Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Giáo dục Công dân 9

 • BT trắc nghiệm GDCD9 ôn thi lớp 10
  GD công dân 9
  BT trắc nghiệm GDCD9 ôn thi lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Đề thi hkii môn GDCd 9
  GD công dân 9
  Đề thi hkii môn GDCd 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 5

 • Đề thi HK II GDCD 9 - 2017-2018.
  GD công dân 9
  Đề thi HK II GDCD 9 - 2017-2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKII- ĐÁP ÁN+MA TRẬN(THỦY-MH-LA)
  GD công dân 9
  ĐỀ THI HKII- ĐÁP ÁN+MA TRẬN(THỦY-MH-LA)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi k2 Giáo dục Công dân 9.
  GD công dân 9
  Đề thi k2 Giáo dục Công dân 9.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • de thi ki 2 nam 2017-2018
  GD công dân 9
  de thi ki 2 nam 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • THI HII L9 CÓ TRẮC NGHIỆM
  GD công dân 9
  THI HII L9 CÓ TRẮC NGHIỆM

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  GD công dân 9
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2 - 218
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 2 - 218

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  GD công dân 9
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  GD công dân 9
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi HK 1.NH.2017-2018
  GD công dân 9
  Đề cương ôn thi HK 1.NH.2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  GD công dân 9
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018
  GD công dân 9
  ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  GD công dân 9
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 9
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  GD công dân 9
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN GDCD 9 (2017-2018)
  GD công dân 9
  ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN GDCD 9 (2017-2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • HĐNGLL 9
  GD công dân 9
  HĐNGLL 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 4

 • Bài thi học kỳ 1 lớp 10
  GD công dân 9
  Bài thi học kỳ 1 lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 0

 • de thi ki 1 nam 17.18
  GD công dân 9
  de thi ki 1 nam 17.18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • KIỂM TRA HK I GDCD 9 2017 - 2018
  GD công dân 9
  KIỂM TRA HK I GDCD 9 2017 - 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ, ĐÁP ÁN GDCD 9 KÌ 1
  GD công dân 9
  ĐỀ, ĐÁP ÁN GDCD 9 KÌ 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • Đề thi HSG
  GD công dân 9
  Đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • Đề cương Công dân lớp 9 HKI
  GD công dân 9
  Đề cương Công dân lớp 9 HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • Đề thi KH I GDCD 9 2017-2018
  GD công dân 9
  Đề thi KH I GDCD 9 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • HK 1 GDCD 9 Vĩnh Tường 2017-2018
  GD công dân 9
  HK 1 GDCD 9 Vĩnh Tường 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ KT HKI GDCD8
  GD công dân 9
  ĐỀ KT HKI GDCD8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 63

 • HK2
  GD công dân 9
  HK2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 184

 • Dc hk2 cgi tiết thcs tt
  GD công dân 9
  Dc hk2 cgi tiết thcs tt

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 255

 • ĐỀ HKI GDCD 9
  GD công dân 9
  ĐỀ HKI GDCD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 385

 • ĐỀ KT HKI GDCD 9
  GD công dân 9
  ĐỀ KT HKI GDCD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 10

 • 2017 - 2018 Kiểm tra HKI GDCD9
  GD công dân 9
  2017 - 2018 Kiểm tra HKI GDCD9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 7

 • Đề, đáp án thi Năng khiếu K8 năm 13-14
  GD công dân 9
  Đề, đáp án thi Năng khiếu K8 năm 13-14

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Đề KT năng khiếu K8 năm 2016 - 2017
  GD công dân 9
  Đề KT năng khiếu K8 năm 2016 - 2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 3

 • Đề, đáp án thi năng khiếu K8 năm 15-16
  GD công dân 9
  Đề, đáp án thi năng khiếu K8 năm 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 7

 • Đề HSG Huyện 14-15
  GD công dân 9
  Đề HSG Huyện 14-15

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 7

 • KIEMTRA 15 PHUT KI 1 GDCD 9
  GD công dân 9
  KIEMTRA 15 PHUT KI 1 GDCD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 6

 • Đề KT HK1 môn GDCD 9 (2016-2017)
  GD công dân 9
  Đề KT HK1 môn GDCD 9 (2016-2017)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 8

 • DE CUONG GDCD 9
  GD công dân 9
  DE CUONG GDCD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 10

 • CH THÔNG HIỂU CD 9
  GD công dân 9
  CH THÔNG HIỂU CD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2017

  Xem: 10

 • CHTNGDCD 9
  GD công dân 9
  CHTNGDCD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2017

  Xem: 8

 • bộ câu hỏi trắc nghiệm CD 9
  GD công dân 9
  bộ câu hỏi trắc nghiệm CD 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2017

  Xem: 11

 • DE HSG
  GD công dân 9
  DE HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2017

  Xem: 0

 • bài tập tình huống GDCD8,9
  GD công dân 9
  bài tập tình huống GDCD8,9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • đề cương ôn thi Học sinh giỏi GDCD huyện
  GD công dân 9
  đề cương ôn thi Học sinh giỏi GDCD huyện

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Hk1
  GD công dân 9
  Hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY