Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • PCCM 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   PCCM 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Biên bản SHCM KHTN 8 2018-2019.
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản SHCM KHTN 8 2018-2019.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Sơ kết kì 1. 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Sơ kết kì 1. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề Hóa 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Chuyên đề Hóa 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Biên bản CĐ toán 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản CĐ toán 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Biên bản CĐ hóa 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản CĐ hóa 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Thao giảng 2. 2018-2019
   GD hướng nghiệp 7
   Thao giảng 2. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Thao giảng đợt 1. 2018-2019
   GD hướng nghiệp 7
   Thao giảng đợt 1. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Danh sách HS 9 khóa 91-95
   GD hướng nghiệp 6
   Danh sách HS 9 khóa 91-95

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Chưng trình HNCNVC 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   Chưng trình HNCNVC 18-19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Báo cáo TT 2018-2019
   GD hướng nghiệp 9
   Báo cáo TT 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Nghị Quyết HNCNVC 17-18
   GD hướng nghiệp 9
   Nghị Quyết HNCNVC 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Nghị Quyết HNCNVC 15-16
   GD hướng nghiệp 9
   Nghị Quyết HNCNVC 15-16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Nghị Quyết HNCNVC
   GD hướng nghiệp 9
   Nghị Quyết HNCNVC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • TKB K1 lan 2(18.19)_ban moi sua
   Tư liệu tham khảo
   TKB K1 lan 2(18.19)_ban moi sua

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Hướng nghiệp 6.HS 6B
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo dục Hướng nghiệp 6.HS 6B

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 6

  • PPCT KHTN 7 Bắc Sơn
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT KHTN 7 Bắc Sơn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 1

  • PPCT KHTN 8 - Bắc Sơn
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT KHTN 8 - Bắc Sơn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 1

  • PPCT Toán 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT Toán 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT KHXH 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT KHXH 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT KHTN 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT KHTN 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT GDCD 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT GDCD 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT Tin 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT Tin 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT Công nghệ 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT Công nghệ 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT HDGD 8 vnen
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT HDGD 8 vnen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT Văn vnen 8
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT Văn vnen 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • PHCT CÁC MÔN VNEN 8
   GD hướng nghiệp 8
   PHCT CÁC MÔN VNEN 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • Biên bản kiểm kê hóa 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản kiểm kê hóa 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • phiếu đánh giá GV theo chuẩn
   GD hướng nghiệp 6
   phiếu đánh giá GV theo chuẩn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Hóa 8 cụm 17-18
   GD hướng nghiệp 7
   Giáo án Hóa 8 cụm 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • Biên bản kiểm kê ĐD Hóa 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản kiểm kê ĐD Hóa 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 2

  • Rà soát chương trình 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Rà soát chương trình 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Báo cáo TT 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Báo cáo TT 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 10

  • Báo cáo TT 2016-2017
   GD hướng nghiệp 6
   Báo cáo TT 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Phân công chuyên môn 17-18
   GD hướng nghiệp 6
   Phân công chuyên môn 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 1

  • Báo cáo tổng kết tổ KHTN 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Báo cáo tổng kết tổ KHTN 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Sơ kết kì 1 tổ KHTN. 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Sơ kết kì 1 tổ KHTN. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Danh sách GV dự CĐ cụm 17-18
   GD hướng nghiệp 6
   Danh sách GV dự CĐ cụm 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Bình thi đua 2017-2018
   GD hướng nghiệp 6
   Bình thi đua 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Biên bản SHCM Tin 7 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Biên bản SHCM Tin 7 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 4

  • Biên bản SHCM KHTN 7.2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Biên bản SHCM KHTN 7.2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề Toán 8. 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Chuyên đề Toán 8. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 4

  • Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Chuyên Đề, Tin học
   GD hướng nghiệp 7
   Chuyên Đề, Tin học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Chuyên Đề Sinh 9. Bài Tập Trắc Nghiệm
   GD hướng nghiệp 7
   Chuyên Đề Sinh 9. Bài Tập Trắc Nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Biên bản SHCM cụm môn Hóa 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Biên bản SHCM cụm môn Hóa 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 1

  • Biên bản CĐ Tin học 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Biên bản CĐ Tin học 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Biên bản CĐ sinh 9 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Biên bản CĐ sinh 9 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Thao giảng 4. 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Thao giảng 4. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Kết quả thi HSG vòng tỉnh (2017-2018)
   GD hướng nghiệp 9
   Kết quả thi HSG vòng tỉnh (2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY