Đề thi Giáo dục Công dân 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 15'
   GD công dân 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT HKII LỚP 8( Có trắc nghiệm)
   GD công dân 8
   KIỂM TRA 1 TIẾT HKII LỚP 8( Có trắc nghiệm)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết GDCD 8 HK II (Đề + Đ.Á hay)
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết GDCD 8 HK II (Đề + Đ.Á hay)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • dethi ki 1 nam 18.19
   GD công dân 8
   dethi ki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • de ki 2 nam 17.18
   GD công dân 8
   de ki 2 nam 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập Công dân 8 học kì 1
   GD công dân 8
   Đề cương ôn tập Công dân 8 học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019
   GD công dân 8
   Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   GD công dân 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ HSGGDCD 9
   GD công dân 8
   ĐỀ HSGGDCD 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • đê thi HSGGiáo dục Công dân 8.
   GD công dân 8
   đê thi HSGGiáo dục Công dân 8.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • đê thi HSG GDCD8
   GD công dân 8
   đê thi HSG GDCD8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   GD công dân 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 19

  • Đề thi HK II GDCD 8 - 2017-2018.
   GD công dân 8
   Đề thi HK II GDCD 8 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 17

  • ĐỀ THI HKII CÓ ĐÁP ÁN + MA TRẬN( THỦY-MH-LA)
   GD công dân 8
   ĐỀ THI HKII CÓ ĐÁP ÁN + MA TRẬN( THỦY-MH-LA)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi GDCD8 k2.
   GD công dân 8
   Đề thi GDCD8 k2.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 5

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 6

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • THI HKII L9 CÓ TRẮC NGHIỆM
   GD công dân 8
   THI HKII L9 CÓ TRẮC NGHIỆM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • ON THI HII L8 CÓ TRẮC NGHIỆM
   GD công dân 8
   ON THI HII L8 CÓ TRẮC NGHIỆM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • DE KIEM TR HOC KI 2 GDCD8
   GD công dân 8
   DE KIEM TR HOC KI 2 GDCD8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương GDCD 8.NH.2017-2018
   GD công dân 8
   Đề cương GDCD 8.NH.2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   GD công dân 8
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   GD công dân 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 3

  • Đề thi chọn HSG
   GD công dân 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết HKII
   GD công dân 8
   Kiểm tra 1 tiết HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 5

  • giao an hoa 9
   GD công dân 8
   giao an hoa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 3

  • Đề kiểm tra GDCD 8 1 tiết có ma trận và đáp án
   GD công dân 8
   Đề kiểm tra GDCD 8 1 tiết có ma trận và đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 5

  • Đề Kiểm tr 1 tiết
   GD công dân 8
   Đề Kiểm tr 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 15

  • HĐNGLL 8
   GD công dân 8
   HĐNGLL 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 5

  • KSNN GDCD 8 Vĩnh Tường 2017-2018
   GD công dân 8
   KSNN GDCD 8 Vĩnh Tường 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  • Đề Kiểm tra 1 tiết - Kì I
   GD công dân 8
   Đề Kiểm tra 1 tiết - Kì I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 7

  • đề kiểm tra cuối kì 1 môn GDCD 8(có đáp án biểu điểm)
   GD công dân 8
   đề kiểm tra cuối kì 1 môn GDCD 8(có đáp án biểu điểm)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 6

  • KIỂM TRA HK I GDCD 8 2017 - 2018
   GD công dân 8
   KIỂM TRA HK I GDCD 8 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ, ĐÁP ÁN GDCD 8 KÌ 1
   GD công dân 8
   ĐỀ, ĐÁP ÁN GDCD 8 KÌ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • đề thi GDCD 8 HK1 2017-2018 có đáp án
   GD công dân 8
   đề thi GDCD 8 HK1 2017-2018 có đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • Đề thi KH I GDCD 8 2017-2018
   GD công dân 8
   Đề thi KH I GDCD 8 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 1

  • đề kiểm tra cuôi kì 1 gdcd 8
   GD công dân 8
   đề kiểm tra cuôi kì 1 gdcd 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY