Đề thi Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Công dân 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 15'
   GD công dân 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề KT 1 tiết GDCD 9
   GD công dân 9
   Đề KT 1 tiết GDCD 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   GD công dân 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   GD công dân 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • BT trắc nghiệm GDCD9 ôn thi lớp 10
   GD công dân 9
   BT trắc nghiệm GDCD9 ôn thi lớp 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi hkii môn GDCd 9
   GD công dân 9
   Đề thi hkii môn GDCd 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 5

  • Đề thi HK II GDCD 9 - 2017-2018.
   GD công dân 9
   Đề thi HK II GDCD 9 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKII- ĐÁP ÁN+MA TRẬN(THỦY-MH-LA)
   GD công dân 9
   ĐỀ THI HKII- ĐÁP ÁN+MA TRẬN(THỦY-MH-LA)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi k2 Giáo dục Công dân 9.
   GD công dân 9
   Đề thi k2 Giáo dục Công dân 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • de thi ki 2 nam 2017-2018
   GD công dân 9
   de thi ki 2 nam 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • THI HII L9 CÓ TRẮC NGHIỆM
   GD công dân 9
   THI HII L9 CÓ TRẮC NGHIỆM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   GD công dân 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2 - 218
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 2 - 218

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   GD công dân 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   GD công dân 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi HK 1.NH.2017-2018
   GD công dân 9
   Đề cương ôn thi HK 1.NH.2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018
   GD công dân 9
   ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   GD công dân 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   GD công dân 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   GD công dân 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN GDCD 9 (2017-2018)
   GD công dân 9
   ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN GDCD 9 (2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 0

  • HĐNGLL 9
   GD công dân 9
   HĐNGLL 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 4

  • Bài thi học kỳ 1 lớp 10
   GD công dân 9
   Bài thi học kỳ 1 lớp 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 17.18
   GD công dân 9
   de thi ki 1 nam 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HK I GDCD 9 2017 - 2018
   GD công dân 9
   KIỂM TRA HK I GDCD 9 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ, ĐÁP ÁN GDCD 9 KÌ 1
   GD công dân 9
   ĐỀ, ĐÁP ÁN GDCD 9 KÌ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • Đề thi HSG
   GD công dân 9
   Đề thi HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • Đề cương Công dân lớp 9 HKI
   GD công dân 9
   Đề cương Công dân lớp 9 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • Đề thi KH I GDCD 9 2017-2018
   GD công dân 9
   Đề thi KH I GDCD 9 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • HK 1 GDCD 9 Vĩnh Tường 2017-2018
   GD công dân 9
   HK 1 GDCD 9 Vĩnh Tường 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI GDCD8
   GD công dân 9
   ĐỀ KT HKI GDCD8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 63

  • HK2
   GD công dân 9
   HK2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 184

  • Dc hk2 cgi tiết thcs tt
   GD công dân 9
   Dc hk2 cgi tiết thcs tt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 255

  • ĐỀ HKI GDCD 9
   GD công dân 9
   ĐỀ HKI GDCD 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 385

  • ĐỀ KT HKI GDCD 9
   GD công dân 9
   ĐỀ KT HKI GDCD 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 1

  • 2017 - 2018 Kiểm tra HKI GDCD9
   GD công dân 9
   2017 - 2018 Kiểm tra HKI GDCD9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 7

  • Đề, đáp án thi Năng khiếu K8 năm 13-14
   GD công dân 9
   Đề, đáp án thi Năng khiếu K8 năm 13-14

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 12

  • Đề KT năng khiếu K8 năm 2016 - 2017
   GD công dân 9
   Đề KT năng khiếu K8 năm 2016 - 2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 3

  • Đề, đáp án thi năng khiếu K8 năm 15-16
   GD công dân 9
   Đề, đáp án thi năng khiếu K8 năm 15-16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 7

  • Đề HSG Huyện 14-15
   GD công dân 9
   Đề HSG Huyện 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 7

  • KIEMTRA 15 PHUT KI 1 GDCD 9
   GD công dân 9
   KIEMTRA 15 PHUT KI 1 GDCD 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 6

  • Đề KT HK1 môn GDCD 9 (2016-2017)
   GD công dân 9
   Đề KT HK1 môn GDCD 9 (2016-2017)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 8

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY