

  Xem: 0

 • Đề và đáp án GDCD kì thi THPT QG 2018
  GD công dân 12
  Đề và đáp án GDCD kì thi THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Đề và đáp án chính thức thi THPT QG 2018 tất cả các môn
  GD công dân 12
  Đề và đáp án chính thức thi THPT QG 2018 tất cả các môn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 0

 • BT trắc nghiệm GDCD9 ôn thi lớp 10
  GD công dân 9
  BT trắc nghiệm GDCD9 ôn thi lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử ôn tập GDCD lớp 12
  GD công dân 12
  Đề thi thử ôn tập GDCD lớp 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 3

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 10
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 8

 • Đề cương ôn thi GDCD 12
  GD công dân 12
  Đề cương ôn thi GDCD 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 1

 • ĐỂ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018
  GD công dân 12
  ĐỂ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2018

  Xem: 3

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 10
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ KSCL THPT QG VP
  GD công dân 12
  ĐỀ KSCL THPT QG VP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi hkii môn GDCd 9
  GD công dân 9
  Đề thi hkii môn GDCd 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 5

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 3

 • giao duc cong dan 6
  GD công dân 6
  giao duc cong dan 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  GD công dân 6
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • đề thi cd hkII 7
  GD công dân 7
  đề thi cd hkII 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II GDCD 9 - 2017-2018.
  GD công dân 9
  Đề thi HK II GDCD 9 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II GDCD 8 - 2017-2018.
  GD công dân 8
  Đề thi HK II GDCD 8 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II GDCD 7 - 2017-2018..
  GD công dân 7
  Đề thi HK II GDCD 7 - 2017-2018..

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK II GDCD 6 - 2017-2018.
  GD công dân 6
  Đề thi HK II GDCD 6 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018
  GD công dân 12
  ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • BỘ Đề khảo sát chất lượng VÀ 300 TÌNH HUỐNG
  GD công dân 12
  BỘ Đề khảo sát chất lượng VÀ 300 TÌNH HUỐNG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 13

 • KIỂM TRA HKII
  GD công dân 11
  KIỂM TRA HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • KIỂM TRA HKII
  GD công dân 10
  KIỂM TRA HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  GD công dân 11
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 7
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • lop 7
  GD công dân 7
  lop 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 12
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  GD công dân 6
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN GDCD LỚP 7 TTV
  GD công dân 7
  ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN GDCD LỚP 7 TTV

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKII- ĐÁP ÁN+MA TRẬN(THỦY-MH-LA)
  GD công dân 9
  ĐỀ THI HKII- ĐÁP ÁN+MA TRẬN(THỦY-MH-LA)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKII CÓ ĐÁP ÁN + MA TRẬN( THỦY-MH-LA)
  GD công dân 8
  ĐỀ THI HKII CÓ ĐÁP ÁN + MA TRẬN( THỦY-MH-LA)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKII CÓ ĐÁP ÁN + MA TRÂN ( THỦY- MH-LA).
  GD công dân 7
  ĐỀ THI HKII CÓ ĐÁP ÁN + MA TRÂN ( THỦY- MH-LA).

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKII LỚP 6 TRẮC NGHIỆM ( MỚI)
  GD công dân 6
  ĐỀ THI HKII LỚP 6 TRẮC NGHIỆM ( MỚI)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY