Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp

 • Nghị Quyết HNCNVC 17-18
  GD hướng nghiệp 9
  Nghị Quyết HNCNVC 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Nghị Quyết HNCNVC 15-16
  GD hướng nghiệp 9
  Nghị Quyết HNCNVC 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Nghị Quyết HNCNVC
  GD hướng nghiệp 9
  Nghị Quyết HNCNVC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • TKB K1 lan 2(18.19)_ban moi sua
  Tư liệu tham khảo
  TKB K1 lan 2(18.19)_ban moi sua

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo dục Hướng nghiệp 6.HS 6B
  GD hướng nghiệp 6
  Giáo dục Hướng nghiệp 6.HS 6B

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT KHTN 7 Bắc Sơn
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT KHTN 7 Bắc Sơn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT KHTN 8 - Bắc Sơn
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT KHTN 8 - Bắc Sơn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT Toán 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT Toán 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT KHXH 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT KHXH 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT KHTN 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT KHTN 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT GDCD 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT GDCD 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT Tin 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT Tin 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT Công nghệ 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT Công nghệ 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT HDGD 8 vnen
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT HDGD 8 vnen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT Văn vnen 8
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT Văn vnen 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • PHCT CÁC MÔN VNEN 8
  GD hướng nghiệp 8
  PHCT CÁC MÔN VNEN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • Biên bản kiểm kê hóa 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Biên bản kiểm kê hóa 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • phiếu đánh giá GV theo chuẩn
  GD hướng nghiệp 6
  phiếu đánh giá GV theo chuẩn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Hóa 8 cụm 17-18
  GD hướng nghiệp 7
  Giáo án Hóa 8 cụm 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Biên bản kiểm kê ĐD Hóa 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Biên bản kiểm kê ĐD Hóa 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • Rà soát chương trình 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Rà soát chương trình 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Báo cáo TT 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Báo cáo TT 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Báo cáo TT 2016-2017
  GD hướng nghiệp 6
  Báo cáo TT 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Phân công chuyên môn 17-18
  GD hướng nghiệp 6
  Phân công chuyên môn 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 0

 • Báo cáo tổng kết tổ KHTN 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Báo cáo tổng kết tổ KHTN 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Sơ kết kì 1 tổ KHTN. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Sơ kết kì 1 tổ KHTN. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Danh sách GV dự CĐ cụm 17-18
  GD hướng nghiệp 6
  Danh sách GV dự CĐ cụm 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Bình thi đua 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  Bình thi đua 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM Tin 7 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM Tin 7 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM KHTN 7.2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM KHTN 7.2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên đề Toán 8. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên đề Toán 8. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên Đề, Tin học
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề, Tin học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên Đề Sinh 9. Bài Tập Trắc Nghiệm
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề Sinh 9. Bài Tập Trắc Nghiệm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM cụm môn Hóa 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM cụm môn Hóa 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ Tin học 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ Tin học 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ sinh 9 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ sinh 9 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Thao giảng 4. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 4. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Kết quả thi HSG vòng tỉnh (2017-2018)
  GD hướng nghiệp 9
  Kết quả thi HSG vòng tỉnh (2017-2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 0

 • Thao giảng 3: 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 3: 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 0

 • đề kiểm tra học kì 2 toán 9
  GD hướng nghiệp 9
  đề kiểm tra học kì 2 toán 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • BÀI THI CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2 NĂM 2018
  Tư liệu tham khảo
  BÀI THI CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2 NĂM 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 0

 • bài thu hoạch chuẩn nghề nghiệp thcs hạng 2
  Tư liệu tham khảo
  bài thu hoạch chuẩn nghề nghiệp thcs hạng 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 862

 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II
  Tư liệu tham khảo
  bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 893

 • GD HUONG NGHIEP LOP 9
  GD hướng nghiệp 9
  GD HUONG NGHIEP LOP 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 1

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng từ ngày 8/1/2018)
  GD hướng nghiệp 6
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng từ ngày 8/1/2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng ngày 8/1/2018)
  GD hướng nghiệp 6
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng ngày 8/1/2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 2/1/2018)
  GD hướng nghiệp 6
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 2/1/2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng ngày 2/1/2018)
  GD hướng nghiệp 6
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng ngày 2/1/2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • THỰC TẬP SP
  Tư liệu tham khảo
  THỰC TẬP SP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 4

 • THỰC TẬP SƯ PHẠM
  Tư liệu tham khảo
  THỰC TẬP SƯ PHẠM

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học sinh giỏi môn hóa
  GD hướng nghiệp 9
  Đề thi học sinh giỏi môn hóa

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY